DEBATT:

Både Ruter og plan- og bygningsetaten går inn for å flytte Briskebytrikken til Skovveien.

Har MDG glemt løftene om trygge gater og skoleveier?

— Trikk gjennom Skovveien er mer trafikkfarlig, skaper økt støy og ødelegger for bevaringen av den verneverdige gata vår. Har Lan Marie Berg og MDG glemt løftene sine?

Publisert

Ruter har lenge ønsket å legge dagens trikkeskinner langs Homansbyen, fra små sidegater slik som Inkognitogata, og over til Skovveien, som er skolevei for hundrevis barn i nærområdet og yrer av handel og folkeliv.

Vi som bor i dette området ønsker ikke en støyende trikketrasé her på toppen av buss, doble sykkelfelt og privatbilisme. Men lokalbefolkningen har så langt ikke blitt hørt, og Ruter har enda ikke tatt hensyn til forslagene om å fortsette å bruke dagens trasé.

Burde vært stanset

Skovveien er en av de mest historiske gatene på Frogner med verneverdige bygårder og historiske kastanjetrær. Nå vil Ruter ha nye, store trikker og busser gjennom gaten, som sammen med sykkelfelt og stengte sideveier for biler vil gjøre Skovveien til en av byens mest trafikkerte gater.

Dette altså i en skolegate med 30-sone. På toppen av det hele planlegger Ruter å føre enda mer biltrafikk gjennom Skovveien.

Det er oppsiktsvekkende at MDG ikke allerede har satt foten ned i denne saken. Dette etter at Ruter, som startet prosessen i 2016, lot være å varsle hverken velforeningene eller handelsstanden i området. Byantikvaren har også satt et oppsiktsvekkende godkjentstempel på planene om trikk i en av byens mest verneverdige hovedgater.

Rare prioriteringer

Faktum er at politikerne allerede i 2008 sa nei til en tilsvarende omlegging av trikketraséen. Likevel har Ruter siden 2016 fått lov til å jobbe uforstyrret med en tilsvarende omlegging.

Her fremstår det dessverre som at byrådet er mer lojale mot Ruter enn byens befolkning.

Det kan virke som dette har blitt et prestisjeprosjekt for selskapet - hvor man er villige til å bruke over 200 millioner på å oppgradere en trikkelinje med to av stoppene som er minst brukt i hele byen, mens man sier nei til en rute gjennom Gamlebyen og Schweigaardsgate som ville hatt et langt større trafikkantgrunnlag.

MDG skuffer nabolaget

Med mindre Oslo kommune drukner i penger, er et flettespor gjennom dagens trasé åpenbart det beste og rimeligste alternativet. Dette behøver heller ingen ny reguleringsplan.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg foran trikken.

Skovveien-alternativet har betydelig mer reguleringsrisiko enn Inkognitogata.

Før lokalvalget i 2019 var byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg opptatt av at hun hadde fått mange henvendelser fra foreldre som var lei av støy, ulykker, forurensing og trafikk rundt barna sine. Det var jo nettopp derfor mange av beboerne stemte på MDG.

Ikke trygt for skolebarn

Berg lovet å gjøre det enklere for barn å kunne gå og sykle trygt til skolen. Nå blir det i stedet motsatt.

Likevel har byrådet enda ikke grepet inn mot Ruter, som planlegger å bygge trikkeskinner i samme gate som det planlegges sykkelfelt.

Mange vil nok vegre seg for å sykle eller gå med poden eller veslejenta i barnesete med en trikk som dundrer forbi med mindre enn en halv meter avstand.

Trikk farligere enn buss

For å legge om trikken må hundre år gamle verneverdige trær fjernes og plantes om. Fortau må eksproprieres, og deler av Riddervolds plass der statuen av Johan Sebastian Welhaven står må fjernes.

Det er ikke uten grunn at Statens jernbanetilsyn årlig i sine rapporter fastslår at skinnegående transport utgjør en større risiko enn andre transportmidler.

Hva er da logikken i å flytte trikken fra områder der få ferdes, til en av bydelens hovedgater?

Det er ikke for sent å snu

Byråd Lan Marie Berg har tidligere forsøkt å berolige med at det er langt igjen til et vedtak og at hun ser positivt på engasjementet i bydelen.

Når hun har uttalt at kollektivtrafikken er et komplekst system som skal henge sammen over hele byen, og at dette må være tungtveiende, kan det høres ut som at byrådet, sammen med Byantikvaren og Ruter, allerede har bestemt seg.

Vi som bor i området vil gjerne utfordre deg, Lan Marie Berg. Lytt til oss, besøk oss og hør hva vi har å si. Det er ikke for sent å snu!

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS