I motsetning til hva denne bompengeaksjonisten mener, svarer mange at bompenger er sosialt og bra for miljøet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hvorfor støtter flertallet bomringen? En bomring-undersøkelse har svaret

Den soleklart største grunnen til at folk ikke liker bomringen er effekten på egen lommebok, mens de mest populære grunnene til at folk liker den er trafikkbegrensing og miljøhensyn.

Publisert

Den årlige den årlige holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud viser årlig at de fleste er positive til bomringen. Slik har det vært siden 2014.

Men undersøkelsen ber også folk svare på hvorfor de er fornøyde eller misfornøyde. Det hyppigste svaret på en positiv effekt av bomringen er at den «begrenser trafikken generelt». Andelen som huker av for dette har nær doblet seg siden 2015.

Alternativet «få mer penger til veiutbygging / vedlikehold» er det derimot stadig færre som huker av for.

Hvorfor synes du bompenger er positivt, ble folk spurt om.

En Greta Thunberg-effekt

Oppgangen «miljøhensyn» har fått fra 2018 til 2019, på litt over ti prosentpoeng, tror jeg vi kan kalle en Greta Thunberg-effekt. Mindre biltrafikk gir også mindre miljøforurensning i form av mikroplast, støy, eksos og støv.

Bomringen har også en stor effekt på biltrafikken. Litt over 50 prosent er mest enig i at de reiser mindre med bil som følge av bomringen.

Den siste signifikante endringen ved positiv vurdering av bomringen, handler om investeringer i kollektivtrafikken. Rundt 98 prosent av bompengene i Oslo går til kollektiv, sykkel og gange, men aller mest til kollektiv. Det har flere fått med seg, og flere personer likte dette i 2019 enn i 2018.

Hvorfor synes du bompenger er negativt, har folk svart på.

Betaler nok avgifter

Hvis man så ser på hvorfor folk er negativt innstilt til bomringen, så er det én stor gruppe: De som mener de «betaler nok skatt/avgifter fra før (for dyrt)». Dette svaret hukes av i halvparten av svarene på hvorfor man mener bomringen er noe negativt.

Et annet svar som seiler opp er «urettferdig / rammer feil», som snart en tredjedel mener gjør bomringen til noe negativt. Ellers er det en lang hale av mindre populære alternativer.

Den soleklart største grunnen til at folk ikke liker bomringen er altså effekten på egen lommebok, mens de mest populære grunnene til at folk liker den er trafikkbegrensing og miljøhensyn.

Stadig bedre sykkelveinett

Det er langt flere tall i rapporten, som at over 70 prosent er fornøyde med standarden på hovedveinett, kollektivtilbud og tilrettelegging for gående; mens bare 42 prosent er fornøyde med standarden på sykkelveinettet.

Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus?

Den siste statistikken har heldigvis vært jevnt stigende siden Oslo fikk nytt byråd, og i 2019 var det for første gang flere fornøyde enn misfornøyde.

Powered by Labrador CMS