Arbeiderpartiet har drevet en aktiv valgkamp på St. Hanshaugen. Her er en av kandidatene ved bydelsvalget, Magnus Buflod, på roseutdeling i regnværet. Foto: Privat
Arbeiderpartiet har drevet en aktiv valgkamp på St. Hanshaugen. Her er en av kandidatene ved bydelsvalget, Magnus Buflod, på roseutdeling i regnværet. Foto: Privat

— Det betyr noe hvem som styrer bydelen og i byen

Bydelsutvalget på St. Hanshaugen har de siste fire årene vært ledet av Høyre, Venstre og MDG. I et felles debattinnlegg i VårtOslo skapes det et inntrykk av at det ikke spiller noen rolle hvilke partier som leder bydelen.

Publisert

Det er feil. Det betyr noe hvilke partier som styrer både bydelen og byen.

Vi skal gi de tre partiene rett i at bydelen reflekterer et gjennomsnitt av Oslos befolkning. Vi har områder med høy utdanning og inntekt og områder med store sosiale utfordringer.

Det som skiller Arbeiderpartiet fra samarbeidspartiene, er hva vi mener må til for at bydelen skal bli et bedre sted å bo, uavhengig av hvordan privatøkonomien er i husholdningen.

— Det må mer til enn en sommerjobb

Samarbeidspartiene trekker frem kultursommerjobber for ungdom som et tiltak for å redusere barnefattigdom. For Arbeiderpartiet er det et tiltak som gjør det enklere å komme i arbeid. Den tiden da barna hadde ansvar for å bidra til husholdningens finanser er etter vårt syn forbi.

Heller ikke tiltak som gratis idrettsutstyr hjelper de aller dårligst stilte. De mangler også noen som tar de med ut og klærne vi andre tar som en selvfølge. Vi tror det må mer til enn sommerjobb og frivillighetssentral for å gi alle barna i bydelen en god start i livet.

Derfor går Arbeiderpartiet til valg på bedre og mer tilgjengelige gymsaler og en flerbrukshall i bydelen. Det gir rom for flere og bedre tilbud til barn. Vi vil støtte opp om frivilligheten, slik at den fantastiske dugnadsinnsatsen får bedre rammebetingelser med mulighet til å inkludere flere.

— Politikk for like muligheter

Vi vil arbeide aktivt for at kostnadene ved å delta gjør at tilbudene er tilgjengelige for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. Våre tiltak er ikke politikk for fattige, men politikk for like muligheter hvor foreldrenes økonomi er underordnet.

I vår bydel er det flere gode nabolag. Steder der folk er opptatt av mer en egne barn og egen familie. Dette må vi ta vare på og videreutvikle. På Bolteløkka har Arbeiderpartiet bidratt med flertall for å utvide skolegården. Det er første gang at kommunen utvider en eksisterende skolegård. Vi setter fellesskapets interesser foran private eiendomsinvestorer i motsetning til Høyre.

— En stemme på Ap er en stemme for fellesskapet

Når Arbeiderpartiet støtter foreldrenes ønske om paviljongskole på veterinærhøgskolen, er det med samme begrunnelse. Det er ikke billigst, men den løsningen som best møter de utfordringene vi står overfor. I motsetning til Høyre som forutsetter at buss og paviljonger koster det samme, investerer vi i fellesskapet. Det viste vi når vi var med å skaffe flertall for utvidelse av skolegården på Bolteløkka, og det er vi villige til å gjøre igjen.

Arbeiderpartiet har sammen med MDG og SV flertall i bystyret for å gjennomføre politikken vår. En stemme på oss i bydel og byen, er en stemme for fellesskapet. Noe flertall for paviljongskole i nærområdet finnes ikke på borgerlig side. Det betyr noe hvem som styrer i bydelen og i byen. Derfor håper vi du stemmer Arbeiderpartiet ved årets valg.

Powered by Labrador CMS