DEBATT

Gjersrud-Stensrud og James Stove Lorentzen
Gjersrud-Stensrud er det siste store utbyggingsområdet innenfor Oslos grenser hvor vi står fritt til å planlegge et helt nytt boligområde fra bunnen av, uten å måtte ta hensyn til eksisterende bygg, bråkete veier eller misfornøyde naboer, sier James Stove Lorentzen (H).

– På Gjersrud-Stensrud kan vi bygge noe helt annerledes og spennende

På Gjersrud-Stensrud kan vi bygge noe vi ikke har sett maken til. Da må vi ha visjoner og troen på at vi kan lage en «grønn by».

Publisert

Gjersrud-Stensrud er et stort område helt sør i Oslo, i bydel Søndre Nordstrand. Reguleringen av området ble vedtatt i bystyret i 2016. 

Dette er det siste store utbyggingsområdet innenfor Oslos grenser hvor vi står fritt til å planlegge et helt nytt boligområde fra bunnen av, uten å måtte ta hensyn til eksisterende bygg, bråkete veier eller misfornøyde naboer. 

Det gir oss muligheten til å lage noe helt nytt, kreativt og innovativt til glede for fremtidige osloborgere. Her kan det bli plass til opp imot 10.000 boliger. Et enstemmig bystyre vedtok planene.

Stor overraskelse

Overraskelsen var derfor stor da jeg kunne lese i VårtOslo at MDGs lokalpolitikere ville bevare trær og beitemark fremfor å bygge ut. Jeg vil minne om at Østmarka ligger vegg i vegg, dette er altså ikke et sted som mangler skog og dyreliv.

I tillegg mener de at det ikke finnes realistiske kollektivløsninger.

La meg slå fast; Oslos markagrense ligger fast, og den bør ikke utvides, men Gjersrud-Stensrud skal være en del av Oslos boligpotensial.

En annerledes «småby»

Oslo Høyre er også opptatt av å ta vare på grønne områder, samtidig som vi ser at på Gjersrud-Stensrud kan vi bygge en annerledes og spennende «småby». Utfordringen er å kombinere disse to på en tilfredsstillende måte. 

Det mener vi lar seg gjøre hvis vi tenker litt utenfor boksen. For det første må vi finne gode kollektivløsninger. Det er fullt mulig med både buss og sykkel i tunneler til Rosenholm togstasjon (for eksempel om vi bruker rømningstunnelen til sykkel, slik de har gjort i Bergen). 

I tillegg vil vi foreslå buss til Mortensrud langs Enebakkveien.

Vi må ha visjoner

For det andre skal vi ikke bygge slik vi har gjort de seneste 20 årene i Nydalen, på Løren, Ensjø og Hasle. 

Vi vil foreslå å bygge ut med lavblokker, Townhouses, rekkehus, tomannsboliger og noe eneboliger, altså en variert «småbybebyggelse» rundt et «bysentrum» med næring og diverse institusjoner, som skole, omsorgs- og kulturbygg. Idrettsanlegg og aktivitetsparker fordeles rundt på området. 

Alt sammen knyttet sammen med elektrisk busser som kjører på dedikerte veier rundt og igjennom byen, med høy frekvens. Vi kan bygge noe vi ikke har sett maken til. Da må vi ha visjoner og troen på at vi kan lage en «grønn by» som både tar vare på grønne kvaliteter og byens behov for boliger.

Powered by Labrador CMS