DEBATT

Mai Vo foran søppel på Grønland
Beboer Mai Vo kommer her med en veldig tydelig oppfordring til Oslos myndigheter om å skjerpe seg og ta ansvaret for bomiljøene på Grønland.

– Barna på Grønland fortjener rene, trygge gater som ikke fylles opp av søppel, dopsalg og store trailere direkte fra Økern

Det er ikke uvanlig at en familie på fire og fem bor på en toroms her. Tillater dere enda mindre leiligheter på Grønland, som blir dyrere, ja da flytter kanskje foreldrene vekk, de får lengre reisevei til jobb eller, mest sannsynlig, de som bor trangt, bor bare enda trangere.

Publisert

Kjære ny byrådsleder, ny ordfører og tidligere barneombud: Dere sier at barn og unge skal være en hovedprioritet i byen vår. Ikke bare det - jobb nummer EN er å gi barn og unge i Oslo best mulig start på livet. Gode skoler som ser den enkelte elev og trygge oppvekstmiljøer for ALLE barn.

Jeg skal ta uttalelsene deres på alvor. Her er en liste over det jeg foreslår at dere gjør for Grønland, der hvor hjertet mitt er, men også stedet for de største utfordringene som denne byen har. Jeg syns faktisk at dere har et større ansvar enn andre…

 I sin tid var det et Høyre-byråd som flyttet og sprengte «Plata», som nå i stedet har satt seg i vårt nabolag. Turistene skulle skjermes, men barna derimot? De er det så som så med. Det har ikke alltid vært et så åpenbart og massivt dopsalg i nabolaget vårt. Det har blitt verre. Mye verre.

Det er også dere som har det øverste ansvaret for de kommunale barnehagene. De kommunale boligene, for uteområdene og skolene.

Trygghet først

If you make it here, you´ll make it anywhere! Grønland er Oslo svar på Brooklyn i New York. Eller Belleville, eller kall det favorittbydelen i deres utkårede og utvalgte storby i verden. Grønland har alle storbykvaliteter, på godt og vondt.

Alle som jobber eller har jobbet eller vil jobbe med barn vet eller burde vite at man ikke får til noen ting uten trygghet. Det samme gjelder barna her på Grønland. Ordfører Anne Lindboe, du er sikkert kjent med circle of security.

En god barndom og et godt Grønland må være trygt.

Folk bor enda trangere

Det er kommunen som har ansvar for mange av barnas hjem her på Grønland. Det er dere som leier ut til markedsleie, så barnefamiliene må jobbe både to og tre jobber for å betale leia. Sørg for at barna i deres omsorg faktisk bor stabilt, trygt og godt.

Disse barnas hjem, i de kommunale boligene her, er deres ansvar. Boligpolitikken som gjør det mulig eller umulig for foreldrene deres å bo i nærheten av arbeidet deres, er altså deres ansvar.

Det er ikke uvanlig at en familie på fire og fem bor på en toroms her. Tillater dere enda mindre leiligheter på Grønland, som blir dyrere, ja da flytter kanskje foreldrene vekk, de får lengre reisevei til jobb eller, mest sannsynlig, de som bor trangt, bor bare enda trangere.

Sørg for at de kommunale boligene har en standard som du ville valgt til egne barn. Sørg for at de slipper å flytte i skoleåret, fordi leiekontrakten går ut etter få år. De som har barn i skolealder MÅ få lov til å bo på samme sted hvis de har barn i skolekretsen.

Vedvarende barnefattigdom

Husk at mange av barna her lever under vedvarende barnefattigdom, har høy grad av trangboddhet og ikke så gode nærmiljøer de kan henge i når de først går ut. Alle de kommunale aktørene som driver med bolig må ta ansvar.

Dere må gjerne legge ansvar på foreldrene og kreve mer fra dem. Det er de som hovedsaklig er ansvarlige for sine barn. De fleste foreldre jeg kjenner, gjør så godt de kan for barna sine. Også de som er her på Grønland.

Kanskje velger de feil, kanskje ville dere valgt annerledes. Kanskje dere ikke forstår hvorfor de gjør som de gjør. Kanskje er de så forskjellige fra dere at dere ikke forstår. Eller kanskje ikke. Kanskje dere er likere enn dere tror. Kanskje de også vil det beste for sine liv og sine barn.

Fortjener trygge gater

Man skulle tro at barna her på Grønland lå godt an for trygge skoleveier. Bokstavelig talt. At de hadde de tryggeste skoleveiene her til lands, når boligene deres er «trygt plantet» mellom de to største politistasjonene i landet.

Men den gang ei. Bare spør barna på Vahl skole - nei forresten. Det er allerde gjort. De sier at de føler seg utrygge på skoleveien og har opplevd å bli veldig skremt.

Det er minst åtte barnehager sentralt på Grønland. Barna i Grønland Torg, Breigata, Lille Grønland, Urtehagen, Grønland og Mosaikk, Papaya Kanvas og Lakkegården barnehager trenger tryggere uteområder.

Antallet barnehager på denne bittelille omkretsen midt i byen her sier noe om hvor mange små barn som faktisk lever livene sine her og nå. Dette er små folk i alderen 1 til 5 år som vandrer rundt i gatene her daglig og har oppveksten sin her.

De har IKKE bestemt hvor de skal bo, det er det foreldrene som gjør. Du må gjerne dømme foreldrene, men ikke barna for at de bor nettopp her, i hjertet av Oslo.

Disse barna fortjener rene, trygge gater som ikke fylles opp av søppel, dopsalg, store trailere direkte fra Økern med grønnsaker eller bryggeriet som stenger gata deres når det pumpes øl til de voksne.

De må slippe doplangere

Jeg lurer på hvordan det har seg at en 100 prosent kommunalt eid eiendom leies ut til brune puber, som bidrar til bråk og kriminalitet midt i dette nabolaget? Eller hvorfor kommunen som eier kan tillate at bygg forfaller og ikke blir skikkelig vedlikeholdt akkurat her?

Hvorfor i alle dager syns man at det skal være en pub og bar rett overfor der hvor fritidsklubben er? Er det gjenmomtenkt? Hvem i kommunen har bestemt dette?

Barna som bor her må få gå i et område som ser fint, rent og pent ut. Fordi de er VÅRE barn og VÅRE gater. De må slippe å gå utenom doplangere og svære paller med søppel, overfylte søppelkasser, rotter og stinkende matavfall. Husk at store deler av hjernen til barna utvikles i barnehagealder. Tenk godt over hva de ser og opplever her på Grønland, og hva det gjør med dem som borgere av denne byen.

Hva med skikkelig belysning?

Den slitte T-banestasjonen her med altfor mange nedganger, som dealere gjemmer seg i og som gjør politiarbeidet unødvendig vanskelig og ressurskrevende. På tide å gjøre noe her.

Tenk om den gamle Stargate på Grønland, som eies 100 prosent av Oslo kommune ved Sporveien heller kunne vært nabolagsbibliotek, a la Biblo på Tøyen? Eller Åpent Bakeri?

Kanskje noen endelig ville turt å ta i bruk skateparken? Eller jevne hele greia med jorda, så elven åpnes enda mer for alle de som etter hvert skal innta kontorene ved Lilletorget og videre oppover mot Sundtkvartalet og Urtegata.

Sånn som det er nå, ser det ikke ut utenfor. Hva med å male over tagging, i stedet for å bare la det stå? Få opp skikkelig belysning?

Politiet får dere kanskje ikke styrt som dere vil, men dere kan i det minste følge opp det ansvaret som er deres. Sørg for at ansvarlige kommunale eiere og etater, som bymiljøetaten, eiendoms- og byfornyelsesetaten, plan og bygningsetaten, Sporveien, Omsorgsbygg og Boligbygg tar et felles ansvar for dette området.

Be dem ta næringsansvar og sosialt ansvar. Definer kriterier for hvordan næringsmassen i dette området skal håndteres, og vær tydelige på hvordan offentlige rom forventes forvaltet.

Bydel Gamle Oslo burde ikke på den ene siden få lov til å leie ut fortau til en bedrift som driver uten lovlige tillatelser for søppelhåndtering eller godkjent bruksendringstillatelser. Gi saftige bøter hvis det forsøples. De som ikke følger offentligrettslige krav må ikke premieres.

Still krav til bedrifter om investeringer og oppgraderinger, be dem skaffe til veie lærlingeplasser og spør om de har tariffavtaler for sine ansatte for eksempel. Få avsluttet leiekontrakter med en gang der det er brudd på regler for skjenkebevilling. Fulle, rusa folk hører ikke hjemme i et nabolag tjukt med unger.

IKKE tillat useriøse aktører som ikke driver på lag med nabolaget.

Har mistet gangsynet

Et minimum i et fungerende demokratisk samfunn må være at de samme reglene gjelder likt for alle. Min erfaring er at det er så som så med håndheving av byrommet vårt i fellesskapets interesser fra kommunens side.

Syns dere reglene er for vanskelige og byråkratiske? Gjør noe med dem da!

Når Bymiljøetaten presterer å si at de ikke vil rydde vekk søppel som står i månedsvis fordi det vil oppfordre til forsøpling lurer jeg på om det offentlige har mistet helt gangsynet. Tenk om man hadde sagt det på Karl Johans gate?

Politiet står og ser på tagging

Det ble ramaskrik i sommer da politiet gikk ut og sa at Grønland i stor grad er «eid» av kriminielle, og at gata ikke tilhører beboerne og barna her, men doplangerne og dealerne.

Den nye politimesteren har gitt marsjordre om at tilliten og tryggheten skal gjenopprettes. Det betyr helt konkret at politiet må få ressurser til større synlighet og tilstedeværelse samtidig som de jobber forebyggende. Det MÅ slås ned på åpenbar kriminalitet. Det gjør noe med barns trygghet når det ikke skjer.

Politiet fikk penger og gjorde en innsats i sommer som vi så og satte pris på. Nabolagspolitiet må fortsette, men patruljene kan ikke bare forsvinne fordi det er demonstrasjoner foran Stortinget.

Det er vårt nabolagspoliti, som i stedet må prioritere å stå foran ambassader, NATO-toppmøter, og demonstrasjoner mot krigen på Gazastripen, mens gutta dealer rett foran øynene for dem. Næringslivet forteller at politiet står og ser på når det tagges foran dem. Sånn kan vi ikke ha det her.

Når politiet igjen settes til å passe på ambassader og demonstrasjoner foran Stortinget, er det vi som bor her på Grønland som må se på at alt sklir ut igjen. Vi er der igjen nå. Byrådet samarbeider med politiet. Sørg for å følge opp, så politiet også passer på våre barn.

Flytt Fyrlyset

Og forresten - en personlig kjepphest som har tverrpolitisk enighet her i bydelen. Be Fyrlyset om å flytte lavterskeltilbudet deres til et annet sted. Uteseksjonen anbefaler ikke dette tilbudet midt i et nabolag som vårt.

Still krav til de midlene som de får fra kommunen for å drifte tilbudet deres. Kanskje de kan være på den gamle legevakta som nå har flyttet?

Deres tunge rusmiljø som okkuperer gata, hører ikke hjemme på en skolevei for barn. Den samme veien er veien til lekeplassen deres, Botanisk hage, moskeen og barnehagen.

Ingen lærer på tom mage

Vær så snill - fortsett med å gi barna her i nabolaget mat på skolen og ekstra pedagogiske og sosiale ressurser.

Ingen lærer på tom mage, og har du barn med ekstra utfordringer, må du faktisk sette på ekstra hender. Det burde ikke være vanskelig å tenke langsiktig her.

Det er ikke likegyldig hva barn og ungdom gjør på fritiden og hvilke muligheter de får på arbeidsmarkedet der de får sin første arbeidserfaring.

Fortsett å skaffe jobb til ungdommen. Ha et samarbeid med næringslivet og uteseksjonen så man får gitt de ungdommene som trenger det mest en god første opplevelse i arbeidslivet.

Sørg for kontroller

Sørg for at all næringen her på Grønland følges med argusøyne. Det er ekstra viktig at det er skikkelig og ordentlig drift nettopp her. Det er en del som bor her som ikke har noen erfaring med trepartssamarbeid, ordentlige arbeidsvilkår, tariffavtale, overtidsbetaling eller har noensinne sett en arbeidskontrakt.

Alle offentlige instanser og kontrollorganer må prioritere kontroll her. Vi kan ikke ha det sånn at her på Grønland kan man drive som man vil. Det finnes spilleregler, også for næringslivet. De må gjelde overalt. Blir tilliten brutt, må det faktisk sanksjoner til.

Til og med i Kardemommeby måtte altså Kasper, Jesper og Jonatan i fengsel når de hadde plaget folk nok, løyet og røvet. Gjør ikke politiet jobben, risikerer man at borgerne tar saken i egne hender. Tilby dem noe annet.

Hvem har ansvaret?

Barn er først og fremst foreldres ansvar, men it takes a village…

WHO ME? Yes you…

Jeg lurer på hvem som skal ha et helhetlig og overordnet ansvar for området til det beste for barna. Bymiljøetaten? Omsorgsbygg? Velferdsetaten? Boligbygg? Eiendoms og byfornyelsesetaten? Plan og bygg? Renovasjonsetaten? Bydelen? Byrådet? Politiet? Næringsetaten? Sporveien?

Som borger på Grønland fremstår det som helt umulig å finne de ansvarlige. Hvis jeg og dere tenker dere om, så ligger vel dette hos dere nå, gjør det ikke?

Grønland beboerforening møter dere gjerne, når dere har funnet ut hvem som er ansvarlige for hva.

Powered by Labrador CMS