DEBATT

Bevar leilighetsnormen. Så lover jeg dere å kjempe videre for at alle ungene i indre by øst for Akerselva skal få like god kår som ungene ellers i landet, sier Mats Kvaløy-Bjørbekk.
Bevar leilighetsnormen. Så lover jeg dere å kjempe videre for at alle ungene i indre by øst for Akerselva skal få like god kår som ungene ellers i landet, sier Mats Kvaløy-Bjørbekk.

– Oslo Arbeiderparti er for leilighetsnormen. Det er jeg glad for. Det er bra for Gamle Oslo!

Som sosialdemokrater ønsker vi at politikken skal sette rammer for eiendomsutviklerne. Leilighetsnormen er ett av få virkemidler som faktisk gjør det.

Publisert

Dette er innlegget Mats Kvaløy-Bjørbekk holdt til støtte for leilighetsnormen under årsmøtet til Oslo Arbeiderparti lørdag. Et standpunkt som fikk flertall.

Jeg er bydelspolitiker i Gamle Oslo og sitter i driftsstyret på Vahl barneskole på Grønland.

Vahl er en av skolene i byen der vi har ganske store utfordringer. Det er en skole som trenger all kraften i det bankende sosialdemokratiske hjertet til Oslo Arbeiderparti.

Og vi har gjort ganske mye positivt:

Vi har innført skolemat for alle. Vi har laget et ekstra svømmetilbud i aktivitetsskolen. Vi har ansatt en nærmiljøkoordinator, styrket skolebiblioteket og trekker inn idrett og kultur aktivt i skolehverdagen.

Boligpolitikken virker inn

Men en ting erfarer vi hele tiden:

At det er mange av utfordringene på skolen som henger sammen med alt det som skjer rundt skolen.

Og en av de tingene som virkelig har stor innvirkning er bosituasjonen i skolekretsen og bostabiliteten.

Grønland har betydelig lavere stabilitet og mer til- og fraflytting i løpet av et år enn landet for øvrig. Og mer enn snittet for Oslo.

Kombiner det med at vi har en av høyeste andelene av barn som vokser opp i varig lavinntekt. Og trangbodd. Så skjønner dere bildet.

Boligpolitikken har en direkte innvirkning.

Handler om fordeling

Og med mangel på gode store leiligheter, så blir det sånn at de familiene som har ressurser og råd flytter ut når ungene når skolealder.

Dette er familier vi veldig gjerne skulle ha sett ble boende og bidra som ressurser i nærmiljøet og skolemiljøet.

Så jeg vil innstendig be dere om å se dette spørsmålet i et samfunnsperspektiv.

Det handler om fordeling.

Lytt til ungene på Grønland

Ungene på Grønland og elevene på Vahl har kanskje ikke en stemme som er sterk nok til at den høres helt opp hos de store sterke aktørene som har ivret mest for å fjerne leilighetsnormen - direktøren i Obos og direktøren i DNB.

Men de fortjener at vi gjør alt vi kan for å sørge for at de får samme muligheter i livet som alle andre.

Og det er mitt håp at deres stemme bli hørt av alle oss som er her.

Bevar leilighetsnormen

Å fjerne leilighetsnormen eller å endre den til det ugjenkjennelige er ikke løsningen på boligmangelen i Oslo. Og det vil ikke redusere boligprisene i sentrum.

Men det ville bety å ta fra oss et av de eneste virkemidlene vi har til å styre boligmarkedet. Et av de få virkemidlene vi har for sikre mer variert boligbygging i sentrum, mer bostabilitet og flere større leiligheter i indre by, sånn at flere familier vil velge å bli boende lengre.

Bevar leilighetsnormen. Så lover jeg dere å kjempe videre for at alle ungene i indre by øst for Akerselva skal få like god kår som ungene ellers i landet.

Powered by Labrador CMS