Oversikt over bruk av parkeringsplasser tyder på at flere dropper bil og heller tar toget etter at Follobanen og Blixtunnelen åpnet.
Oversikt over bruk av parkeringsplasser tyder på at flere dropper bil og heller tar toget etter at Follobanen og Blixtunnelen åpnet.

Follobanen kan bidra til at færre kjører bil til Oslo, ifølge rapport

Flere bruker parkeringsplassene ved Follobanen etter at den nye linjen åpnet. Det kan tyde på at flere dropper bilen og heller tar toget.

Publisert

Trafikkøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt bruken av innfartsparkering etter åpningen av Follobanen. Togstasjoner sør for Ski får den største veksten, viser en rapport.

Follobanen og Blixtunnelen åpnet for ordinær togtrafikk mellom Ski og Oslo sentralstasjon våren 2023. Togtilbudet ble da kraftig forbedret.

Oversikten fra TØI viser at flere bruker innfartsparkeringen i takt med forbedring av togtilbudet. Bruken av parkering – og dermed trolig bruk av jernbanen – har økt med 18,8 prosent.

Størst endring ser man på linjen sørover til Østfold. Nord for Ski er togtilbudet ikke endret i like stor grad. Der ligger bruken av innfartsparkering jevnere.

Powered by Labrador CMS