Pensjonist Johanna Engen har fått beskjed fra boligkontoret i Gamle Oslo om å flytte fra sin kommunale bolig på Kampen fordi 46 kvadratmeter er for stort for henne. Foto: Privat

– Å kaste ut eldre mennesker fra hjemmene sine, er ikke måten å løse et boligproblem

Publisert

Politikere blander seg alt for sjelden inn i urettferdig behandling av enkeltmennesker. Johanna Engen og andre kommunale beboere må få sin rettferdighet.

Nylig fikk 68 år gamle Johanna Engen, som har bodd i en 46 kvadratmeter kommunal bolig på Kampen, beskjed fra boligkontoret i bydel Gamle Oslo om å flytte ut av leiligheten sin. I stedet skulle hun bo i en annen og mindre leilighet.

Nå sier byråd Inga Marte Thorkildsen at hun ønsker å revurdere instruksen for tildeling av kommunale boliger. I påvente av dette ønsker Rødt at «Bydelsutvalget ber Boligkontoret i Gamle Oslo om å ikke effektuere vedtakene for de personer som er over 65 år og som ikke har fått tilbud om nye leiligheter».

Forslaget over skal opp til behandling i bydelsutvalget i Gamle Oslo den 18. mai. AP, SV og MDG har en «samarbeidsavtale» med Rødt i Gamle Oslo. Men så langt vil ikke de andre partiene støtte Rødt sitt forslag.

Kommunale beboere har fått håp

Både Ivar Johansen (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) har stilt spørsmål til Byråden om beboeres rettigheter. Det er gitt svar om instrukser skal ses på. Dette har gitt håp for Johanna Engen og andre beboere i kommunale leiligheter. Men det er bydelen og boligkontoret som forvalter sakene. Det er bakgrunnen for at Rødt fremmer sak i bydelen.

AP, SV og MDG bruker i begrunnelsen for ikke å støtte Rødts forslag at politikere ikke skal gå inn i enkeltsaker.

Rødt på sin side hevder klart at deres forslag ikke tar opp enkeltvedtak, men er rettet inn mot generelle retningslinjer for effektuering og behandling av boligsaker. Det er en forskjell på å fremme forslag om enkeltvedtak og forslag som faktisk berører enkeltmennesker – deres liv og verdighet. Og alle sosiale saker har utgangspunkt i enkeltpersoner. Politikere blander seg forøvrig alt for sjelden inn i urettferdig behandling av enkeltmennesker.

Byråkratiske føringer må ikke dominere

Det er et stort problem at kommunale korttidskontrakter skaper mye flytting og usikkerhet for beboere og familier. Dette omfatter både eldre og andre med boligbehov som ønsker stabilitet og muligheter til å skaffe seg egne hjem.

Det er mangel på kommunale boliger i Oslo. Dette er et forhold som må løses. Men det betyr ikke at folks behov i de enkelte sakene nødvendigvis må vike for økonomiske og byråkratiske føringer. Midlertidighet og stadig flytting på folk med familier er ingen løsning. Det skaper bare flere problemer. Fattigdom, elendige boforhold og bostedsløshet henger sammen – og akselereres ved en stadig runddans. Det å kaste ut eldre mennesker fra hjemmene sine for å gi plass til andre er ingen god måte å løse et politikerskapt boligproblem på.

Saken har vært behandlet i helse- og sosialkomiteen i Gamle Oslo 11. mai, og den kommer på nytt opp i bydelsutvalget på møte 18. mai.

Powered by Labrador CMS