Ruter ønsket ikke gi fra seg informasjon om hvor mange som ble tatt i billettkontroll. Men Fylkesmannen ga Ruter beskjed om å gi fra seg informasjonen.

Jonas Gahr Støre ikke alene: 118.941 tatt uten gyldig billett i fjor

Ruter ville hemmeligholde antallet som ble tatt for sniking på buss, trikk og bane. Men nå har Fylkesmannen bestemt at tallene er offentlige.

— Appen min funker ikke. Når jeg trykker på knappen for å betale, så funker den ikke. Likevel fikk jeg gebyr, sa leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet til Dagens Næringsliv 30. januar i år.

Samme dag som Ap-lederen ble stanset av kontrollører på T-banen begjærte VårtOslo innsyn i antallet passasjerer tatt uten gyldig billett på Ruters busser, trikker og T-bane.

Kollektivselskapet sa blankt nei til å offentliggjøre tallene.

Les også: Ruter innstiller alle billettkontroller

— Facebook-side varsler om kontroll

— Kunnskap om hvor ofte Ruter gjennomfører billettkontroller vil, når man ser dette opp mot antall reisende, være i konflikt med dette hensyn. Det vil kunne innebære at personer som ikke vil betale for sin reise lettere kan forutberegne hvor ofte kontroller vil finne sted i fremtiden, skrev Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen i avslaget på VårtOslos innsynsbegjæring.

— Det vil dermed bli mindre risikofylt å reise uten gyldig billett. Sammenstilt med informasjon fra for eksempel Facebook-sider hvor det varsles oversikt over billettkontroll, kan en person beregne risikoen for å bli tatt i kontroll.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er i godt selskap. Over 118.000 gebyrer ble skrevet ut i billettkontroll i Oslo i fjor.

— Dette kan så føre til omgåelses eller unngåelseshandlinger fra de som ikke vil betale for gyldig billett, noe som igjen vil motvirke kontrollenes og inntektssikringens effektivitet, og på sikt gjøre at Ruter ikke kan videreutvikle kollektivtilbudet i tråd med ønsker og behov for innbyggerne i hovedstadsområdet, skrev Dahl Johansen.

Les også: Ruter i kontraktsforslag: Busselskap risikerer 500.000 kroner i bot ved uttalelser til media

Snikere kostet 110 millioner på ett år

Nå har imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Viken bestemt at Ruter må offentliggjøre tallene VårtOslo har begjært innsyn i.

— Fylkesmannen kan vanskelig se at det vil bli mindre risikofylt å reise uten gyldig billett dersom det gis innsyn i opplysningene om antall gebyrer, skriver Fylkesmannen i et brev til Ruter.

— Etter en gjennomgang av sakens dokumenter mener Fylkesmannen at Ruter i for liten grad har vist at det foreligger en håndfast fare for at offentliggjøring av opplysningene vil motvirke fremtidige kontrolltiltak.

Etter å ha blitt anmodet av Fylkesmannen om å vurdere VårtOslos innsynsbegjæring på nytt, besluttet Ruter å offentliggjøre antallet passasjerer tatt uten gyldig billett i 2018 og 2019.

Innsyn i antallet mennesker som var tat for sniking kunne føre til at folk kunne beregne risikoen for å å bli tatt i kontroll, mente kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter. Foto: Ruter

Årlig taper Ruter titalls millioner kroner på snyltere som sniker med fellesskapet trikker, busser og T-baner. En oppstilling VårtOslo har sett, viser at Ruters brutto inntektstap på snikeren i 2017 var på over 110 millioner kroner. Netto blir tallet lavere fordi de fleste som tas uten gyldig billett gjør som Jonas Gahr Støre, de betaler gebyret de pålegges.

105.457 snikere i 2018

Men mange snikere unnlater også å gjøre opp for seg. Samtidig koster det penger å gjennomføre billettkontroller. I oversikten fremgår det at netto inntektstap for Ruter i 2017 alene var på 73.989.422 kroner.

Tallene har VårtOslo fått etter at Fylkesmannen ga avisen medhold i at Ruter ikke kan hemmeligholde antallet passasjerer som er tatt uten gyldig billett. I fjor ble det skrevet ut 118.941 gebyrer til reisende uten gyldig billett. Året før, i 2018, skrev Ruter og Sporveiens kontrollører ut 105.457.

— Det er viktig at alle som reiser kollektivt betaler billetten sin. Billettinntektene står for cirka 50 prosent av inntektene til kollektivtrafikken i Oslo og Viken. De utgjør dermed et viktig bidrag til videreutviklingen av kollektivtrafikken etter ønsker og behov i hovedstadsområde, skriver kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i en epost til VårtOslo.

— Hensikten med billettkontrollen er først og fremst å få folk til å reise med gyldig billett. Vi ser at økte kontroller og kampanjer der vi fokuserer på at billettinntektene går tilbake til kollektivtilbudet, har god effekt, skriver Johansen.

Powered by Labrador CMS