DEBATT

Even Heggernes og skilt om bildeling
Vi må ikke glemme hvorfor bildeling vil bli viktig for storbyene våre i årene som kommer, sier Even Heggernes.

– Mer bildeling vil gi mindre biltrafikk, mindre lokal forurensing og tryggere skoleveier

At det er ulike meninger om bildeling er naturlig, men det er likevel med en viss undring jeg leser redaksjonelle titler som «Bilpolitisk apartheid» og «Se om du rammes» (av bildeling).

Publisert

Debatten rundt bruk av øremerkede, offentlige parkeringsplasser til bildeling skjøt fart i valgkampen. Nå må vi unngå store politiske motsetninger som hindrer en bærekraftig utvikling av bildelingstjenestene i Oslo.

Bildeling dukket opp som et hett tema i kommunevalget i Oslo. MDG var på banen med løfter om en utvidet satsing på utleie av biler som erstatning for privateide biler i sentrum. Blant tiltakene presentert i valgkampen er tildelingen av offentlige parkeringsplasser for bildeling, samt en egen «fri flyt»-ordning, der biler kan hentes og leveres fritt på offentlige bildelingsplasser.

På motsatt side i debatten står blant annet Cecilie Lyngby, leder i Folkets Parti. Hun beskriver offentlige bildelingsplasser som en «krig mot bilister».

«Se om du rammes»

Det er ikke bare partidebatten som vitner om steile fronter i hovedstaden. Ytringer i sosiale medier viser en tydelig polarisering i synet på nytteverdi og behov for bildelingstjenestene.

I tillegg har lokalmedia kastet seg på og intervjuet innbyggere som deler sine bekymringer for at antallet beboerparkeringer reduseres i og rundt Oslo.

At det er ulike meninger om bildeling er naturlig, men det er likevel med en viss undring jeg leser redaksjonelle titler som «Bilpolitisk apartheid» og «Se om du rammes» (av bildeling).

Vi trenger et nyansert bilde

En valgkamp der politikerne kjemper om å fremstå som mest mulig handlekraftige vil ikke alltid være den beste arenaen for god folkeinformasjon. Ting blir fort enten svart eller hvitt. I denne debatten er det viktig å male et nyansert bilde, og bruke solide fakta som farger.

Et av dem er forholdet offentlige p-plasser og planlagte bildelingsplasser: I løpet av høsten skal rundt 400 nye bildelingsplasser etableres i Oslo, noe som vil gi et totalt antall på ca. 1000 offentlige p-plasser ved utgangen av året.

Til sammenligning er det i dag rundt 28 000 beboerparkeringsplasser i hovedstaden. Plassene som til nå er satt av til bildelingsprosjektet utgjør dermed beskjedne 3,5 prosent av denne totalen.

Vi trenger flere plasser

Vi vet at nye, faste bildelingsplasser i Oslo er en viktig faktor for å gjøre bildeling til et reelt alternativ til privatbilen. Bilene vi i dag har stående på plassene som er øremerket bildeling, er seks ganger mer utleid enn resten av bilene på plattformen.

Skal hovedstaden fortsatt være en internasjonal foregangsby innen bildeling, har vi derfor behov for vekst i antall plasser. Getaround er i så måte positiv til politiske ambisjoner om å øke dette antallet.

Samtidig er MDGs mål om å skalere fra 1000 til 5000 bildelingsplasser svært ambisiøst, og det vil ta tid for bildelingsaktørene å skalere opp flåtene sine til denne størrelsen. I stor grad vil det nok i første omgang føre til at biler tilknyttet bildelingsaktørene vil flyttes fra dyre parkeringsplasser til rimelige kommunale plasser, og dette vil ikke i seg selv føre til flere delte biler i Oslo.

Levedyktig uten drahjelp

Bildeling skal være en tjeneste som er levedyktig også uten myndighetenes drahjelp. Men dersom kommunestyrene ønsker å gjøre en forskjell, er det viktig å utforske supplerende tiltak til parkeringsplasser som kan ha positiv effekt på bildeling.

Å bidra til et mer attraktivt kollektivtilbud eller utforske hvordan vi bedre kan utnytte parkeringsplassene som øremerkes bildeling er to eksempler som vil bidra til å gjøre løsningen enda mer attraktiv. Uansett tiltak vil det være vesentlig å gjøre bildeling økonomisk bærekraftig både for utleier og leier av bilene, da dette er en forutsetning for at tjenestene skal ha en sunn vekst framover.

Mer plass til fotgjengere og syklister

I denne debatten må vi ikke glemme hvorfor bildeling vil bli viktig for storbyene våre i årene som kommer: Mer bildeling vil føre til mindre biltrafikk, mindre lokal forurensing, tryggere skoleveier, samt mer plass i bybildet både for fotgjengere og syklister. Dette vil vi kun oppnå dersom det blir lettere å klare seg uten privatbilen.

Vi er tjent med en bred politisk enighet om å styrke bildelingen i kommunen. Mer kunnskap om temaet og mindre polarisering vil sikre oss en mer stabil og bærekraftig vekst av disse viktige tjenestene framover.

Powered by Labrador CMS