DEBATT

Norconsult har tegnet Bygdøy allé som en ren buss- og sykkelgate. Med sykkelfelt på begge sider av gaten mellom Solli plass og Olav Kyrres plass og videre nedover Drammensveien til Halvdan Svartes gate.

– Lim Oslo sammen med sykkelfelt

I Oslo er problemet at sykkelfeltutbyggingen ikke har kommet langt nok. Med flere, bredere og gjennomgående sykkelfelt, vil oslofolk få en reell valgfrihet. Og samtidig avlaste både bilveier og kollektivtrafikk.

Publisert

Valgfriheten gjelder ikke alle, om en skal tro Camilla Wilhelmsen (gruppeleder Frp i Oslo bystyre) og Ulf-Arvid Mejlænder (leder Frogner Frp) i VårtOslo. Bilistene skal kunne velge. Ikke syklistene.

Frp stod utenfor den brede alliansen som stemte for byrådets klimastrategi som skal gjøre Oslo til en nullutslippsby i 2030. Dem om det. Valgfriheten lever i bystyret.

Men når en bruker eksemplet Bygdøy allé og skriver «Fjerning av kollektivfeltene i Bygdøy allé til fordel for tilnærmet tomme sykkelfelt, gir lange køer og store forsinkelser for busstrafikken», så blir det behov for litt hverdagsobservasjon.

Syklistene hindrer ingen

Det er ikke syklistene som hindrer kollektivtrafikken i Oslo, det er antall biler, uansett vei, gate, allé eller plass. Vi som jobber i kollektivtrafikken opplevde at trafikken både i og utenfor kjøretøyet forsvant nærmest over natta i midten av mars, og plutselig kjørte Sporveien Trikken, Unibuss, Nobina, Norgesbuss og Vy buss både trikker og busser etter rutetabell.

Biltrafikken er tilbake, og med den kommer forsinkelsene. Men det er fremdeles glissent om bord. Med andre ord er det trafikken utenfor bussen og trikken som skaper kø. Bilene tar mye mer plass enn sykler i bybildet. Syklister har dessuten en positiv tendens til å la bussen kjøre, selv om det er til syklistens ugunst. Tesla-førere derimot, de skal alltid kjøre først.

Mangelfulle kjørefelt for sykler

I Bygdøy allé er ikke det nyetablerte sykkelfeltet problemet. Sykkelfelt, og sykkelfelt fru Blom. Det er ikke asfaltert, det er smalt og ikke gjennomgående. En kan jo bare tenke seg hva bilistene hadde sagt om bilveien plutselig forsvant.

Det er ikke rart at trafikken i sykkelfeltet i alléen ikke har de samme kø-tendensene som i kjørebanen. For en skal være modig på en slik vei, der en også må være forberedt på konkurranse med bilister i sykkelfeltet.

Om kollektivfeltet kommer tilbake i Bygdøy allé vil det først og fremst glede elbileierne på vei hjem vestover for å rekke middag. Kollektivfeltene flommer over av elbiler i alle former og fasonger og er til hindrer for kollektivtrafikken i kollektivfeltene.

Valgfrihet for syklister

Oslo Frp skryter av valgfrihet, men den skal ikke gjelde alle. Denne våren har sykkelen fått en renessanse i mange byer verden over.

I Oslo er problemet at sykkelfeltutbyggingen ikke har kommet langt nok. Med flere, bredere og gjennomgående sykkelfelt, vil oslofolk få en reell valgfrihet. Og samtidig avlaste både bilveier og kollektivtrafikk.

Powered by Labrador CMS