DEBATT

Det har så langt gått greit gjennom Vålerengtunnelen etter at kapasiteten er halvert.

– Fjern bompengene og gjenåpne byen for privattransport. Bilistene hindrer smitte

Bilistene piskes fortsatt med bompenger, beboerparkering og stengte gater. Bussen er ofte presset vekk fra gater, for å gi plass til syklister og den falske utopien om Oslo som en sykkelhovedstad.

Publisert

Den 8. juni stengte det ene løpet i Vålerengatunnelen. Frem til mars 2021 vil kapasiteten være halvert, og det finnes ingen gode alternativer.

Prosjektleder for restaureringen av Vålerengatunnelen varsler om et stort køproblem og anbefaler bilistene å finne andre ruter enn via tunnelen.

Da Bryn-tunnelen ble restaurert anbefalte Statens Vegvesen at bilistene skulle benytte seg av kollektivtransport, under helt andre forhold enn de vi har i dag. Koronaviruset har satt sitt preg på vårt samfunn, og spesielt på våre kjøremåter.

Man blir frarådet å benytte kollektivtransport, og spesielt i tidsrommet med flest reisende. Anbefalingene til Statens Vegvesen er at majoriteten av de normalt 65 000 bilistene som benytter tunnelen har hjemmekontor, sykler eller går.

Bilistene piskes

Det har vært liten velvilje fra Arbeiderparti-byrådet med å løse situasjonen. Bilistene piskes fortsatt med bompenger, beboerparkering og stengte gater. Bussen er ofte presset vekk fra gater, for å gi plass til syklister og den falske utopien om Oslo som en sykkelhovedstad.

Fremskrittspartiet mener at man burde iverksatt alternativer som kunne stoppet smittespredningen, der man fjerner bompenger i hovedstaden og gjenåpner byen for privattransport. I tillegg burde man hatt flere avganger for kollektivtransport, og en Ring 4 ville vært et godt tiltak for å avlaste byens veinett, uavhengig av pandemi eller ikke.

Folk presses av veiene

Veistrekket er en livsviktig åre for bilistene som behøver å reise igjennom Oslo. Byrådet har ikke ønsket å sette av en tanke til økning av veikapasiteten i Oslo i løpet av de fem årene de har sittet ved makten.

Der Arbeiderparti-byrådet presser arbeidere og de med lav inntekt vekk fra veiene via bompenger og nedprioritering av veiprosjekter, ønsker Fremskrittspartiet en mer tilgjengelig by, fri for bompenger, og en hovedstad for buss, T-bane, sykkel, fotgjengere og bil.

Powered by Labrador CMS