200 båtplasser og 1.500 båtopplagsplasser i Bestumkilen kan forsvinne hvis kommunens reguleringsplan for området blir vedtatt i bystyret. Båtforbundet mener reguleringsplanen er i strid med områdereguleringen for området.

Båtforbundet vurderer å saksøke Oslo kommune

Oslo kommune vil bygge boliger på et område på Skøyen som i dag benyttes til båtlagring til 1.500 båter, i tillegg til båter på sjøen. Båtforbundet truer med søksmål.

Publisert

– En katastrofe for båtmiljøet i hovedstaden. Fjordbyen mister nærheten og kontakten med havet, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund i en pressemelding.

Båtforbundet har engasjert advokater for å unngå en utkastelse av båteierne på området. Forbundet mener at det ikke finnes erstatningsplasser for de 1.500 båtopplagsplassene og for 199 båtplasser i sjøen, og at dette er i strid med forutsetningene for områdereguleringen av Skøyen.

Truet med rettsak

Dersom bystyret vedtar reguleringsplanen for Skøyen, blir det klager til Statsforvalteren og eventuelt rettslige skritt, skriver advokat Christian Bugge i en omfattende redegjørelse til Byrådsavdelingen for byutvikling.

Han mener at kommunen ikke har lov til å vedta en slik reguleringsplan uten at det er klarlagt hvordan dette skal finansieres.

Ønsker regulering

Båtforeningene på Skøyen har tidligere sendt et forslag til endring av reguleringsplanen til kommunen, men dette har ikke blitt utredet, eller gått videre med av kommunen.

Planen til byrådet er å fremme saken for bystyret så tidlig som mulig etter påske.

Det hører med til historien at det er opptil ti års ventetid for båtplass i flere av båtforeningene i hovedstaden.

Powered by Labrador CMS