Gallerieier John Hedemark sin bedrageridom blir stående.

Dommen mot gallerieieren på Frogner blir stående: – Gir et klart signal til andre

Oslo tingretts dom i den såkalte «Werner Jensen»-saken er rettskraftig. Galleristens bedrageridom blir med det stående.

Publisert

Det melder Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag. Dette som følge av at domfeltes anke over tingrettens dom er nektet fremmet av Borgarting lagmannsrett. Ankenektelsen ble også anket til Høyesterett som forkastet denne anken, opplyser politiet. 

Kunsthandler John Hedemark (58) ble dømt til ett års ubetinget fengsel, i tillegg til å betale erstatning til de fornærmede og inndragning av over to hundre bilder som var del av bedrageriet.

«Laget for å lure»

Hedemark hadde 91 bilder av «Werner Jensen», «Erik Krohn» og «Knut Olesen» for salg fra galleriet sitt på Frogner. En av de fornærmede i saken kjøpte et maleri for 70.000 kroner.

Disse hadde den domfelte «laget for å lure intetanende kunder til å tro at det var laget av renommerte kunstnere», heter det.

I retten hevdet han selv at det han hadde drevet med var beskyttet av ytringsfriheten.

«Etter rettens syn har tiltalte i denne saken i de fleste tilfeller gitt direkte uriktige opplysninger som har påvirket kjøperne. Tiltalte har gått lenger enn det som kan aksepteres, selv ved en romslig vurdering av hva som kan regnes som kunstnerisk frihet», mente tingretten imidlertid.

– Vi er glade

– Vi er glade for at alle rettsinstanser er enige med oss i at domfelte gikk langt utover det akseptable i denne saken. Vi mener at dette gir et klart signal til andre som skulle tenke å utnytte kunstkjøpere på bekostning av de som faktisk lever av å lage kunst, uttaler politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ved Oslo politidistrikt.

– Jeg tar dommen til etterretning. Det er trist at man ikke blir hørt. Vi anket dommen fordi vi så noen svakheter i dommen, men vi har ikke blitt hørt i Borgarting. Jeg ønsker å gå videre og bli ferdig med saken en gang for alle. Kunstneren og kunsten lever videre, sier John Hedemark til NRK.

Powered by Labrador CMS