Espira barnehager AS fikk avslag på sin klage til fylkesmannen og får ikke offentlig støtte for to av sine planlagte barnehager i Oslo. Foto: Strand kommune

Fylkesmannen ga Oslo kommune medhold i at de kan si nei til private barnehager

Publisert

Fylkesmannen avslår barnehagekjeden Espiras krav overfor Oslo kommune om retten til offentlig finansiering. Saken vil kunne skape presedens om hvem som skal drive barnehager i Norge.

– Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Espira Barnehager AS søkte i november 2016 om offentlig finansiering for to nye private barnehager. Barnehagene det gjaldt var Espira Nybyen og Espira Krydderhagen, som er under utvikling i bydelene Bjerke og Grünerløkka.

Oslo kommune avslo, ifølge Tellevik Dahl, begge søknadene med begrunnelsen at den planlagte kommunale utbyggingen de neste årene gjorde Espira-barnehagene overflødige. Espira påklaget begge avslagene, som ble oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rett før helga konkluderte fylkesmannen i sakene.

– Mange nye barnehager i årene fremover

Fylkesmannen slår fast at Oslo kommune kan velge å avvise private barnehager, så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.

Julie viser Tone Tellevik Dahl hvordan man tegner. Arkivfoto: Nafisa Zaheer

– Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager. Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i. Jeg ser frem til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, sier Tellevik Dahl i en pressemelding.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har opphevet det borgerlige byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager og har som mål om å etablere 3000 flere barnehageplasser innen 2019.

– Utenfor demokratisk kontroll

I dag driver Oslo kommune fire av 10 barnehager i Oslo. Ifølge Dahl er det et problem at kommunen ikke har anledning til å styre kravene til kvalitet, kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår.

– I Oslo er det over 400 private barnehager. Ingen av disse er omfattet av den til enhver tid gjeldende barnehagepolitikken. I kommuner med mange private barnehager, er barnehagen mer eller mindre satt ut av demokratisk kontroll. Byrådet vil ikke ta Oslo dit, sier Tellevik Dahl.

Begge barnehagene er planlagt ferdigstilt i august 2018, og kommunen tar over prosjektene.

– Espira barnehager lukker saken

Espira anser med vedtaket fra fylkesmannen saken som avsluttet.

Espira er skuffet overrasket over vedtaket fra fylkesmannen, men går ikke videre med avslaget, ifølge Jens Schei Hansen i Espira.

– Vi tar til orientering at fylkesmannen vektlegger opplysningene byrådet kom opp med på tampen av klagebehandlingen, nemlig at det ikke er behov for disse to barnehagene. Dette etter først å ha stilt krav til utbyggerne om å bygge barnehager fordi folk trengte barnehageplasser. En slik politisk håndtering er vi overrasket over. Det gjør det vanskelig å etablere barnehager, fordi spillereglene endres underveis, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Espira får med dette vedtaket ikke lenger bygge og drive de to barnehagene.

– Sett fra et foreldreperspektiv vil vi tro at barnehagetilbudet i Oslo nå blir fattigere og mindre variert. Men dette er et valg byrådet har tatt, sier Schei Hansen.

– Utrolig trist lukking

Høyre er lite begeistret for utviklingen

– Jeg synes dette er utrolig trist, fordi alle taper på lukkingen. Det rammer både foreldre, barn og byens barnehagetilbud fremover, mener bystyrerepresentant Saida Begum (H).

Bystyrerepresentant Saida Begum (H) synes vedtaket er trist, men mener samtidig det velter avtalen mellom byrådet og Rødt, om å åpne for ideelle barnehager.

Hun mener avgjørelsen setter en strek over avtalen mellom byrådet og Rødt, der det står at kommunen og ideelle private virksomheter skal stå for driften av alle nye barnehager i Oslo.

– Nå har Fylkesmann gjort det klart at avtalen byrådet undertegnet med Rødt ikke er i tråd med loven, at kommunen ikke kan forskjellsbehandle kommersielle og ideelle barnehager, og det må være en alvorlig strek i regningen for Raymond Johansen, sier Begum.

Det eneste byrådet har fått medhold i er vurderingen av behovet for nye barnehager i de berørte bydelene, ifølge Begum.

Powered by Labrador CMS