DEBATT

Slik ser arkitiektene for seg at fasaden på Sophies Minde vil bli seende ut etter oppussingen.

– Omreguleringa av Sophies Minde må gi nok uteareal til barna i barnehagen

Vi kommer ikke unna at barna i bydel Grünerløkka tilhører barna i Norge med minst uteoppholdsareal. Dette er noe vi burde jobbe for å snu når vi har muligheten til å lage nye barnehager.

Publisert

Bydel Grünerløkka og den midlertidige barnehagen Sophies hage har i mange år jobba for at Sophies Minde og området rundt skal settes i stand og oppgraderes, så den kan tas i bruk av bydelen, blant annet som barnehage.

Nå vil det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo omregulere Sophies Minde i Trondheimsveien 132 og eiendommene rundt denne for å etablere en permanent barnehage med inntil 29 avdelinger. De planlegger også å utrede hvordan resten av den eksisterende bebyggelsen skal brukes og hvilke arealer som kan brukes som utearealer for barnehagen.

Rødt Grünerløkka er glade for at det endelig er framgang i saken og håper prosessen videre innebærer medvirkning for barna, de ansatte og foreldrene i den midlertidige barnehagen i tillegg til resten av lokalbefolkninga.

Mindre plass enn reglene sier

Omsorgsbygg Oslo foreslår å etablere inntil 28 barnehageavdelinger med plass til 504 barn. I dagens midlertidige barnehage er det, så vidt oss bekjent, 17 avdelinger med 251 barn. Det totale uteoppholdsarealet som foreslås er 8500 kvadratmeter.

Dette tilsier et uteoppholdsareal på 16,9 kvadratmeter per barn. I 2016 anbefalte plan- og bygningsetaten at man bare skulle ha 80 prosent av den nasjonale normen ved en eventuell omregulering. Altså kun 18-20 kvadratmeter per barn.

Normen for utearealer i barnehager er gitt av Kunnskapsdepartementet gjennom departementets merknader til barnehageloven, paragraf 10. Denne er 24 kvadratmeter per barn over tre år og 32 kvadratmeter per barn opp til tre år.

Uteareal er viktig

Normen er ikke et absolutt krav, men ved avvik «må godkjenningsmyndigheten vurdere konkret om det ut fra hensynet til barna kan være forsvarlig å redusere denne ytterligere». Tallet på 18-20 kvadratmeter per barn, som plan- og bygningsetaten nevner i område- og prosessavklaringen er allerede en reduksjon på 17– 25 prosent fra normen for barn over tre år og 38–44 prosent fra normen for barn opp til tre år.

Flertallet av avdelingene i Sophies hage er i dag småbarnsavdelinger, og utviklinga i bydelen de siste åra viser at det også er småbarnsavdelinger det er størst behov for.

Rødt Grünerløkka skjønner at behovet for barnehageplasser i bydelen er stort, men vi mener at utearealene er en sentral del av barnas hverdag i barnehagen som ikke kan nedvurderes og nedskaleres.

Vi må snu

Det er også avgjørende hvordan uteområdet utformes og hvilke materialer som velges, men vi kommer ikke unna at barna i bydel Grünerløkka allerede tilhører barna i Norge med minst uteoppholdsareal i utgangspunktet. Dette er noe vi burde jobbe for å snu når vi har muligheten til å lage nye barnehager.

Det er ingen grunn til at oslobarna, og spesielt Grünerløkka-barna, skal ha mindre uteareal enn barn andre steder i landet. Tvert imot, siden barna i vår bydel i utgangspunktet har mindre tilgang på grønne områder enn de som bor mer landlig til.

Rødt Grünerløkka ønsker at Omsorgsbygg holder seg til normen for uteareal i barnehager når de planlegger omreguleringa av Sophies Minde. Vi foreslår dette i høringssvaret fra bydelen. Vi vil også oppfordre flere om å sende inn høringsinnspill. Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan stilles til Enerhaugen Arkitektkontor, e-post: l.johansson@enerhaugen.com. Fristen for innspill er 30. november.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS