DEBATT

— Jeg mener å kunne dokumentere at bydel Gamle Oslo bidrar med omsorgssvikt når de nekter barn forsvarlige tjenester, skriver leder av Norsk forbund for utviklingshemmede i Oslo, Shahram Ariafar.
— Jeg mener å kunne dokumentere at bydel Gamle Oslo bidrar med omsorgssvikt når de nekter barn forsvarlige tjenester, skriver leder av Norsk forbund for utviklingshemmede i Oslo, Shahram Ariafar.

- Bydel Gamle Oslo sendte bekymringsmelding til barnevernet som trussel da mor leverte klage

— Mange vet ikke om barnevernet kan være til hjelp når bydeler nekter å hjelpe barn med lovpålagte tjenester. Bydel Gamle Oslo bruker «barnevernet» som trussel når foreldrene takker nei til tilbudet som ikke passer for deres barn.

Publisert

Barnevernet skal jobbe for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det som er usikkert for mange familier med barn med nedsatt funksjonsevne er imidlertid at barnevernets arbeid skal gjelde alle andre som har også et ansvar til å hjelpe barna med lovpålagte tjenester.

— Hvem har skylden? Bydelen eller foreldrene?

Sender man bekymringsmelding bare når det er mistanke om omsorgssvikt hos foreldrene eller kan man sende bekymringsmelding også når det gjelder tjenesteytere?

I bydel Gamle Oslo (og sikkert mange andre steder) brukes bekymringsmelding til barnevern som trussel når foreldrene krever forsvarlige tjenester for sine barn. Mangelen på disse tjenester betyr svekket omsorg for disse barna, hvem har skylden her: Foreldrene eller bydelen?

Monika er en mor i bydel Gamle Oslo. Hun er en av mange som har dedikert livet sitt for å gi et best mulig liv til sønnen sin som har flere diagnoser og utfordringer. De som har barn med spesielle behov vet hvor krevende dette er. Disse foreldrene gir 100 prosent av sin tid og energi til barnet sitt.

— Bekymringsmelding brukt mot mors klage

Da Monika søkte Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) hos bydelen fikk hun avslag og sendte klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken og fikk medhold. Hele denne prosessen tok tid.

I mellomtiden har bydelen sendt bekymringsmelding til barnevernet fordi mor nektet å godta avlastning som erstatning til BPA. Bydelsbarnevernet var helt tydelige på at det ikke forelå noen omsorgssvikt, og bekymringsmeldingen ble henlagt.

Men ingen fra barnevernet tok kontakt med bydelen for å spørre dem hvorfor de nektet forsvarlig tjeneste til barnet selv om dette var et klart ønske fra alle fagpersoner rundt barnet? Fører dette ikke til omsorgssvikt?

Dette eksemplet er ikke unikt for denne familien. Bydelen sendte faktisk en ny bekymringsmelding til barnevernet fordi mor merket at ble brukt mye tvang og makt mot sønnen i avlastning og sa derfor opp avlastningen.

— Har sendt bekymringsmelding om bydel Gamle Oslo

Jeg har hjulpet mange familier i Oslo og ser at da bringer bydelene inn bekymringsmelding til barnevernet. Er det intensjonen at barnevernet skal brukes for å skremme familier slik at de ikke kjempe for sine barn?

Har ikke barnevernet et ansvar til å si klart og tydelig til bydeler at det ikke er lov å bli en del av systemet som fører til omsorgssvikt?

Nå har jeg sendt bekymringsmelding til barnevernet. Jeg mener å kunne dokumentere at bydel Gamle Oslo bidrar med omsorgssvikt når de nekter barn forsvarlige tjenester. Det blir interessant å se hvordan barnevernet behandler bekymringsmeldingen.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS