Ruseløkka skole skal stå klar i 2021. Illustrasjon: GASA Arkitekter / Brick

– Plan- og trappeetaten bør merke seg at på Ruseløkka ønsker vi oss eleven i sentrum

Som besluttende organ for Ruseløkka, og på vegne av alle foreldre til elever på skolen, ønsker vi å vite hvorfor og hvordan plan- og bygningsetaten har besluttet å endre utformingen av skolegården på Ruseløkka skole.

Publisert

Plan og bygningsetatens lokaler på hjørnet av Hvalsgate og Urtegata i Oslo har et temmelig trist inngangsparti og et særdeles uinspirert forhold til omgivelsene sine.

Når nye Ruseløkka skole åpner våren 2021, på hjørnet av Løkkeveien og Ruseløkkveien, håper vi at det er et bygg som møter de 690 elevene og byen på en skikkelig fin og oppløftende måte. Vi håper det ikke er for sent og ber plan- og bygningsetaten løfte hodet litt og lytte til oss.

Det er flere skoler som har små uteområder i Oslo, men Russeløkka har veldig liten plass. Gjennom medvirkningsprosessen for tre år siden, fikk vi inn en takhage på toppen av skolebygget.

Trangt for elevene

Arkitekter og landskapsarkitekter jobbet hard for å få mest mulig skolegård ut av en trang tomt og klarte å skvise inn 8,44 kvadratmeter uteareal pr. elev. Hver kvadratmeter er nøye gjennomtenkt, men nå har plan og bygg kommet ganske langt i å trumfe gjennom en voldsomt svær trapp som går i to retninger.

Nye Ruseløkka får en liten skolegård som er delt i en øvre og en nedre skolegård. Øvre skolegård utformes som et relativt godt skjermet lekeareal, mens nedre skolegård utformes mer som et åpent byrom.

Den opprinnelige trappen bandt sammen øvre og nedre skolegård, noe illustrasjonen viser. Tegning: GASA Arkitekter

Den opprinnelige trappen vår bandt sammen øvre og nedre skolegård på en fin måte. Løsningen ble utformet etter innspill fra brukere og i henhold til historiske referanser. Det var bred enighet, og hovedinngangen til skolegården skulle peke mot Victoria terrasse.

En dårlig løsning

Plan- og bygningsetaten har økt til to trappeløp, mot alle råd, ønsker og innspill fra de som har hatt mulighet til å uttale seg. Det er vedtatt en løsning der 130 kvadratmeter av det skjermede lekearealet i øvre skolegård er ofret for å la to store trapper knytte sammen øvre og nedre skolegård. En dårlig løsning på veldig mange måter.

Plan- og bygningsetaten har økt til to trappeløp, mot alle råd, ønsker og innspill. Illustrasjon: Gasa arkitekter

Som besluttende organ for Ruseløkka, og på vegne av alle foreldre til elever på skolen ønsker vi å vite hvorfor og hvordan det er besluttet å endre den opprinnelige utformingen av skolegården.

Arrogant etat

Vi har forståelse for at prosjekter kan endre seg underveis i byggeprosessen. Av og til kan det være gode grunner til slike endringer og at prosjekter til og med kan endres til det bedre. Men i dette tilfellet er vi ikke i stand til å se hverken begrunnelsen eller forbedringen. En trapp er rimeligere, lettere for skolen å administrere året rundt, og penere.

Plan og bygg fremstår som underlig arrogante i denne saken. Vi ber om at alle på skolen og i nabolaget høres, slik at vi får best mulig inngang til den nye skolen. Ruseløkka skole har nytt slagord som lyder: «Eleven i sentrum». Det bør alle i plan- og bygningsetaten merke seg.

Powered by Labrador CMS