DEBATT

C6 er siste ubebygde tomt mellom Gamlebyen og Bjørvika. — Ubebygde tomter som C6-feltet er i dag under sterkt press fra kapitalsterke krefter, mener Rødt Gamle Oslo.

- Stopp den kommersielle utbyggingen i Gamlebyen. Vi krever reell medvirkning nå!

— I det lille feltet mellom Bjørvika og Gamlebyen, kalt «C6», ønsker Oslo S Utvikling og Hav Eiendom å oppføre flere bygg på opptil ni etasjer og 41 meter i høyden. C6-feltet er den siste uregulerte tomta mellom Barcode og Middelalderparken mot Gamlebyen.

Publisert

Forslaget fra plan- og bygningsetaten og fra utbyggerne og vil gjøre at området blir ytterligere dominert av høye bygg i glass og stål som kaster skygge over nabolaget.

Beboerne i Gamlebyen har i en rekke uttalelser og flere hundre innspill uttalt et sterkt ønske om at området skal bli park og friområde.

— Vi trenger grøntområder med luft og sollys

Et friområde med mindre bygg til kulturaktivitet, slik også Byantikvarens forslag lyder. Hvilket også bevarer områdets historiske identitet.

Gamlebyens innbyggere trenger flere frie grøntområder, luft og sollys og mindre høyhus og skygge. Det er behov for åpne områder til fri utfoldelse og bruk for nabolaget.

Ubebygde tomter som C6-feltet er i dag under sterkt press fra kapitalsterke krefter som ønsker de utbygd og omdefinert til inntjenende prestisjebygg og næringsinteresser som ikke tar hensyn til naboer rundt - et utbyggingsrov som må stanses.

— Hvorfor blir ikke innbyggerne hørt?

Denne saken viser tydelig hvem som rår i slike saker: Storkapitalen, som i dette tilfellet er utbyggerne og kommunen gjennom eiendomsselskapet Hav Eiendom og deres ønske om økt profitt.

Hva slags ansvar tar kommunen for egne beboeres ønsker og livskvalitet?

Dette er ett av tre utbyggingsdforslag fra Oslo S Utvikling og Hav Eiendom på den siste ubebygde tomta mellom Gamlebyen og Bjørvika.

Oslo kommune har i utbyggingssaker et ansvar for medvirkning fra nabolaget, men i denne saken har medvirkning totalt mistet sin betydning. Hvorfor lytter ikke kommunens egen etat, plan og bygningsetaten, på nabolagets ønsker og mange innspill?

Forslaget har riktignok lagt opp til grøntarealer på byggenes tak, men det er veldig naivt å tro at dette skal komme nabolaget i Gamlebyen til gode. Kommunens egen etat, plan- og bygningsetaten foreslår kun en lettere modifisering av utviklernes opprinnelige forslag og svikter slik innbyggernes ønsker.

— Har skapt et nabolag for de pengesterke

Det som kan se bra ut på arkitekttegninger er ikke noe annet enn en maksimalisering av tomteareal i profittakkumulerende kvadratmeter, som kun noen få har råd og tilgang til.

C6 er enda et eksempel på hvordan utbyggere og eiendomsselskaper stadig har et press på å omdefinere Oslo etter deres interesser for økonomisk inntjening.

Utbyggingen av Barcode i Bjørvika og på Sørenga har skapt et nabolag for de pengesterke, mens få eller ingen hensyn har blitt tatt til hva slags behov befolkningen i nabolagene på Grønland og Gamlebyen har.

Behandlinga av denne saken viser også hvordan politikere ofte er for tro mot utbyggers forslag: Hvor er det politiske motet hos de andre partiene til å si nei?

— Den massive utbyggingen må stanses

Det skal ikke være automatikk for kommune og politikere i å godta eiendomsspekulanter og utbygger-drevet kapitallyst i byutviklinga.

Forslagene om ekspanderingen av C6-feltet viser en tydelig David mot Goliat-konflikt der naboer og lokale organisasjoner står mot kapitalsterke utbyggere, som ikke har interesse av å ivareta de som allerede bor her sine behov.

En konflikt som stadig dukker opp med ekspandering av nye tomteområder i Oslo og som krever at det tas bevisst politisk ansvar for innbyggernes behov. Politikk er alltid en interessekamp, men i byutvikling må man også spørre seg hvem det er man bygger for?

Rødt Gamle Oslo mener den massive utbyggingen må utebli og C6 må bli friområde med tilgang for alle.

Powered by Labrador CMS