Kontrollrommet i togledersentralen. I Bane Nor er en trafikkstyringssentral som håndterer rundt 1040 togreiser i døgnet til og fra Oslo. Sentralen er i navet av norsk togtrafikk.

Bane Nor oppretter egen utdanning for togledere

Behovet for togledere er så stort at Bane Nor starter ny, lønnet utdanning der man er sikret jobb ved en av togledersentralene.

Publisert

− Tradisjonelt har kravet for å bli togleder vært at du først utdanner deg til og får erfaring som trafikkstyrer. Over tid ser vi at vi ikke klarer å rekruttere på denne måten alene, sier Jørgen Pedersen, direktør for trafikk i Bane Nor

− I år starter vi for første gang en pilot for direkteutdanning for togledere på Jernbaneskolen i Oslo, fortsetter han.

– En flygeleder for to

Undervisningen legger stor vekt på sikkerhet og praksis, og skolens øvingsanlegg og togledersimulator er i bruk store deler av opplæringen.

– Jeg er på en måte en flygeleder for tog. Forskjellen er at jeg har ikke så mye rom å spille på som man har i lufta. Jeg er glad i tog og derfor valgte jeg å søke jobb her, forteller togleder ved trafikkstyringssentralen i Oslo, Sindre Lundemo.

Utdanningen varer i 16 måneder, og lønnsnivået i utdanningsperioden ligger på i underkant av 400.000 kr i året, opplyser Bane Nor.Powered by Labrador CMS