DEBATT

Undergangen ved Harald Hårdrådes plass er en perle av et østkantmonument, men ligger ti minutter unna Brynsbakken og har ingenting med framkommeligheten der å gjøre, påpeker skribenten.

– Denne dagen skal et samfunn drepes av et sjølfornøyd byråd

Et vedtak fra bystyret om å godkjenne Bane NORs skandaløse planforslag i Brynsbakken vil være ensbetydende med å overkjøre lokalsamfunnet og regelrett å drite i befolkningen.

Publisert

Blant alle tekstene vi ble pålagt å lese i skoletida, med ord som bare sklei ut som om hjernen var teflonbelagt, så var det én fortelling som brant seg fast i minnet - «Att døda ett barn» av Stig Dagerman.

Den uventede og fantastiske historieoppbyggingen, hvor den rosenrøde landsbyidyllen smadres allerede i første avsnitt av at vi får vite hva som kommer til å hende: «Det er den lykkelige morgenen til en vond dag, for i dag skal et barn i den tredje landsbyen drepes av en lykkelig mann.»

Dagen før bystyret i Oslo skal behandle Bane NORs planforslag for jernbaneutbygging i Brynsbakken, leser jeg uttalelser fra politikere fra byrådspartiene som får meg til på ny å tenke på Dagermans novelle, over femti år etter.

Att döda ett samhälle

Som beboer og aktivist i Gamle Oslo de siste månedene har jeg sammen med andre representanter for lokalmiljøet opplevd en historie som med åpenbare paralleller kan kalles «Att döda ett samhälle». Innledningen har ligget klar en stund:

«Det er en tung dag og sola står skrått over Ekebergskrenten. Snart skal klokkene i Vålerenga kirke ringe, for det er søndag. Mellom et par jernbanespor har to nyinnflyttede funnet en trang sti som de aldri har gått før, og i husene langs Schweigaardsgate og Opplandsgata på Vålerenga og i Kværnerbyen blinker det i vindusrutene. I en husrekke med gamle trehus fra 1800-tallet i Enebakkveien er de våkne og sjekker smarttelefonen og lager frokost. Det er den lykkelige morgenen til en vond dag, for denne dagen skal et samfunn drepes av et sjølfornøyd byråd».

Så stanser den lyriske åre, jeg er tross alt ikke noen skjønnlitterær forfatter, og jeg er så forbanna at det får holde med stikkord for å gi dere historien som ender tragisk for Vålerenga, Hylla og Kværnerbyens 10.000 innbyggere.

Driter i lokalbefolkningen

Etter at Bane NOR har manipulert og direkte forfalsket informasjon til bystyret, etter at plan- og bygningsetaten har sviktet totalt i sin rolle som byutvikler og etter at byråd for byutviklings eneste bekymring var å bevare en forekomst av krattsoleie, så er et vedtak fra bystyreflertallet om å godkjenne Bane NORs skandaløse planforslag ensbetydende med å overkjøre lokalsamfunnet og regelrett å drite i befolkningen (vi på østkanten snakker sånn).

Et av de få tiltakene som fikk full tilslutning i byutviklingsutvalget var å ruste opp fotgjengerundergangen ved Harald Hardrådes plass, en perle av et østkantmonument Bane NOR tar ansvar for. Men undergangen ligger ti minutter unna Brynsbakken og har ingenting med framkommelighet for beboerne i vårt område å gjøre.

De har fått klar beskjed

De politikerne som stemmer for Bane NORs reguleringsplan, gjør det til tross for at de har fått klar og tydelig beskjed. Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør:

 • Bane NOR har valgt bort alternative løsninger som ville spart Brynsbakken-utbygginga
 • Bane NOR har fabrikkert en skrekkvisjon av en lokk-løsning for å hevde at lokk er urealistisk
 • Plan- og bygningsetaten har godkjent et planprogram laget av Bane NOR uten å vurdere det
 • Bane NOR har trenert utredning av støydempende lokk-løsninger som bydelsutvalg og lokale foreninger har bedt om i over tre år, og sier nå de ikke har tid til å utrede det
 • Støyforholdene for skolebarn og naboer forverres og er uakseptable – Bane NOR hevder at «ingen skal få mer støy enn i dag», selv om deres egne støykart viser noe annet
 • Den verneverdige trehusbebyggelsen i Enebakkveien 38-60 (Hylla) raseres som bomiljø
 • Beboerne på Hylla har fått kritikkverdig behandling av Bane NOR
 • Det blir færre tverrforbindelser mellom Vålerenga og Kværnerbyen enn i dag
 • Det blir en skolevei som ikke oppfyller normen for universell utforming
 • Bane NOR hevder at et ubebodd område mellom to jernbanespor uten sosial kontroll og med fire gjenreiste hus, som ikke kan bebos pga støy, er noe befolkningen har bedt om - løgn
 • Saksfremstilling med illustrasjoner fra Bane NOR til politikerne full av feil og mangler
 • Byrådet overser tidligere bystyrevedtak om å isolere støy ved kilden
 • Byrådet og Bane NOR snakker fortsatt mot bedre vitende om støy fra godsvognbremser
 • Antall tog og hastigheten økes, så støyen langs jernbanesporene i hele Gamle Oslo øker uten at prosjektet ofrer befolkningen i Schweigaardsgate og Etterstad en eneste tanke eller tiltak
 • Brudd på forvaltningsloven ved at Bane NOR hevder lokk-løsning er urealistisk, men så viser det seg at de har utredet mange lokk-løsninger selv uten å informere om det underveis
 • Bane NOR påstår at Brynsbakken er en flaskehals uten å ha belegg for det
 • Nasjonal transportplan utsetter planlegging av ny jernbanetunnel under Oslo til etter 2028. Med kun to spor i tunnelen og fire spor fra Oslo S opp til Brynsbakken, er det dette som begrenser kapasiteten
 • Signalsystemet ERTMS er utsatt gjentatte ganger og er ikke klart fra påske 2025
 • Ruteplan 2027 er i Nasjonal transportplan blitt til «innen 2029», og da er ikke utsettelse av Brynsbakken med ny planprosess for å utrede nye løsninger i tråd med lokalbefolkningens ønsker et problem
 • Nasjonal transportplan har fått med seg at koronaepidemien har gitt mer hjemmekontor, nye reisevaner og behov for å se på prognoser og reisemønster om igjen, hvem trenger støy fra tomme tog?
 • Samfunnsøkonomiske vurderinger er ikke utført i tråd med føringene i Nasjonal transportplan
 • Levekårshensyn i en av Oslos mest utsatte bydeler er ikke ivaretatt, og gir økende forskjeller
 • Penger til lokk bevilges på Majorstua, Sommerfrydløkken bevares på Skillebekk, men Brynsbakken er i Oslo øst, så da er ikke lokk og bevaring av bomiljøer så farlig.

Jeg blir kvalm

Jeg blir kvalm av politikere som etter dette sier at de har forståelse for at konsekvensene for lokalbefolkningen er store og at de har tatt alle innspill på alvor, når du ser den svartelista vi har samlet her og som dokumentere det motsatte. MDG-politikeren sier til og med at «vi har ingen garanti for at en utsettelse vil kunne resultere i et bedre prosjekt». Er det rart vi får politikerforakt og politisk apati?

Det er til å grine av, men på østkanten knytter vi heller nevene enn å sette oss ned for å grine. Og vi noterer oss hvem som stemmer hva i bystyret 24. mars, slik at de som ved neste kommunevalg ikke vil bytte parti, i hvert fall skal få vite hvem de kan stryke av kandidatene som skal ivareta deres interesser og sørge for best mulige levekår for oss i bydel Gamle Oslo. Jeg avslutter som Dagerman: «Men så ubarmhjertig er livet mot den som har drept et barn, at alt etterpå er for sent.»

Powered by Labrador CMS