Mange hunder kan nå glede seg over at båndtvangen er opphevet, i hvert fall i ti dager til.

Ekstraordinær båndtvang for hund opphevet i Nordmarka og Lillomarka

På grunn av endrede snøforhold oppheves den ekstraordinære båndtvangen for hund i Nordmarka og Lillomarka. Men bare i ti dager.

Publisert

Den 6. januar ble det innført ekstraordinær båndtvang i oslomarka, av hensyn til viltet. Fra og med 1. mars ble den ekstraordinære båndtvangen opphevet i Østmarka, men videreført inntil videre i Nordmarka og Lillomarka.

Begrunnelsen for dette var at mye av snøen hadde smeltet/sunket sammen i Østmarka og at forholdene generelt for hjorteviltet der var bedre enn i Nord- og Lillomarka.

Mindre sårbare

Det er fortsatt mye snø i høyereliggende deler av Nordmarka, mens mye av snøen har smeltet i lavereliggende områder. Det er i de lavereliggende delene de aller fleste rådyrene nå oppholder seg.

Tilgangen til næring har bedret seg for disse dyrene, og de bruker mindre energi på å ta seg fram i terrenget. Redusert snømengde gjør dem også mindre sårbare for løse hunder.

Det er ordinær båndtvang i hele Oslo fra og med 1. april.

Powered by Labrador CMS