Skjenketidene ved utstedet HvaSkjer i Soria Moria-bygget på Torshov har vært en vanskelig sak for politikerne i bydel Sagene. Foto: Anders Høilund
Skjenketidene ved utstedet HvaSkjer i Soria Moria-bygget på Torshov har vært en vanskelig sak for politikerne i bydel Sagene. Foto: Anders Høilund

— Alle politiske møter i bydel Sagene er åpne. Ingenting er lukket eller hemmelig

Når fakta ikke er så viktig og man lager seg sin alternative virkelighet, er det lett å rote det skikkelig til. Og rote det skikkelig til gjør Arvid Sivertsen i et innlegg i VårtOslo 13. november.

Publisert

Her blir vi møtt med påstander om politisk kokkelimonke på et bakrom og antydninger om forskjellsbehandling. Selvsagt er ikke noe av dette korrekt og foregår kun i en alternativ virkelighet.

Arvid Sivertsen påstår i sitt innlegg at alle saker som skal behandles i bydelsutvalget i bydel Sagene allerede er avgjort på et bakrom etter triksing og fiksing. Det han sikter til er behandling av saker i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er en av fire fagkomiteer i bydelsutvalget.

Sagene er organisert som bystyret

Alle saker som skal behandles i bydelsutvalget behandles først i en eller flere av fagkomiteene. Komiteene er oppdelt etter fag, slik at eldreomsorg behandles i helse- og mestringskomiteen, barnehagesaker behandles i kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomiteen mens for eksempel byggesaker behandles i miljø- og byutviklingskomiteen.

Arbeidsutvalget behandler saker som handler om økonomi og saker som er av prinsipiell karakter. Slik har bydel Sagene organisert sitt arbeid på samme måte som bystyret og som Stortinget organiserer sitt arbeid.

Sakene behandles i fagkomiteer slik at sakene kan bli best belyst, og at vi politikere kan få tilstrekkelig informasjon om hver enkelt sak. I komiteene møter i tillegg til politikerne også administrasjonen, som ofte kan besvare spørsmål og komme med oppklaringer.

Åpent kvarter i alle møter

Møtene i komiteene og i arbeidsutvalget er heller ikke, som Arvid Sivertsen antyder, lukket og hemmelig. Alle møtene er åpne for alle, og de annonseres på bydelens nettsider på samme måte som møtene i bydelsutvalget.

Alle komitemøtene og møtene i arbeidsutvalget innledes alltid med at åpent kvarter, som er en mulighet for bydelens innbyggere og fortelle komiteene hva de har på hjertet.

Hvis Sivertsen hadde vært tilstede på siste møte i bydelsutvalget ville han sett at det også her er debatt og mange innlegg i mange av sakene som ble behandlet. Hvis Sivertsen hadde vært interessert i fakta om dette kunne han for eksempel lese om dette i Sagene Avis som har et godt og langt oppslag om siste møte i bydelsutvalget. Men det passet sikkert ikke inn i Sivertsens alternative verden.

Hva skjedde med skjenketidene ved HvaSkjer?

Den aktuelle saken Sivertsen tar opp handler om åpningstider for skjenkesteder i bydel Sagene og konsekvensene for utestedet HvaSkjer. Og her går det virkelig over stokk og stein for Sivertsen. For det første påstår Sivertsen at jeg skal være svært liberal og næringsvennlig så lenge det er snakk om konsern og ikke enkeltpersoner. Det er vel å bemerke at de som driver HvaSker ikke er en enkeltperson men et stort selskap som driver mange andre utesteder i Oslo og andre byder i Norge. Men dette passer sikkert heller ikke inn i den virkeligheten Sivertsen forsøker å skape. For oss i Arbeiderpartiet spiller det ingen rolle hvem som søker men vi gir alle en individuell behandling.

For det andre er det slik at Arbeiderpartiet behandler alle saker, også selvsagt skjenkesaker, svært grundig. I denne saken har vi jobbet med dette gjennom mange år. Vi har forsøkt å få til løsninger mellom naboer og utestedet HvaSkjer, vi har møtt de som driver HvaSkjer og vi har møtt naboer.

Naboenes nattero veier tyngst

I Arbeiderpartiet har det ikke vært enighet om denne saken, og vi har hatt mange og lange diskusjoner om dette. Vi har brukt god tid og mye ressurser før vi konkluderte. Når vi konkluderte ble det utslagsgivende naboenes krav på nattero. Vi kunne ikke leve med at naboer gruer seg til helgen fordi bråk fra utestedet ville holde dem våkne gjennom store deler av natten.

I et bydelsutvalg er det ofte uenighet, men av og til på samme måte som på Stortinget og i bystyret i Oslo, kommer man fram til enstemmige vedtak. Enten fordi de enkelte partiene har kommet fram til samme konklusjon eller at man har forhandlet seg fram til en felles forståelse. Jeg kan ikke forstå at dette skal kunne være et problem. Det er stor forskjell mellom partiene også i bydel Sagene. På neste møte i bydelsutvalget skal vi behandle budsjettet for 2019. Er man interessert i å se de politiske forskjellene bør man følge med her.

For meg er det selvsagt helt ok at noen er uenig med meg. Vårt samfunn trenger debatt og vi trenger å teste ut våre argumenter med andre. Men da kan vi ikke kaste ut av oss usannheter, og vi kan ikke mistenkeliggjøre andre. Vi kan ikke som Arvid Sivertsen gjør, skape vår egen virkelighet fordi det passer inn i en argumentasjon. Vil Sivertsen se virkeligheten oppfordrer jeg ham til å møte i de møtene bydelsutvalget skal ha når budsjett for 2019 behandles.

Alle møtene er åpne og de annonseres på bydelens nettsider. Velkommen!

Powered by Labrador CMS