DEBATT

– Oslo kommune hvordan man kan skape en raus og inkluderende by. For mange muslimer har disse lysene en dypere betydning enn noen enkle lys med halvmåner, mener nestleder i Muslimsk Dialognettverk, Arshad Jamil.

– Ramadan-belysningen viser at Oslo er en raus og inkluderende by

– Vi mener at åpenhet om andres tro vil styrke relasjonene mellom mennesker og skape et tryggere samfunn. Muslimer setter pris på dialog om sin trosidentitet, og ved å ha åpne samtaler kan vi alle lære mer og forstå hverandre bedre.

Publisert

Maryam Iqbal Tahir tar feil når hun hevder i Aftenposten den 16. mars at ramadanbelysning er et dårlig tiltak for å minske polarisering, da hun antyder en motsetning mellom religiøse minoriteter og andre minoritetsgrupper. 

Tvert imot bidrar det til det motsatte. Å inkludere én minoritet ekskluderer ikke den andre. I Oslo er det rom for alle – også muslimer.

Oslo kommune viser vei

Oslo kommune viser vei i hvordan man kan arbeide for å skape en raus og inkluderende by med plass til alle. 

For mange muslimer har disse lysene en dypere betydning enn noen enkle lys med halvmåner. Det er et symbol på at Oslo er deres by også. 

Muslimsk Dialognettverk (NDM):

  • Muslimsk Dialognettverk er en paraplyorganisasjon som gjennom sine medlemssamfunn representerer over 40.000 muslimer i hele Norge.
  • På Facebook og Instagram kan man lese mer om MDNs dialogaktiviteter for et mer mangfoldig og åpnere samfunn.

For flere muslimer som har strevd med å finne sin plass som Oslo-beboere, representerer denne belysningen en hjertelig anerkjennelse på at de også hører til her. 

Det styrker samfunnskontrakten, og inspirerer til økt engasjement for byen.

En livssynsåpen by

Ramadanbelysingen viser virkelig at vi nærmer oss å bli en livssynsåpen by – en by som er åpen for det mangfoldet av landbakgrunner og kulturelle og religiøse forskjeller.

Byrådslederen har uttrykt ønske om at Oslo kommune skal legge til rette for andre religiøse feiringer og høytider i vårt bybilde for organisasjoner som ønsker det, og er noe vi ser positivt på og ønsker velkommen i Muslimsk dialognettverk. 

Setter pris på dialog

Vi mener at åpenhet om andres tro vil styrke relasjonene mellom mennesker og skape et tryggere samfunn. Muslimer setter pris på dialog om sin trosidentitet, og ved å ha åpne samtaler kan vi alle lære mer og forstå hverandre bedre. 

Det er ved å vise nysgjerrighet og åpenhet at vi kan bygge tillit og skape forsoning. 

Derfor bør ikke hva frykten for hva nettrollene skriver i kommentarfeltene, som Iqbal påpeker, skremme – men heller motivere oss. I Oslo er mangfoldet uslåelig. Vi lar oss ikke kneble av nettroll. 

Husk at vi alle er på samme side. I Oslo kan innbyggere av ulike kulturer og religioner leve side om side. 

La ramadanbelysningen være en påminnelse om det – en by med rom og plass til alle.

Ramadan mubarak og god påske!Powered by Labrador CMS