Uavhengige eksperter spår atter en økning i bomringen. Beregninger viser at Oslopakke 3 får en budsjettsprekk på formidable 37 millarder kroner. Foto: Statens vegvesen

Budsjettsprekk på 37 milliarder i Oslopakke 3 kan føre til ny prisøkning i bomringen

1. juli økte prisene i bomringen til 60 kroner for enkeltpassering på gitte tider. Dette var andre prisøkning på under ett år. Men nå spår eksperter enda dyrere bomring.

Publisert

I en utredning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, og konsulentselskapet Dovre Group konkluderes det med at det kan bli en stor kostnadssprekk på Oslopakke 3, skriver NAfs medlemsblad Motor.

Budsjettsprekken ligger an til å bli på formidable 37 milliarder kroner, viser beregningene. Oslopakke 3 er samlebegrepet for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Budsjettsprekk på 26 prosent

Nesten alt som bygges av veier og bane i Oslo-regionen finansieres gjennom Oslopakke 3, og en stor del av pengene stammer fra bilistenes bompasseringer, og øremerkede inntekter fra billettsalg i kollektivtrafikken. Samlet er det planlagt utbygging for nær 142 milliarder kroner i Oslopakke 3 de neste 16 årene.

Men beregningene fra TØI og Dovre Group viser en sprekk på 26 prosent. I kroner og øre er det 37 milliarder. Dersom anslaget er korrekt, finnes det kun to måter å løse budsjettsprekken i Oslopakke 3 på. Enten å øke prisene i bomringen og for kollektivreisende, eller å utstette eller skrinlegge en lang rekke enkeltprosjekter.

Røa-tunnelen kan ryke

Ett av prosjektene som det spøker for allerede nå, er Røatunnelen. Det dyreste tunnelalternativet på Røa koster omlag 710 millioner kroner. I omlag tre tiår har beboere på Røa og i nærområdet ønsket å få bilene vekk fra det tungt trafikkerte Røa-krysset. Men allerede nå ser det ut til at hele prosjektet kan bli skjøvet ut av Oslopakke 3.

Fra demonstrasjon mot økte bompenger høsten 2017. Foto: Kongelig Norsk Automobilklub

— Oslopakke 3 er en lang liste med prosjekter hvor det per nå ikke er finansiering til å gjennomføre alt, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten da hun 2. juli i år fikk spørsmål om Røatunnelens skjebne.

Elbiler må betale i bomringen

Men 710 millioner kroner monner lite dersom budsjettsprekken blir på hele 37 milliarder kroner. Det vil heller ikke monne særlig å skyve den vedtatte Fornebubanen ut i tid. Banen er beregnet å koste 4.5 milliarder kroner. Omlag halvparten av regningen skal staten ta.Mens bilistene skal betale drøyt en fjerdedel av Fornebubanen gjennom passeringer i bomringen.

De eksterne granskerne ber bilistene derfor være forberedt på ytterligere takstøkninger, spesielt for elbiler og hydrogenbiler, som også kan måtte betale, skriver bladet Motor.

Fra 2019 må også elbiler betale i bomringene rundt Oslo, og i 2020 økes elbiltakstene ytterligere. Statens vegvesen har anslått at bilistene i årene fremover skal betale 4,5 milliarder kroner i bompenger. Oslopakke 3 ledes av en styringsgruppe med direktøren for Statens vegvesen, samferdselsbyråden i Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren.

 

Powered by Labrador CMS