Marit Jakobsen Leganger overtar som ny toppsjef for det skandalebefengte kommunale foretaket Boligbygg. Foto: Forsvarsbygg

Kriserammede Boligbygg henter tilbake tidligere mellomleder som ny toppsjef

Ti måneder etter avsløringene om lovbrudd og korrupsjonslignenede tilstander får Boligbygg ny toppsjef. Marit Jakobsen Leganger har også tidligere jobbet i det kommunale foretaket.

Publisert

50 år gamle Marit Jakobsen Leganger var avdelingsdirektør i Boligbygg frem til 2007. Siden den gang har hun hatt ulike direktørjobber knyttet til statseide Forsvarsbygg.

Leganger tar over som toppsjef i Boligbygg rett før granskingsrapporten fra revisjonsselskapet Deloitte er klar. Samtidig pågår politiets korrupsjonsetterforskning mot kommunalt eide Boligbygg. Rapporten fra Deloitte skulle egentlig vært ferdig i vår. Men granskingen av korrupsjonspåstandene har vokst og vokst, og ferdigstillelsen av rapporten er blitt utsatt flere ganger.

Politiet startet korrupsjonsjakt

I fjor høst avslørte Dagens Næringsliv at en konsulent i Boligbygg kan ha påført Oslo kommune milliontap ved å trikse med summene ved kjøp av leiligheter som skulle benyttes til sosiale boligformål.

Boligbyggs toppsjef, Jon Carlsen, gikk av etter avsløringene i fjor høst. Aps daværende næringsbyråd Geir Lippestad (til v.) skiftet også ut hele styret i Boligbygg i vinter. Foto: Boligbygg

I følge Dagens Næringsliv skal det kommunale foretaket blant annet ha kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner fra kjente konkursgjengere. Selgerne skal ha hatt en fortjeneste på over 60 millioner kroner etter salgene til Boligbygg. Samtidig med avsløringene gikk politiet til aksjon og gjennomførte razzia mot konkursgjengangerne, og konsulenten i Boligbygg ble siktet for flere alvorlige økonomiske lovbrudd.

Sammenlignes med Murud-saken

Fortsatt er det ikke tatt ut noen tiltaler i saken. Men kilder VårtOslo har snakket med sammenligner allerede nå skandalen med korrupsjonen som ble avdekket i den såkalte Murud-saken. Dette er den største og groveste enkeltstående korrupsjonssaken i Oslo kommunes historie til nå.

LES OGSÅ: Gransking av Boligbygg-skandalen utvides. To byråder må forklare seg

I september 2006 ble det avdekket at eiendomssjef Frank Murud i kommunalt eide Undervisningsbygg i årene fra 2003 til 2006 hadde underslått 89,5 millioner kroner fra Oslo kommune. I årene 1999 til 2003 tappet han i tillegg eiendomsforvaltningsselskapet Neas AS for 9,2 millioner kroner ved hjelp av fiktiv fakturering.

Frank Murud har erkjente begge forholdene, og ble i 2007 dømt til sju års fengsel og inndragning av 112 millioner kroner.

Granskingsrapport første jobb for ny toppsjef

Når Marit Jakobsen Leganger nå tar over som toppsjef for kriserammede Boligbygg vil noe av det første som møter henne være håndtering av Deloitte-rapporten. Slik VårtOslo har forstått det er rapporten egentlig ferdig, men er sendt rundt til de ulike partene for såkalt kontradiksjon. Det vil si at alle som er blitt intervjuet får en gjennomgang og sjekk av faktagrunnlaget de selv har bidratt med i rapporten.

Når Deloittes rapport er klar, starter kommunerevisor Unn H. Aarvold og hennes stab en egen, ny gransking av Boligbygg. Foto: Arnsten Linstad

Men når Deloitte-rapporten er ferdig og offentliggjøres starter et nytt granskingsarbeid. Da skal kommunerevisjonen i Oslo gå inn i både Deloitte-rapporten om lovbrudd og triksing i det kommunale foretaket, og ikke minst se på det politiske beslutningsgrunnlaget for å la Boligbygg drive storstilt kjøp og salg. I tillegg kommer resultatene av politiets korrupsjonsetterforskning trolig til å ende med minst en tiltale.

Politisk hestehandel bak Boligbyggs oppkjøp

Parallellt med en eventuell rettslig oppfølging av Boligbygg, vil det også bli en politisk gransking. Bystyrets kontrollutvalg har bedt kommunerevisjonen granske foretaket, ulike byråd og bystyrets rolle tilbake til 2013. Da inngikk byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF i bystyret den politiske hestehandelen om områdesatsingen «Tøyen-løftet» med SV. Hestehandelen innebar at Høyre/KrF/Venstre-byrådet fikk flertall for Lambda-bygget og nytt Munch-museum i Bjørvika, mot at SV fikk gjennom et områdeløft for Tøyen.

LES OGSÅ: Boligbygg-saken viser at byrådet ikke har tiltak mot misligheter, mener Rødt

Det er omtrent på dette tidspunktet kommunalt eide Boligbygg starter en storstilt kjøp- og salgsstrategi av hundrevis av leiligheter rundt i Oslo. En kommunal milliard-karusell som også kan ha drevet boligpriser opp i hovedstaden, mener kritikere.

Hvem hadde øverste politiske ansvar?

Det vil også trolig bli en gransking av den politiske rollen til Venstres Hallstein Bjercke og resten av Høyre/Venstre/KrF-byrådet. Bjercke var i 2013 Høyre/Venstre/KrF-byrådets nestleder og næringsbyråd med øverste politisk ansvar for Boligbygg. I forbindelse med det såkalte «Tøyen-løftet» og hestehandelen mellom de borgerlige partiene og SV, ble det besluttet at Oslo kommune skulle kjøpe 600 boliger. Bjercke var som næringsbyråd generalforsamling og øverste ansvarlige for det kommunale foretaket.

I tillegg vil det være naturlig å se hvilken rolle senere næringsbyråder har hatt, og i hvilken grad de førte god nok kontroll med Boligbyggs enorme oppkjøp og salg av leiligheter og bygninger i Oslo frem til i fjor høst.

Powered by Labrador CMS