Syklister på elsykkel. Illustrasjonsfoto: Anne-Line Aaslund/Oslo kommune

– I bydel Frogner driver Høyre og Venstre et billig politisk spill som ødelegger for syklistene

Publisert

– Høyre og Venstre ødelegger for en sykkelsatsing i Frogner, som de ironisk nok selv har vært med på å lage planene for.

Bydel Frogner er en av bydelene i Oslo med høyest sykkelandel – og en av bydelene som er dårligst tilrettelagt for sykling. Planer for bedre sykkeltilrettelegging i bydelen har ligget klare lenge, og det har vært bred enighet gjennom mer enn ett bystyre.

Forrige uke begynte kommunen det lenge planlagte arbeidet med sykkeltilrettelegging i blant annet Eilert Sundts Gate på Frogner. Ruten skal være en (av to) tverrforbindelser mellom Ring 2 og Ring 1. Disse nye sykkelfeltene bidrar til å binde Frogner sammen med resten av byen for syklende, noe jeg tror mange setter pris på.

Kjemper gårsdagens kamper

Den foreslåtte sykkelveien har ført til reaksjoner hos enkelte, slik det ofte gjør når det skjer endringer der folk bor. Noen mener at de har blitt overkjørt av både bymiljøetaten og Sykkelprosjektet, fordi deres syn ikke har vunnet igjennom.

Motstanden har ikke minst gjort seg gjeldende i Facebook-gruppen «Fremtidens Frogner - aksjonen for innbyggernes medvirkning til byutvikling», som tidligere gikk under navnet «Bevar Parkeringen». Det tidligere navnet kan være greit å notere seg.

Senest i 2015, nærmere bestemt 31. august, forelå et høringsdokument utarbeidet under daværende borgerlig byråd i Oslo; "Høringsutgave Sykkelplan for Oslo". Dokumentet er et svært godt laget. Det er detaljert og inneholder en god beskrivelse av planene forrige byråd hadde for sykkel i Oslo.

I disse planene ligger de omdiskuterte tiltakene på Frogner godt beskrevet.

Billig populisme

Bydelsutvalget i bydel Frogner (hvor Høyre og Venstre har 10 av 15 representanter) stemte enstemmig for planene senest høsten 2015. Men etter at det rødgrønne byrådet tok over ansvaret for sykkelsatsingen, har pipen fått en annen lyd. Nå som arbeidet med planen partiene tidligere har jobbet for er igangsatt, har de plutselig ombestemt seg. Hvor var BU-representantene fra disse to partiene da de for to år siden stemt for planene? På en slags «frivakt»? Neppe.

Det er vanskelig å se på dette som noe annet enn billig populisme.

Høyre ser nå ut til å både omfavne parkeringsplass-aktivistene samt et forslag til en slags alternativ tverrforbindelse utarbeidet av en bydelsbeboer med entusiasme for byplanlegging.

Problemet slik undertegnede ser det, er at denne alternative traseen ikke er et alternativ. Denne traseen er allerede en del av Oslos langtidsplaner for sykkeltilrettelegging i bydelen. De samme langtidsplanene som forrige byråd utarbeidet, og, igjen, som bydelsutvalget var enstemmige i sin støtte for.

Planene fins

At det har vært dårlig sykkeltilrettelegging i Oslo, handler ikke om at det har manglet penger eller planer for gode løsninger. Oslo har hatt planer om å bygge et sammenhengende sykkelveinett siden 70-tallet.

Kan vi i tiden fremover forvente samme forarbeid og stemmegivning fra bydelsutvalgets representanter fra Høyre og Venstre? Det vil i så fall gjøre meg svært bekymret for min egen bydel. Det er en grunn til at gode planer har ligget på bordet i tiår – det har øyensynlig manglet gjennomføringsevne. Det har dog ikke skortet på politisk spill. Den type forvaltning får vi nå håpe er over.

Powered by Labrador CMS