Det er farlig for de "mykere" trafikantene i indre Oslofjord når småbåter kommer susende forbi. Foto: Tord Baklund / VisitOSLO

La det bli 5 knops-grense i hele indre Oslofjord

I Oslofjorden er det i praksis fri fartsgrense i store deler av farvannet innenfor Oslo kommunes grenser.

Publisert

Oslos fjordområder bør primært forbeholdes det rolige og skånsomme frilufts- og sjøsportlivet. En lavere fartsgrense vil høyne opplevelsen av fjorden som nærnatur, beskytte det hardt pressede fugle- og dyrelivet og, ikke minst, dempe konflikter som kan lede til ulykker.

Oslos fjordområder er, i tillegg til Marka, et av de viktigste friluftsområdene for byens borgere. Langs kysten vår, på øyene og på vannet, nyter tusenvis av oss gledene vår fantastiske byskjærgård og fjord har å by på. Barn og unge trener og seiler regattaer i joller og kjølbåter, flere og flere utforsker fjordens rike naturliv fra kajakk og badende Oslo-borgere blir stadig flere.

Fri fartsgrense

I Oslofjorden er det i praksis fri fartsgrense i store deler av farvannet innenfor Oslo kommunes grenser. De nåværende fartsbestemmelsene er vanskelige å forstå for mange båtførere og vannscooterkjørere.

For områdene langs Bygdøys vestkyst, mellom og vest for byøyene, i hele leden inn mot Kavringen, og i sjøområdene sør for Bleikøya og Malmøya, er det i prinsippet fri fartsgrense.

Det vil si, her må den enkelte båtfører vurdere nøye hvorvidt båten er mer enn 150 meter fra land til enhver tid.

Støy og høy fart i fjorden

Konsekvensen er at fartsregler til stadighet brytes og at mesteparten av byens fjordområder er preget av støy og høy fart fra motoriserte fritidsfartøy. 150-metersregelen fungerer ikke. Dette ødelegger for dyre- og fugleliv, livet under vann, rødmerkede undervannsskjær og for alle mennesker som ønsker å nyte Oslos marine friluftsområde i ro og mak.

Vi foreslår derfor at Oslo utvider 5-knops grensen kraftig og gjør det tydelig og intuitivt for alle båtførere av fritidsbåter hvor farten skal holdes lav. Kollektivtrafikken til sjøs, som fergene til og fra øyene våre, er nyttetrafikk og bør selvsagt fortsatt få være det.

Et kraftig utvidet og lett forståelig område med en slik fartsbegrensing vil gi bedre og tryggere forhold for «enklere», maritimt friluftsliv, som padling, vindsurfing, og seiling i de mest populære delene av fjorden. Særlig for de mange barn og unge som nyter fjorden.

Powered by Labrador CMS