Endelig er det blitt fart på sykkelsatsingen oslopolitikerne har snakket så lenge om, sier skribentene. Foto: Anne-Sophie / Flickr

– MDG er ikke ute etter å straffe bilistene. Vi vil at Oslo skal bli en sykkelby

Flere syklende gir mer plass for alle andre; gående og de som bruker kollektivt – ja til og med bilene får mer plass.

Publisert

Helt siden 70-tallet har Oslo hatt store planer om et sammenhengende sykkelveinett i byen. Vedtatt av politikerne. De borgerlig vedtok også flere planer for dette, senest i 1999. Siden har det drøyd.

Det har ikke skortet på vedtak og prat – men det har øyensynlig skortet på vilje til å gjennomføre. Med MDG i byråd har Oslos borgere fått politikere som gjør det de sier og vedtar. Endelig. Det fortjener Oslo!

Når en ambisiøs sykkelplan nå endelig blir vedtatt og gjennomført, er det forstemmende at de som satt ved makten i de 18 foregående årene, og som selv la frem flere gode planer for sykkelveier i Oslo, nå synes å være kritiske og negative. De borgerlige i Oslo vet dog egentlig godt at det er enighet på Stortinget om at mest mulig av befolkningsveksten i landets byer fremover ikke skal føre til mer bilbruk, men mer sykling. Det er vi i Miljøpartiet De Grønne godt i gang med!

En ny sykkelplan på vei

I en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for bymiljøetaten sier rundt tre fjerdedeler av Oslos befolkning at de ville syklet mer om byen var lettere fremkommelig og sikker for syklende. Miljøpartiet de Grønne tar utfordringen!

I år blir det vedtatt en ny sykkelplan for Oslo. Den erstatter de borgerliges nå 20 år gamle plan. Og med det øker det totale antall kilometer fra 180 til 530!

De ti siste årene før det rødgrønne byrådet tok over, ble det i snitt bygget 1,5 km sykkelvei i året. De siste to årene har vi fått på plass 20 km ny sykkelvei, og i 2018 planlegger vi å bygge ytterligere 15 km. Handling altså – ikke bare vedtak.

Fremdeles utrygt å sykle

Målet i Nasjonal Sykkelstrategi, vedtatt på Stortinget, er en andel på 16 prosent daglig reisende på sykkel. Byrådet har som mål å øke andelen daglig syklende til 25 prosent. Dette er ambisiøst, men høyst nødvendig.

Oslo er på vei til å bli en ekte sykkelby. Tempoet har økt siden De Grønne kom inn i byråd. Men mange opplever det fortsatt som utrygt å sykle i Oslo. Derfor trapper vi opp og planlegger å bygge minst 100 km nye sykkelveier frem til 2025.

Det skal være trygt og effektivt å sykle i Oslo – om du er 8 eller 80. Det krever mer tilrettelegging. Sykkel må fungere som et reelt alternativt for lengre distanser på kryss og tvers av byen, derfor blir det nå flere nye såkalte Byruter.

Ikke ute etter å straffe bilistene

MDG sørger nå altså for at det endelig blir skikkelig sykkelsatsing i Oslo. Vi er ikke ute etter å straffe de som må kjøre bil, men snarere tilrettelegge og belønne de som kan sykle. Flere syklende gir mer plass for alle andre; gående og de som bruker kollektivt – ja til og med bilene får mer plass! Dette vil vi fortsette med!

Det forrige byrådet fikk ikke gjort så mye med sykkelsatsingen. Nasjonalt er alle partier langt på vei enige om sykkeltilrettelegging. Det har vært mange gode vedtak, men lite gjennomføring. De Grønne vil jobbe ufortrødent videre med sykkelveier – så får de andre bli stående igjen i fortiden. Oslo skal bli en grønn sykkelby!

Powered by Labrador CMS