– Våkne vektere ved Oslo legevakt redder ofte liv, sier sykepleier Vegard Ek. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix
– Våkne vektere ved Oslo legevakt redder ofte liv, sier sykepleier Vegard Ek. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

– Jeg aksepterer ikke omtalen av vekterne som frekke, nedlatende tullinger

Publisert

Kjære Arild Knutsen. Takk for at du engasjerer deg, og takk for at du står opp for en av de svakeste gruppene i samfunnet vårt.

Jeg tror du har rett når du sier at det er forbedringspotensial innen vår pasientbehandling, både hos oss som jobber klinisk med pasienter, og på ledelsesnivå. Når jeg leser artikkelen, får jeg likevel behov for å nyansere bildet som tegnes. Jeg ønsker å presisere at jeg skriver som privatperson og sykepleier på legevakten i Oslo.

Jeg kjenner meg ikke igjen i at personer med rusavhengighet blir urettferdig behandlet. Vi forskjellsbehandler alle, basert på hvor akutt behovet for helsehjelp er.

Min erfaring er at pasienter med rusavhengighet i stor grad får en høy prioritering, da de gjerne kommer inn med rusmiddelforgiftning og fare for utilstrekkelig respirasjon. Pasienter med mindre alvorlige plager må vente fordi vi behandler rusavhengige som ikke ville kommet godt fra den samme ventetiden.

Kan oppleves brutalt

Pasienter med overdoser observeres hyppig, systematisk og grundig, både for å sjekke at kroppen får nok oksygen, samt å utelukke andre årsaker til pasientenes ofte komatøse tilstand. Vi ser spesielt etter hodeskader med hjerneblødning, hjerneslag, alvorlige infeksjoner eller kritisk lavt blodsukker.

En viktig del av observasjonen vår er å vekke pasienten jevnlig. Det å vekke en person i tung heroinrus kan nok oppleves brutalt for pasienten, og ikke alle er like takknemlige når de forlater legevakten.

Vold og trusler er en del av hverdagen

Vold og trusler er dessverre en del av hverdagen for oss som jobber i legevakten, og min erfaring er at mange av hendelsene med vold og trusler er knyttet til pasienter som er på legevakten i forbindelse med rus. Jeg opplever at vi strekker oss langt for å holde et lavt konfliktnivå, og tåler mye verbal juling og frustrasjon, både fra engstelige foreldre med syke barn, svensker med sår hals uten fastlege og pasienter i aktiv rus.

Men føler jeg meg utrygg, nøler jeg ikke med å trykke på knappen som tilkaller vekterne. Den knappen er avgjørende for at jeg kan ha det trygt på jobb.

Vekterne er ikke tullinger

Jeg aksepterer ikke omtalen av vekterne som ”frekke, nedlatende tullinger.” Jeg kan nevne flere episoder hvor våkne vektere har hindret overdosedødsfall på legevakten, gjennom at de holder oversikten over mottaket og toalettene ved hovedinngangen.

Etter min erfaring løses de fleste situasjoner på en høflig måte uten bruk av makt. Men det er helsepersonell som avgjør hvem som har behov for helsehjelp, og alle som kommer inn hovedinngangen på legevakten, ser rett på en skranke hvor de skal tas imot av en sykepleier, helsesekretær eller helsefagarbeider.

Dersom din beskrivelse av hvordan du ble tatt i mot er riktig, regner jeg med at den følges opp internt, det er ikke sånn som skal skje.

Rusavhengige har gjerne komplekse helseutfordringer, og vi på legevakta kan ikke løse alle utfordringer. Men vi hjelper med det som ikke kan vente til neste dag. Det gjelder for alle, uansett om du har et sted å bo, en jobb å gå til og orden på livet, eller om du bor på gata, har ti ulike diagnoser og medisinen som fungerer best er heroin.

Powered by Labrador CMS