DEBATT

Å fjerne elbiler vi ikke minske klimautslippene noe særlig, mener skribenten.

– Bilfrie soner i Oslo vil trolig ikke påvirke det globale klimagassutslippet

Å redusere antall biler i byene er sikkert både trivelig og sunt for de som bor der det er mye trafikk, men det endrer trolig ikke på det globale klimagassutslippet eller på ekstremværet vi får stadig mer av.

Publisert

Grønn Ungdoms nasjonale talsperson, Hulda Holtvedt, uttalte nylig at Grønn Ungdom ikke bare ønsker bensin- og dieselbiler, men også elbiler ut av de største, norske byene. Fungerende MDG-leder, Arild Heimstad, virket enig i dette.

Begge nevnte at elbiler produserer svevestøv og at de tar plass. Jeg mener at svevestøvet fra Oslos veitrafikk effektivt kan reduseres ved å feie og vaske veiene oftere enn én gang i året. Dette er forsøkt i Trondheim med gode resultater. Det er for så vidt sant at elbiler tar plass, men nå blir i alle fall tidsrommet hvor det er lov å kjøre alene i elbil i kollektivfeltet i Oslo innskrenket.

Fungerende MDG-leder, Arild Heimstad, uttalte ellers at elbiler støyer. Så vidt meg bekjent kommer det omtrent ingen lyd fra en elbilmotor. Noen påstår faktisk at det motsatte kan være utfordrende – nemlig at man ikke alltid hører når en elbil kommer kjørende.

MDG er ellers veldig opptatt av klimagassutslipp. Selv om det ikke ble nevnt i akkurat denne artikkelen, er mitt inntrykk at partiets viktigste grunn til å ønske mindre biltrafikk, er at de ønsker å få redusert klimagassutslippet.

Imidlertid kommer hele 99,99 prosent av verdens klimagassutslipp fra andre kilder enn Norges personbiltrafikk. Og når det gjelder elbiler er det vel nå hevet over enhver tvil at disse slipper ut mindre klimagassutslipp enn bensin - og dieselbiler.

Gjør det vanskelig for folk

Bilfrie soner i Oslo kan komme til å skape problemer for småbarnsfamilier som ønsker å bringe og hente barna sine med bil på treninger, for eldre, for funksjonshemmede og for innbyggere som av helsemessige årsaker har vanskelig for å gå særlig langt, for å sykle, eller å reise kollektivt. Det kan gjøre det vanskeligere for håndverkere å effektivt nå ut til sine kunder. Og det kan skape problemer for de som leverer varer.

Hvis det blir vanskelig å ha bil i Oslo, vil dessuten kanskje mange av de som trenger bil bare flytte ut av byen. Og butikker vil kunne flytte fra de bilfrie områdene til steder hvor det er mulig å kjøre bil. Vil i så fall ikke klimagassutslippene og svevestøvutslippene bare flyttes fra et sted til et annet?

Symbolpolitikk

Å redusere antall biler i byene er sikkert både trivelig og sunt for de som bor der det er mye trafikk, men det endrer trolig ikke på det globale klimagassutslippet eller på ekstremværet vi får stadig mer av, og som potensielt kan føre til klimaulykker. Norges største klimagassutslipp kommer nemlig fra landets oljeutvinning, gassutvinning og industri, ikke fra veitrafikk eller personbiltrafikk.

Jobb gjerne med å få ned svevestøvet i Oslo, men da bør det settes inn tiltak som er effektive og som ikke gjør det vanskeligere for byens innbyggere. Jobb gjerne med å redusere klimagassutslipp i europeisk og internasjonalt samarbeid. Hvis ønskelig kan det også jobbes med her til lands, men da bør det settes inn tiltak i de sektorene som har størst klimagassutslipp.

Vi må forebygge

Hva med å godta at det er sannsynlig at det vil bli litt varmere, oftere tørke, skogbranner, sterk vind, ekstrem nedbør, flom, jordskred, kvikkleireskred og at havnivået vil øke noen centimeter i årene fremover og heller forebygge best mulig mot akkurat dette? Når skal forebyggingen mot disse, konkrete klimautfordringene starte?

Powered by Labrador CMS