DEBATT

AP, MDG og SV sier de støtter ønsket om stor park i Nydalen, men i praksis blokkerer de for muligheten for at det skal skje, sier Rødts Sofia Rana.

– Noen må skjerpe seg. Nydalen trenger en stor park. Helst i går

Løy byrådspartiene til folk før sist valg? Det kan virke som byrådspartiene AP, MDG og SV tror flere grønne tak løser problemene i Nydalen. Kunnskap om hvordan man kan få en større park er de i alle fall ikke interessert i.

Publisert

I siste møte i byutviklingsutvalget fremmet Haakon Riekeles fra Venstre og undertegnede et forslag for å raskere få på plass en stor park i Nydalen.

Forslaget innebar at det sendes en bestilling til plan- og bygningsetaten om å utrede to planforslag som skal inkluderes i høringsprosessen til fremtidige reguleringsplaner for tomtene til Obos og Avantor i Sandakerveien i Nydalen.

Utbyggerne har fått boltre seg fritt

Forslaget vi fremmet er helt i tråd med det aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen, og bydelsutvalgene i Nordre Aker og Sagene ønsker. Nemlig at hele Sandakerveien 113-119 reguleres til park eller at utnyttelsesgraden reduseres slik at det bygges færre leiligheter på den tomta og at det blir satt av mer areal til park.

Det ideelle er selvfølgelig det første forslaget. Det er stort behov for park i Nydalen og det skjønner alle som har vært der. Utbyggerne, primært Avantor, har fått boltre seg, bygd tett og høyt uten nevneverdig politisk motstand i over 20 år. Det er en enkelt utbygger som har høstet massiv profitt uten å gi noe tilbake til fellesskapet. Det er det på tide at man får slutt på.

En liten skyggefull park

En arbeidsgruppe bestående av plan- og bygningsetaten, eiendom og byfornyelsesetaten, Obos og Avantor har laget et eget forslag til park på Sandakerveien 113-119 og 121 som ble presentert i november.

Det forslaget er ikke bra nok, det vil bli en liten og skyggefull park. I et av byens tettest bebygde områder kan vi ikke akseptere at lokalmiljøet med mange tusen innbyggere blir avspist med en park som er 32 prosent mindre enn Birkelunden.

Løsningen fra arbeidsgruppen med en L-formet park på 11,5 mål har ikke støtte av hverken aksjonsgruppa eller de berørte bydelsutvalgene i Nordre Aker og Sagene.

Flertallet vil vente

Det ble ikke flertall i byutviklingsutvalget for å utrede de alternativene vi mener er best. Men flertallet, bestående av byrådspartiene og Høyre, vil vente til vi får reguleringssaker på disse tomtene avgitt fra byrådssida.

Hvorfor man ikke kan stemme for at alternativer skal utredes først kan ikke jeg skjønne. Bystyreflertallet ba for NRK-tomta om at det skulle utarbeides flere alternativer. Det bør være en mulighet for at man også her går inn tidlig, slik at flere hensyn blir ivaretatt.

Støtter og blokkerer for park

AP, MDG og SV sier de støtter ønsket om stor park i Nydalen, men i praksis blokkerer de for muligheten for at det skal skje. Når en reguleringsplan behandles av bystyret har bystyret stort sett to valg, å stemme for eller mot planen.

Hvis vi allerede nå får utarbeidet flere alternativer som blir med på høring, vil bystyret kunne velge mellom L-parken, park på hele 113-119 eller et kompromiss. I tillegg vil man vite konsekvensene av disse valgene. Hva er praktisk mulig, hva vil det koste kommunen, hvor raskt kan det skje?

Hvis bystyret vil ha større park uten at disse alternativene er utarbeidet så må saken sendes tilbake til byrådet og plan- og bygningsetaten og byggingen av en park forsinkes med flere år. Hvordan mener byrådspartiene at de skal kunne ta stilling til noe når de ikke vil ha kunnskap om alternativene?

Grønne tak ikke det nærmiljøet trenger

I stedet så leverte AP, MDG, og SV en merknad, som Høyre slutta seg til, om grønne tak som skal være åpne for allmenheten. Grønne tak er fint, men det er ikke en stor park. Du kan ikke drive med aktiviteter, spille ball eller lufte hunden på et grønt tak. Jeg synes flertallet må respektere lokalpolitikere, beboere i området og aksjonsgruppa, de kjenner området sitt best.

Nydalen trenger en stor park, helst i går, og om vi venter til en reguleringssak er avgitt fra byrådet så kan det være for sent. I alle fall vil det forsinke prosessen.

Ikke for sent

Under valgkampen i 2019 var det ikke måte på hvor mye støtte en stor park i Nydalen fikk fra samtlige partier. Særlig argumenterte SV og MDG klokkeklart for en større park. De er til sammen større enn AP og må stå for det de lovte under valgkampen. Det er ikke rart det er politikerforakt når det er sånn her man holder på. Noen må skjerpe seg.

Men saken er ikke tapt. Forslaget vårt skal opp i bystyret den 16. februar, og der kan vi få flertall, selv om vi ikke fikk det i utvalget. Jeg oppfordrer alle til å legge press på de andre partiene i bystyret og særlig på AP, MDG og SV, så lokalmiljøet får det de fortjener, nemlig et skikkelig grøntområde og møtested for lek og aktiviteter i nærmiljøet.

Powered by Labrador CMS