Familien Jama får ikke hjelp fra bystyret for å få reversert kommunens avgjørelse om å kaste dem ut fra deres kommunale leilighet i Hagegata på Tøyen.

Bystyret opphever ikke utkastelsesvedtaket for familien Jama. V, Rødt og Sp fikk ikke bystyret med seg

Byrådet skal gjennomføre en total gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger. Familien Jama får ikke flytte hjem igjen.

Publisert

Helgens utkastelse av den somaliske familien Jama fra en kommunal bolig i Hagegata på Tøyen, har satt sinnene i kok både i det politiske Oslo og i familiens nabolag på Tøyen.

Onsdag ettermiddag måtte sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) først redegjøre for saken og kommunens fremgangsmåte ved utkastelsen ved starten av bystyrets møte. Så ble det helt til slutt i møtet stemt over et forslag fra Venstre, Rødt, Senterpartiet og Krf, hvor det ble bedt om at utkastelsesvedtaket ble omgjort. Forslaget falt mot de resterende partienes stemmer.

Ber om gjennomgang av dagens regelverk

Deretter vedtok bystyret enstemmig å be byrådet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger. Bystyret ønsker at det gjøres vurderinger knyttet til inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere.

I tillegg gikk bystyreflertallet inn for å be byrådet kontakte bydel Gamle Oslo, for å forsikre seg om at familien får vurdert sin mulighet til å få startlån på nytt.

Venstre stemte subsidiært for dette forslaget etter at deres opprinnelige forslag om å reversere utkastelsen falt.

Venstres gruppeleder, Hallstein Bjercke, fikk ikke flertall for å be byrådet omgjøre utkastelsesvedtaket mot familien Jama.

Glad for gjennomgang

— Det er ikke ofte vi går inn i enkeltsaker og vi skal ikke gjøre det til en vanesak, men i denne saken så vi det som høyst nødvendig. Her mener vi det hadde vært riktig både å omgjøre vedtaket og å få en gjennomgang av reglene knyttet til tildeling av kommunale boliger, sier gruppeleder for Venstre i bystyret Hallstein Bjercke.

Bjerke er likevel glad for at det blir foretatt en skikkelig gjennomgang av regelverket og kommunens praktisering av det.

— Barna må komme først

En gjennomgangsmelodi i kveldens debatt var punktene om at dagens regelverk ikke fungerer optimalt og at hensynet til barn og unge må være viktigst når det tas avgjørelser om hvem som skal få kommunal leilighet.

— Ikke bare i denne saken, men også i andre saker vi har sett i det siste, ser vi at dagens regelverk for kommunale boliger på ingen måte fungere optimalt. Derfor er det nå på tide at vi får en gjennomgang av regelverket, slik at vi kan få regler som er bedre tilpasset dagens situasjon, sier gruppeleder for Høyre Anne Haabeth Rygg.

Hun fikk følge av gruppeleder for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

— Det er ikke rart at denne saken opprører folk midt i en pandemi. Nå må vi, med den varslede gjennomgangen, sørge for at barnas beste blir tatt vare på i et nytt regelverk. Barn må for eksempel få mulighet til å ha et trygt bosted, slik at de kan avslutte skolegangen på den skolen de går på i dag, mener Holmås Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS