Lederen av bydelsutvalget på St. hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, retter en urimelig hard kritikk mot Lan Marie Nguyen Berg, mener skribenten. Foto: Anders Høilund

– Er Høyre villige til å hoppe bukk over reglene for å ende opp med akkurat sin løsning for uteservering på St. Hanshaugen?

Det er urimelig av lederen for bydelsutvalget på St. Hanshaugen å be Oslo-byråd Lan Marie Berg ta sin hatt og gå all den tid kommunen bare har fulgt lover og regler.

Publisert

Kritikken som Anne Christine Kroepelien kommer med i VårtOslo, om kommunens arbeid med å få på plass uteservering i parken på St. Hanshaugen, er urimelig. Det er trist hvis Høyre har tenkt til å drive slik useriøs personkritikk i valgkampen fram mot september 2019.

Kroepelien, som er leder for St. Hanshaugen bydelsutvalg, spør i VårtOslo 21. juli om ikke byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, bør ta sin hatt og gå. Hun beskylder byråden for å være inkompetent og handlingssvak. En kritikk som viser seg å bunne i at hun er kritisk til at bymiljøetaten valgte en anbudskonkurranse for uteserveringen i parken, trass i at etaten her bare følger lover og regler for offentlig anskaffelser.

Urimelig av Kroepelien

Det er vanskelig å forstå hvorfor Kroepelien mener en slik hard kritikk er på sin plass, all den tid kommunen i lang tid har jobbet hardt med å finne en god løsning for uteservering på St. Hanshaugen, inkludert flere møter med bydelen, for å lytte til bydelens ønsker og ideer. Det er urimelig av Kroepelien å kritisere kommunen for ikke å lande på akkurat den løsningen som hun mente ville være best, når årsaken handler om at kommunen ikke vil inngå en avtale som kan vise seg å være en ulovlig offentlig statsstøtte.

Jeg er glad for at uteservering på St. Hanshaugen åpner snart. Dette har vært en komplisert sak, med juridiske problemstillinger knyttet til en tidligere kontrakt og eierskap til utstyr i lokalet. Bymiljøetaten har ryddet opp i dette og inngått en avtale med en aktør om å drive uteservering i parken. Dette vil mange på St. Hanshaugen og ellers i byen kunne ha glede av framover.

Reglene er til for å følges

I Miljøpartiet De Grønne er vi opptatt av å gjøre det beste for byen og byens innbyggere. Å legge til rette for at folk kan nyte byens grønne lunger er viktig for oss. Men vi er ikke villig til å hoppe bukk over det regelverket som kommunen må forholde seg til. Det tror vi egentlig ikke Høyre heller ønsker, og derfor er den krasse kritikken fra Kroepelien litt overraskende lesing.

Powered by Labrador CMS