Idrettspresident Zaineb Al-Samarai skal bli mor for første gang.
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai skal bli mor for første gang.

Idrettspresidenten fra Holmlia gravid – håper å «rekke» sommer-OL

Zaineb Al-Samarai (36) venter sitt første barn i mars og håper å være tilbake i rollen som idrettspresident innen sommer-OL.

Publisert

Nyheten slapp hun på et mediemøte tirsdag.

– Visepresidentene tar over mine arbeidsoppgaver når jeg går ut i permisjon, sa Al-Samarai.

Hun ser for seg å være tilbake på jobb og reise til Paris-OL «hvis kroppen tillater det». Lekene varer fra 26. juli til 11. august.

Al-Samarai ble valgt som idrettspresident i juni. Hun tok over etter Berit Kjøll.

Dette er idrettspresident Zaineb Al-Samarai:

  • Alder: 36 år
  • Kom til Norge som flyktning fra Irak da hun var sju år gammel. Hun og søsknene fikk 22. oktober som fødselsdato. Det var da de sa fra seg sitt irakiske statsborgerskap. Al-Samarai er egentlig født 15. april 1987.
  • Utdannet jurist ved Universitetet i Oslo
  • Ble innvalgt til Oslo bystyre for perioden 2011-2015. Der satt hun i finanskomiteen.
  • Var vararepresentant nummer én fra Oslo for Arbeiderpartiet til Stortinget i perioden 2017-2021
  • Ble valgt inn som styremedlem i Norges idrettsforbund for en fireårsperiode i 2019
  • Har blant annet vært leder av Holmlia Sportsklubb og er i dag nestleder i styret til Vålerenga Fotball Elite.
  • Ble valgt til idrettspresident i juni etter Berit Kjøll
  • Fortalte tirsdag at hun venter sitt første barn i mars 2024

Tok med statsministeren på hockey

Nylig tok idrettspresidenten med statsminister Jonas Gahr Støre til GrünerhallenGrünerløkka.

De møttes for å snakke om utfordringene idretten står overfor og la møtet til Grüner ishockeyklubb.

Der ble regjeringen utfordret på blant annet de økonomiske rammene rundt anleggsbygging.

Idrettspresident Al-Samarai sa at mange idrettslag nå opererer med ventelister og således må avvise barn på grunn av anleggsmangel. Videre viste hun til at det årlig søkes om mer i tilskudd til anleggsbygging enn det som er tilgjengelig gjennom spillemidlene.

Det fører til at det kan gå flere år før penger det er søkt om fra aktørene i idretten betales ut. Nå vil idrettspresidenten at regjeringen tar grep.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte idrettspresident Zaineb Al-Samarai og besøkte Grüner ishockeyklubb.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte idrettspresident Zaineb Al-Samarai og besøkte Grüner ishockeyklubb.

Vil ha mellomfinansiering

– Vi forventer at statens bidrag ved anleggsrealisering er trygt og forutsigbart. I dag må kommuner og idrettslag ta finanskostnadene i påvente av utbetaling av spillemidler, noe som gjør det dyrere, og dermed vanskeligere for idrettslagene og kommunene å bygge idrettsanlegg, sa Al-Samarai.

– Spillemidlene må utbetales raskere enn i dag. Det bør etableres en statlig mellomfinansiering for anlegg der alle søkerne får utbetalt spillemidlene så snart anlegget er godkjent. Ordningen vil få påfyll fra spillemidlene hvert år, men det ekstra behovet som trengs for å fjerne ventetiden mellomfinansieres av staten, ikke av idrettslaget, legger hun til.

I 2021 ble det ifølge idrettsforbundet søkt om 6,1 milliarder kroner i spillemidler, mens tilgjengelige spillemidler var kun 1,7 milliarder.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte unge i Grüner ishockeyklubb nylig sammen med idrettspresidenten.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte unge i Grüner ishockeyklubb nylig sammen med idrettspresidenten.

Dyrtid gir utfordringer

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at det skal satses på idrettstilbud for alle, spesielt barn og unge.

Idrettspresidenten utfordret også statsministeren på konsekvensene av at den generelle prisstigningen i samfunnet har gitt folk mindre penger mellom hendene.

– Realiteten er at mange idrettslag ikke har økt sine avgifter de siste tre årene. I en tid der alt blir dyrere er dette en svært krevende øvelse, som over tid vil føre til et redusert aktivitetstilbud eller økte kostnader. Ingen ønsker en slik utvikling, sier Al-Samarai.

Idretten har også i lengre tid ytret ønske om at ordningen med momskompensasjon blir regelstyrt. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen over statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS