DEBATT

Vi i Rødt mener at kommunen og kommunalt eide selskaper bør oppføre seg ordentlig overfor innbyggerne og lokalt næringsliv i byen. I denne saka er ikke det tilfelle, sier Mobasheri, Øverseth Olsen og Espinoza fra Oslo Rødt.
- Kommunalt eide selskaper bør oppføre seg ordentlig overfor innbyggerne og lokalt næringsliv. I denne saka er ikke det tilfelle, sier artikkelforfatterne fra Rødt.

- Sporveien må snu og redde grønnsaksbutikken på Helsfyr

— Det er trist at Ap, Høyre, MDG, Frp, SV og Venstre skylder på aksjeloven for å la være å redde grønnsaksbutikken på Vitamin Torg på Helsfyr. Nå står lokalet tomt og forfaller. Vi utfordrer Sporveien til å ta sitt samfunnsansvar på alvor.

Publisert

Sporveien bør gå i dialog med grønnsaksbutikken Vitamin Torg for å finne ei rimelig løsning. Det er virkelig ingen skam å snu.

Sporveien tok før jul kontakt med eier av butikken om at en annen interessent hadde tilbudt seg å betale 150.000 kroner per måned i husleie for lokalet.

— 1.900 signaturer for å redde butikken

Det er ei dobling av dagens leie.

Vitamin Torg hadde ikke mulighet til å betale denne ekstreme prisøkningen, og kontrakten deres går ut i mars.

Butikken har vært der i 18 år, er veldrevet og mye brukt både av folk i nærmiljøet og andre som reiser kollektivt.

Naboer og kunder samla inn nesten 1.900 signaturer. Mange har uttrykt hvor viktig butikken er lokalt.

— Ikke oppført seg ordentlig

Vi i Rødt mener at kommunen og kommunalt eide selskaper bør oppføre seg ordentlig overfor innbyggerne og lokalt næringsliv i byen. I denne saka er ikke det tilfelle.

Mange har reagert på at Sporveien tilsynelatende utelukkende er interessert i å maksimere husleie, og ikke tar hensyn til nærmiljøet og de reisendes behov.

Vi har fått tilbakemelding på at folk opplever Sporveien som særs unnvikende på henvendelser, og at det kommunalt eide selskapet ikke har villet si noe om planer for lokalet.

Ifølge eier var det Backstube som hadde meldt interesse, men de trakk seg etterpå og nå står lokalet tomt.

I bystyremøtet sist uke utfordret Rødt ansvarlig byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) til å svare om det er riktig at lokalet står tomt og uten en konkret plan. Det ville hun ikke svare på.

— Usikker fremtid for lokalet

Nå er det usikkert hva som skjer med lokalet framover. Det er et skikkelig tap for de som bor og ferdes der. Og det føyer seg inn i rekka av uavhengige grønnsaksbutikker som har blitt nedlagt siste tida på Oppsal, Manglerud og Tøyen.

I finansutvalget blir innbyggerforslag avfeid med henvisning til aksjeloven og kommunens eierstyringsprinsipper. Men disse eierstyringsprinsippene viser også til hvor viktig samfunnsansvar er for kommunalt eide selskaper.

Samfunnsansvar definert som å sikre gode sosiale forhold, helse, miljø og gode anskaffelsesprosesser.

Kommunerevisjonens eierskapskontroll av Sporveien AS i 2019 slår fast:

"Eierdialogen er byrådets viktigste virkemiddel for å følge opp at selskaper med kommunal eierandel oppfyller kommunens forventninger til arbeidet med ivaretakelse av samfunnsansvar."

— Var et åpenbart gode for lokalmiljøet

En grønnsaksbutikk på et viktig kollektivknutepunkt som Helsfyr er en av få slike butikker som ikke tilrettelegger for bilbasert handel, og er åpenbart et gode for lokalmiljøet.

Det blir til slutt bare store kjeder som har råd til drive butikk i attraktive områder. Dette er selvsagt dårlig for lokalmiljøet men også for små, seriøse og uavhengige næringsdrivende.

Å la kommunale bygg stå tomme er særs dårlig ivaretagelse av samfunnsansvaret.

Byrådspartiene, Høyre, Frp og Venstre slo fast i bystyremøtet sist uke at de ikke vil bruke eierstyringsdialogen og be Sporveien om å gå i dialog med Vitamin Torg-eier om en fornuftig leieavtale på Helsfyr.

Derfor oppfordrer vi i Rødt Sporveien til å vise samfunnsansvar og gå i dialog med Vitamin Torg for å bli enige om en rimelig husleie.

Powered by Labrador CMS