DEBATT

Familier og venner av familiene som bor i SiO-blokka på Tøyen idag. Den har 100 leiligheter, hvorav 68 er to-roms og 32 er tre-roms.

Mange av barna på Tøyen skole må nå flytte fra området. Studentsamskipnaden stykker opp studentblokk for familier. Vondt

Studentsamskipnaden gjør en hel blokk for studenter med barn, om til en studentblokk for enslige. Det er et skritt i helt motsatt retning av hva lokalbefolkningen har kjempet for i mange år: flere trygge familieleiligheter.

Publisert

Dette går imot barns behov for en trygg og forutsigbar oppvekst, også om foreldrene er studenter. En mamma med barn i første klasse som nå blir tvunget fra blokka, sier til Tøyeninitiativet at de flytter med tungt hjerte, og orker ikke å stille til intervju. Denne saken er for vond.

Nabolaget mister naboer, barna mister venner og nærskolen mister opptil 40 elever fra neste høst.

I dag har blokka 100 leiligheter. 68 av leilighetene er to-roms og 32 er tre-roms. På nettsidene til blokka står det ikke informasjon om hva rehabiliteringen består i, bare at familiene må flytte ut.

Mange vil ikke ha råd til å bli boende

27 av barna som må flytte, går i dag på Tøyen skole som ligger rett ved studentblokka. Mange av disse vil ikke ha råd til å finne alternativ bolig i samme skolekrets. Dette skjer altså i et område som har den største til- og fraflyttingen allerede. Tøyen skole går også glipp av opp mot elleve skolestartere til høsten.

Skolen har ikke mottatt noe informasjon fra Studentsamskipnaden (SiO), men har tilfeldig fått vite av foreldre at de snart må flytte. At leilighetene skulle gjøres om til mindre enheter, og at familiene dermed aldri kunne komme tilbake, var også informasjon som lokalbefolkningen måtte oppdage ved en tilfeldighet.

Bydelen er heller ikke informert

Vi fikk informasjonen ved å spørre noen av håndverkerne som stod utenfor blokka en morgen den 7. juni. Bydelspolitikerne i Gamle Oslo skal heller ikke være informert om dette, etter det vi har forstått.

På henvendelse fra driftsstyret på Tøyen skole bekrefter SiOs eiendomsdirektør Birte Almeland at leilighetene skal deles opp og familiene ikke skal tilbake. Familiene skal være ute i august.

Mangler fellesarealer

Fra en tidligere beboer i blokka kommer det frem at bomiljøet ikke har vært optimalt for mange. Relativt små leiligheter trekkes frem som noe som skaper utfordringer.

Studentenes økonomi gjør at mange velger å bo i leiligheter som egentlig er for små for familiestørrelsen deres. Bomiljøet preges av mangel på avlastende fellesareal, noe som gjør at barn og unge blir henvist til å oppholde seg i gang og trapperom.

— SiO har nedprioritert godt bomiljø

Som beboere på Tøyen kjenner vi godt til behovet for boliger tilpasset familier.

I nabolaget har vi lenge sett at SiO har nedprioritert å bidra til et godt bomiljø for barnefamiliene i blokka. De har latt utearealer rundt blokka forfalle. Lekestativ har råtnet og til slutt blitt fjernet over årene.

Man kan spørre seg om ikke SiO med dette som utgangspunkt burde ha gjort det motsatte av det de gjør nå. Altså bidratt til gode ute- og oppvekstmiljø, slått sammen noen av leilighetene for å lage store nok familieleiligheter for det faktiske behovet, og tilrettelagt for fellesrom for å kompensere for små leiligheter.

SiO har et ansvar for å tilby gode boløsninger for studenter som har familier. Det er trist hvis dette ikke er en målsetting for boligmassen i de sentrumsnære bydelene også.

Ikke skrevet i stein

Saken har allerede gått for langt, kan en kanskje tenke, i og med at kontrakter sannsynligvis er signert og forberedelser for rehabiliteringen allerede er i gang.

Men hvordan leilighetssammensetningen blir etter oppussing trenger ikke være skrevet i stein. Innholdet i en kontrakt kan endres gjennom reforhandling. Det vil nok påløpe en kostnad for SiO som byggherre.

I verste fall må kontrakten heves og SiO vil måtte dekke entreprenørs påløpte kostnader, og antagelig en viss erstatning. Som vi kan se fra årsrapporten til SiO har de en egenkapital på nærmere 1,5 milliarder og en totalkapital på nesten seks milliarder.

SiO har med andre ord økonomiske muskler til å betale seg ut av en kontrakt. Det vil i tilfelle være prisen å betale for å opptre på denne måten mot både beboere og nabolag, og en læringserfaring for SiO som kanskje gjør at de forankrer framtidige prosjekt i dialog med berørte nabolag.

SiO må ta samfunnsansvar

Tøyeninitiativet mener at en stor og «ideell» aktør som SiO må ta sitt samfunnsansvar, også i nærmiljøene de faktisk opererer i. Om beslutningen er et resultat av svak styrebehandling, sosiale blindsoner eller utydelig kommunikasjon rundt økonomiske og strategiske beslutninger får være opp til styret og markedsavdeling i SiO å uttale seg om.

Men nabolaget kan ikke stå å se på at barna mister venner, nabolaget mangfold og skolen mister elever helt uten videre.

Tøyeninitiativet ber derfor om:

  • at prosessen med rehabiliteringen settes på vent og at SiO går i dialog med skolen og lokalmiljøet
  • at beslutningen om å fylle blokka med små hybler omgjøres slik at en stor del av blokka rehabiliteres for studentfamilier med barn
Powered by Labrador CMS