Oppstrøms i gjenåpnede Hovinbekken, ved Teglverksdammen, er det plantet ut tett med vannplanter som filtrerer vannet. Nå ønsker artikkelforfatterne en lignende gjenåpning av Torshovbekken. Foto: Anders Høilund

— Torshovbekken må gjenåpnes!

� Å gjenskape bekken gjennom Torshovdalen og Grünerløkka vil være et enormt løft for trivsel, folkehelse og artsmangfoldet i bydelene som trenger det aller mest, mener MDGs Geir Storli Jensen og Almaz Asfaha.

Publisert

Alle som de siste årene har gått søndagstur langs nyåpnede Hovinbekken på Hasle vil skjønne hvor viktig en bekk kan være for et grøntområde. Det er umulig å ikke bli glad av å høre bekken sildre gjennom Tidemannsbyen og av å se sothønene hekke og oppfostre ungene sine i Teglverksdammen.

Ved å gjenskape Torshovbekken kan vi gi beboerne på Torshov og sentrale Grünerløkka de samme gledene, og samtidig gjøre byen bedre for insektene, fuglene og dyrene som bor her.

Grünerløkka og Sagene har minst grøntområder

Det er antagelig ingen steder i Oslo hvor parkene er viktigere enn i bydelene Sagene og Grünerløkka. Oslo kommunes grøntregnskap viser at Grünerløkka og Sagene er de bydelene med minst grøntområder.

Samtidig er bydelene tettbygde, med raskt voksende befolkning og mange små leiligheter. Det er få av oss som bor her som har hager, og veien til marka er også lenger enn for de fleste i andre bydeler.

Torshovbekken rant opprinnelig gjennom Sofienbergparkens vestre del. Lenger opp rant bekken i sin tid gjennom Torshovdalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Derfor er er kvaliteten og opplevelsene i de grøntområdene vi har er helt avgjørende. Det er viktige både for rekreasjon, for naturopplevelser og for folks helse, men også for å kunne ta vare på insektene, plantene, fuglene og dyrene som har byen som hjem.

Mangfold skaper liv

Før sommeren la FNs naturpanel frem en ny rapport om naturens tilstand. En av konklusjonene er at én million arter, av anslagsvis 8 millioner i verden, er truet av utryddelse. Det er rystende. Insektene og dyrene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av.

Her i Oslo har vi gjennom 100 år fylt igjen bekkene, asfaltert blomsterenger, og anlagt livløse gressplener og kunstgressbaner. Den trenden må vi snu! Ved å gjøre grøntområdene mer mangfoldige og varierte gir det bedre levekår for dyra i byen, og nye naturopplevelser for oss som bor her.

Klimatilpasning og ekstremvær

Vi ser allerede effekten av klimaendringene i Oslo, med stadig flere kraftige regnskyll som skaper flom og kaos i byen. Tidligere denne uken påpekte miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg viktigheten av grøntområdene for å sikre oss mot skader fra ekstremvær. Å gjenåpne Torshovbekken vil gjøre Oslo mer robust for å tåle det endrede været og klimaet vi kommer til å se i tiårene framover.

Derfor er det på høy tid at vi begynner arbeidet med å gjenfinne og gjenåpne Torshovbekken, som i dag ligger under bakken. Are Eriksen i Akerselvas venner har tidligere skissert hvordan Torshovbekken kan åpnes gjennom Sagene og Grünerløkka, og hvordan det kunne skapt flere nye grønne flekker og mer spennende grøntområder hele veien fra Sinsen til Nybrua.

Planleggingen må starte nå

Det er på tide kommunen lager planer som viser hvordan bekken bit for bit kan gjenoppstå og forbedre bydelene våre, og at vi begynner kampen for å finne midlene som trengs for å gjøre dette løftet. Dette kommer uten tvil til å ta lang tid, vil møtte gjøres stykkevis og delt over mange år, og selvfølgelig kreve et stort økonomisk løft. Men det vil også være et enormt løft for trivsel, folkehelse og artsmangfoldet i bydelene våre!

Parker og grøntområder sikrer innbyggerne mulighet for sunne og gode liv, og gir insekter og dyr bedre leveområder. Men de vil alltid under press fra utbygginger, manglende vedlikehold, midlertidig bruk. Vi i Miljøpartiet De Grønne snur denne trenden: fra nå av skal asfalt skal rives opp for å lage flere parker og grøntområder!

Powered by Labrador CMS