Lite folk på badeplassen utenfor Operaen i Bjørvik sist uke.

Brunt vann i Oslofjorden vekker bekymring, men er det farlig å bade?

Sikten har vært redusert til to–tre meters dyp.

Publisert

– Fjorden er mye mørkere enn vanlig, bekrefter forsker Anette Engesmo ved Norsk institutt for vannforskning (Niva).

Det er ikke farlig å bade, men det er en brun til gulbrun farge på vannet overalt. Sikten var forrige uke kun på to–tre meter ned i vannet. 

Hele Oslofjorden har vært rammet av en kraftig oppblomstring av alger i sommer, både indre og ytre deler av fjorden. Oppblomstringene er enda kraftigere i de ytre delene av fjorden, altså utenfor Drøbak.

– Dette omfanget er veldig spesielt. Det er sannsynligvis et tegn på overgjødsling, sier hun.

Dårlig sikt og brunt vann skyldes ofte at det er kommet mye ferskvann fordi det har regnet mye eller at det er stor vannføring fra bekker og elver.

I ferskvannet er det mye gulstoff, eller humus, som er en bestanddel i jord. Ferskvannet bringer også med seg store mengder næringsstoffer som støtter vekst av planteplankton.

Skulle roet seg ned i juni

Grunnen til at fjorden er så mørk, er at det har vært en massiv oppblomstring av kiselalger, viser undersøkelser som forskerne ved Niva har gjennomført. Algene inneholder også gulbrune fargestoffer som bidrar til å sette farge på fjorden.

Disse algene er helt vanlige i Oslofjorden, men det er omfanget og tidspunktet som er så spesielt.

Lite folk på badeplassen på tuppen av Sørenga i forrige uke.

I den årlige syklusen bygges det opp næringsstoffer om vinteren, som så brukes opp i oppblomstringen om våren. Men når våroppblomstringen er ferdig, skal det egentlig roe seg ned.

Det skjedde ikke i juni. I over tre uker har den betydelige oppblomstringen pågått, og fjorden ble farget brun.

Flere unntaksår på rad

Algeoppblomstring er ikke i seg selv alvorlig, og det er med på å danne grunnlag for næringskjeder i havet.

Det som er urovekkende, ifølge Niva-forskeren, er at det kommer slike omfattende oppblomstringer på sommeren. Hun viser til at de tre–fire foregående årene også har vært unntaksår.

– Dette er et naturlig fenomen, men det er for mye og det er på feil tid av året. Det er heller ikke vanlig at det varer over så mange uker, sier Engesmo, som tilføyer at det er i ferd med å roe seg ned i fjorden nå.

Påvirker økosystemer på bunnen

De dårlige lysforholdene skaper dårlige leveforhold for organismer som lever på bunnen. Det bidrar til at økosystemet som helhet ikke klarer seg godt.

– Det er litt vanskelig å si noe om alvorlighetsgraden. Det er en symptom mer enn et sykdom. Men det er et veldig målbart symptom at det er for mye næring i fjorden nå, sier Engesmo.

Alt liv i Oslofjorden – også det som lever på bunnen – er avhengig av lys. Engesmo sier det er vanskelig å si noe nærmere om konsekvensene av fenomenet.

– Men det kan resultere i dårligere oksygenforhold. Dette er fordi det krever mye bakteriell aktivitet for å bryte ned biomassen som planteplankton produserer, og bakterier bruker oksygen, sier hun.

I tillegg blir det ofte mye nedslamming fordi det er mye partikler i det brune vannet som synker ned.

– Planteplankton synker også ned til slutt og bidrar til nedslamming på bunnen. Det legger seg på tangen og ålegresset og påvirker de økosystemer som lever der, forklarer forskeren.

Powered by Labrador CMS