DEBATT

Torger Kjeldstad og aktivister for en større park i Nydalen.
Gjennom sommeren har aksjonsgruppa kjørt en kampanje med fire spørsmål til alle partier på Rådhuset, om deres syn på park i Nydalen.

– Til hvem går min stemme for park i Nydalen?

Det finnes en rekke tilbud i Nydalen i dag, men de koster, og de koster mye. De tilbudene barna har i dag som ikke koster penger, er å henge på Storo Storsenter eller på Nydalen T-banestasjon.

Publisert

Dette innlegget er ikke på vegne av Aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen, men mine egne vurderinger. Aksjonsgruppen har stått på for park i Nydalen siden før forrige kommunevalg, og har klart å i små skritt å presse arealet for en park oppover.

Uten aksjonsgruppas innsats hadde det ikke vært mulig å få til noen park i det hele tatt. Utviklinga av Nydalen illustrerer problemet med en utbyggerstyrt fortetting uten en demokratisk behandlet overordna plan for fellesareal og fellesfunksjoner.

Før husa er bygget, finnes det ikke folk som kan kjempe for sitt nærmiljø og når innbyggerne er på plass så er det knapt med areal igjen.

De vil bli slukt

Gjennom sommeren har aksjonsgruppa kjørt en kampanje med fire spørsmål til alle partier på rådhuset + Partiet Sentrum. Restene av FNB er utelatt, da de ikke kommer inn på nytt. Kampanje og resultat kan du finne på www.parkinydalen.no.

Alle partier har svart og de er vurdert med rød og grønn farge. Byrådspartiene svarer det samme seg imellom, og gir uttrykk for at de ikke ønsker å jobbe mer med saken. Høyre, som er det totalt dominerende partiet i den alternative blokken, er entydig på utbyggernes side og gjør hva det skal være for å tilfredsstille dem. Det vil de også gjøre hvis de kommer i posisjon etter valget.

Da hjelper det dessverre lite at SP, KRF og Venstre er for en større park i Nydalen. De vil bli slukt av Høyres mening.

Plass til å leve livene sine

Alternativer utenfor blokkene og for en større park i Nydalen er Rødt og Partiet Sentrum. Begge er entydig for en større park enn foreslått. Rødt drar dagens byråd mot venstre, mens Partiet Sentrum nok er et sentrumsparti. Samtidig bygger de sitt partiprogram på FNs bærekraftsmål, hvor sosial bærekraft er en viktig bestanddel.

For å levere på det, skal de som har ansvar for boligutvikling sikre trygge oppvekstvilkår, og de skal sikre at folk bygger identitet til et sted. For å få det til er det avgjørende at folk har steder og plass til å leve livene sine der de bor, og bygge relasjoner på tvers av kultur, sosiale lag og alder.

Det har ikke befolkningen i Nydalen i dag. Det finnes en rekke tilbud, men de koster, og de koster mye. De tilbudene barna har i dag som ikke koster penger, er å henge på Storo Storsenter eller på Nydalen T-banestasjon.

Min anbefaling

Personlig tror jeg at SV også sentralt er for en større park i Nydalen, men blir overstyrt av de andre to i koalisjonen. Med et større SV kan resultatet bli annerledes, kanskje også med en byråd for byutvikling fra SV.

Oppsummert er min anbefaling at for å få en større park enn foreslått, slik bydel Sagene og bydel Nordre Aker ønsker, behold dagens byråd, men stem Rødt, Partiet Sentrum eller SV. Selv om de tre små partiene på høyre side er for en større park enn foreslått, vil de bli slukt av et dominerende Høyre i et alternativt byråd.

Powered by Labrador CMS