� I realiteten er det SV som gir noen av Oslos rikeste en skattelette når de sponser gratis AKS til aksjemeglere, leger, advokater og andre med høy inntekt, mener Høyres Saida Begum Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Byrådet gir mer til dem som har mest fra før

Så lenge det ikke er politisk flertall for at AKS skal være gratis for alle, mener Høyre det er mer rettferdig at de med god inntekt betaler for AKS slik at de de med middels eller lav inntekt skal slippe

Publisert

"Fra høsten 2019 vil cirka 16.000 elever i Oslo få tilbud om tolv timer gratis oppholdstid i AKS. De fleste barn deltar i AKS både fordi foresatte er på jobb eller skole, og fordi de voksne ser det som en del av skolehverdagen. Det er ingen grunn til at undervisning gitt i ett klasserom skal være gratis for alle, mens leksehjelp i naborommet en time senere skal koste dyrt."

Ordene tilhører skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og Høyre er helt enig. Hverdagen hun beskriver vil i all hovedsak være den samme uavhengig av om dagens byråd fortsetter, eller om det blir et politisk skifte etter valget i høst.

Gratis AKS til de med lav inntekt

Dessverre klarer byråd Thorkildsen ikke å løfte frem resultatet av egen politikk uten å ty til tomme trusler og spinnville påstander om sine politiske motstandere.

Hun hevder at: "Høyre går til valg på å frata mange barn tilbud om gratis AKS, slik at noen av Oslos rikeste slipper eiendomsskatt." Det er beviselig helt feil. Det virker som hun falt i SV-gryta da hun var liten og ikke er i stand til å føre en saklig politisk debatt, eller forholde seg til fakta når hun uttaler seg.

Velgerne i Oslo kan til høsten velge mellom to ulike innretninger for gratis kjernetid i AKS. Høyre har sammen med Frp, Venstre og KrF blitt enige om å innføre en sosial og rettferdig AKS-modell. Den innebærer at alle barn i Oslo som bor i en husholdning med samlet inntekt opp til 1 million kroner får tilbud om gratis AKS på hele småtrinnet.

Høyres modell gir AKS til flere

Dermed vil omtrent halvparten av alle barn i Oslo på 1.-4.trinn få et gratistilbud. Dette vil selvsagt være til stor hjelp for aleneboende med helt vanlig inntekt, familier som kanskje baserer seg på at bare den ene er i jobb og andre med alt fra middels til lav inntekt.

Med vår modell vil nesten 5.000 barn som ikke får et tilbud med byrådets modell oppleve at døren inn til AKS-fellesskapet åpnes for dem. Vi vil også innføre en avkortningsordning som innebærer at man ikke uten videre går fra å betale null kroner til full pris fordi man plutselig passerer en million i inntekt.

Byrådets AKS-modell tar ikke hensyn til folks inntekt. Den baserer seg i all hovedsak på hvilken bydel man bor i, men til høsten vil ordningen også omfatte alle barn på 1. trinn. Dessverre må de som bor i "feil bydel" belage seg på å betale for at barna skal fortsette på AKS i andre, tredje og fjerdeklasse, eller slukøret konstatere at det ble med det ene året fordi pengene ikke strekker til.

Det mener Høyre rett og slett er dårlig gjort overfor tusenvis av barn. Det er riktig at nesten 6.000 av de som til høsten vil nyte godt av byrådets modell ikke vil få et gratistilbud om det blir et politisk skifte.

SV sponser de med høy inntekt

De fleste av dem er førsteklassinger som uansett bare får gratis AKS i ett år, mens resten bor i husholdninger med over 1 million i inntekt. Det virker som om byrådet er mer opptatt av å telle hvor mange barn som får et gratistilbud med deres modell enn å prioritere det som teller. Ved et politisk skifte til høsten vil i stedet 5.000 barn, som kommer fra familier med lav eller middels inntekt, få et gratistilbud.

Så lenge det ikke er politisk flertall for at AKS skal være gratis for absolutt alle, mener vi på borgerlig side at det er mer rettferdig at de med god inntekt betaler for AKS slik at de de med middels eller lav inntekt skal slippe.

Siden både høyresiden og venstresiden i Oslo er enige om å bruke omtrent like mye på AKS de neste årene, er det uklart for Høyre hvordan byråden har regnet seg frem til at våre ikke eksisterende kutt skal bidra til at noen av Oslos rikeste slipper eiendomsskatt.

I realiteten er det SV som gir noen av Oslos rikeste en skattelette når de sponser gratis AKS til aksjemeglere, leger, advokater og andre med høy inntekt.

Powered by Labrador CMS