DEBATT

En ordfører i Oslo med innvandrerbakgrunn vil åpne enda en dør for Osloborgere med innvandrerbakgrunn inn i maktens korridorer, sier Akhtar Chaudry i dette innlegget. Foto: Berit Roald / NTB

— På tide at Oslo får en ordfører med innvandrerbakgrunn

Oslo, som alle andre storbyer, har sine utfordringer. En ordfører med innvandrerbakgrunn kan løse noen av disse bedre enn andre.

Publisert

Oslo er landets største by med 700 000 innbyggere, hvorav om lag 235 000 har innvandrerbakgrunn. Dette utgjør 33,7 prosent. I tre av Oslos største bydeler, Søndre Nordstand, Alna og Stover, har over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn.

Oslos bypolitikere har endelig begynt å erkjenne og anerkjenne denne sammensetningen når det gjelder representasjon og deltagelse av personer med innvandrerbakgrunn i Oslos politiske maktkorridorer.

Det tok imidlertid lang tid, og først i 2019 foreslo Høyre en kandidat med innvandrerbakgrunn som sin ordførerkandidat. Det var 36 år etter at kommuneloven ble endret, innvandrerne fikk stemmerett ved lokalvalg, og de første politikere med innvandrerbakgrunn ble valgt i Oslo bystyre.

Vi må et skritt lenger. Det er på tide at Oslo får en ordfører med innvandrerbakgrunn.

Deltagelse og representasjon

Deltagelse og representasjon er en viktig del av demokratiet. En tredjedel av Oslos befolkning trenger og fortjener å bli synlig i byens politikk og ledelse, ikke minst må de gis mulighet til å ta ansvar.

En synlig representasjon styrker innbyggernes selvbilde og ansvarsfølelse. Det fører til økt deltagelse. Synlig representasjon, om det er av kvinners eller diverse minoriteters, styrker deres posisjon i samfunnet, som igjen styrker deres kamp for sine rettigheter.

Det er vist og bevist verden over at mulighet til å delta og representasjon fra minoritetsgrupper, forebygger splittelse og polarisering fremmer eierskap. Eierskap gir ansvarsfølelse og øker deltagelse. Bysamfunn hvor alle har mulighet til å delta, og får ansvar, står sterkere i møte med splittelse og polarisering.

Oslo, som alle andre storbyer, har sine utfordringer. En ordfører med innvandrerbakgrunn kan løse noen av disse bedre enn andre.

Større innpass i ulike miljøer

Ta for eksempel minoritetskvinners pressede rettigheter innad i minoritetsmiljøene, negativ sosial kontroll i enkelte innvandrermiljøer, manglende representasjon av kvinner i trossamfunnenes styrende organer, mer eller mindre lukkede trossamfunn, diskriminering av minoriteter på arbeidsmarkedet og boligmarkedet, eller unge gutters lefling med kriminalitet og svake resultater i utdanningsinstitusjonene.

Alle skal gjøre en jobb her. Erfaringer viser imidlertid at politikere med innvandrerbakgrunn har en større innpass i miljøene og dermed større muligheter for å ta disse og liggende saker opp internt.

De kan snakke med innestemme, utfordre uten å bli anklaget for rasisme eller få slengt en bemerkning i ansiktet om at du har ikke peiling på våre utfordringer. De bor og lever i miljøene. De vet hvor skoen trykker.

Vi kjenner utfordringene

Samtidig er det personer med innvandrerbakgrunn som kjenner kostnaden og smerten ved å bli diskriminert i arbeidsmarkedet og boligmarkedet, eller bli diskriminert av politiet. Vi har nemlig opplevd det selv. Vi kjenner til utfordringene, og vi har også løsningsforslag.

En ordfører i Oslo med innvandrerbakgrunn vil åpne enda en dør for osloborgere med innvandrerbakgrunn inn i maktens korridorer. Tilgang til beslutningsorganer gjør at terskelen for å ta opp utfordringer og fremme løsningsforslag senkes.

Det er på tide at Oslo får en ordfører med innvandrerbakgrunn.

Powered by Labrador CMS