– En stemme til Venstre, er en stemme til Sylvi Listhaug som integreringsminister, sier Aisha Naz Bhatti (SP). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet / Flickr

– Venstre er garantisten for Sylvi Listhaugs statsrådstaburett i fire nye år

Publisert

Venstre er på ville veier. Partiet har endt opp som garantisten for en integreringsminister som sprer splittelse og fremmedfrykt.

Jeg forstår at det må være vanskelig for Guri Melby og Venstre å drive valgkamp basert på politiske standpunkter, når det meste handler om kampen mot sperregrensen og å forsvare at man freder Sylvi Listhaug som integreringsminister.

Oslo Venstres gruppeleder går dessverre i samme skyttergrav som sin partifelle Abid Raja, Mazhyar Keshvari (Frp) og Mudassar Kapur (H). En myte blir ikke sannere fordi den gjentas flere ganger, slik Melby gjør når hun i VårtOslo hevder at «Senterpartiet er bygget på konflikt mellom by og land».

Senterpartiet er lokalsamfunnspartiet, som vil flytte makt fra statlig byråkrati ned til kommuner, bydeler og enkeltmennesker, der de bor. Melby presenterer prosenter som skal vise at Høyre-/Frp-regjeringen, med Venstre på slep, satser på Oslo. Tallene er riktige, men endrer ikke på at det i Senterpartiets alternative budsjett var satt av 160 millioner mer til Oslo enn Venstre fikk gjennomslag for.

Venstres løftebrudd

Det er ingen hemmelighet, slik hun peker på, at Senterpartiet vil styrke også de små distriktskommunenes økonomi. Men der vi satser på sterke lokalsamfunn i hele Norge, satser Venstre litt mindre på Oslos bydeler og mye mindre på norske distriktskommuner – der mange Oslo-folk har familie, slekt og venner som de også unner gode offentlige velferdstjenester.

Guri Melby trekker dristig nok fram Fornebubanen, som var det første felles valgløftet til Høyre, Frp, KrF og Venstre før valget i 2013. I 2017 kjørte de like godt reprise og inviterte mediene ut til Fornebu på nytt for å presentere samme valgløfte, uten at et eneste spadetak var tatt i mellomtiden! Det er flott at Venstre er opptatt av resirkulering, men å gjenta uoppfylte valgløfter, etter fire år med flertall, bidrar i liten grad til å redde klimaet.

EØS skader norsk velferd

Melby viser til at Senterpartiet har «programfestet» at EØS-avtalen skader den norske velferdsmodellen. Dette er dessverre et faktum, uavhengig av hva Senterpartiets program sier om saken. Vi har dessverre sett alt for mange eksempler på at EU-juss legger føringer for hvilke rettigheter arbeidstagere som jobber i Norge har.

Derfor vil Senterpartiet erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale, som sikrer norske arbeidslivsregler, norsk eksport og norsk selvråderett, for eksempel med utgangspunkt i Sveits sin avtale.

Venstre en garantist for Sylvi Listhaug

Jeg betviler ikke Guri Melbys engasjement for Oslo, men partiet hun tilhører har i denne valgkampen først og fremst markert seg på å være garantisten for at en integreringsminister som sprer splittelse og fremmedfrykt, skal få fortsette. Det vil være svært dårlige nyheter for Oslo-folk dersom de 12. september våkner opp til et stortingsflertall der Venstre er garantisten for Sylvi Listhaugs statsrådstaburett i nye fire år.

Velgerne bør stemme Senterpartiet dersom de bryr seg om både Oslo og resten av verden.

Powered by Labrador CMS