De borgerlige listetoppene i Oslo jubler over regjeringens ekstrabevilgning til Den tysk-norske skolen. Fra venstre i bildet; Hallstein Bjercke (V), Espen Andreas Hasle (KrF), Aina Stenersen (Frp) og Eirik Lae Solbrg (H) sammen med rektor Ursula Hohenstein, Tysklands ambassadør Alfred Grannas og styeleder Knut Kroepelien. Foto: Sezer Subasi / Den tysk-norske skolen

Borgerlige Oslo-politikere jubler over regjeringens ekstra-millioner til Den tyske skolen

Den tysk-norske skolen i Oslo frykter for fremtiden. Men i dagens reviderte nasjonalbudsjett fra den borgerlige regjeringen kommer sårt tiltrengte penger. Nå står og faller skolens fremtid på det rødgrønne byrådet.

Publisert

Den tysk-norske skolen i Oslo har elever fra mange ulike nasjoner, og er også en populær skole for norske barn. Men i lang tid har skolens fremtid vært usikker. Det er først og fremst en permanent lokalisering som har skapt usikkerhet.

— Ekstrabevilgningen på tre millioner kroner fra regjeringen gir oss økonomisk handlingsrom til å finne egnede lokaler for skolen, sier styreleder Knut Kroepelien til VårtOslo.

Mangler rødgrønt byråds tillatelse

— Vi har et prosjekt vi jobber intenst med på Myrens verksted i bydel Sagene. Men det haster, forteller styrelederen.

Og her starter også problemene. Den tyske skolen i Oslo har nemlig lokalene klare på Myrens verksted. Men de mangler en midlertidig brukstillatelse fra Oslo kommune og byrådet. Nå har ekstrabevilgningen fra regjeringen gjort at skolen samlet får 24.6 millioner kroner over statsbudsjettet i 2019.

De yngste barna leker i den gamle skolegården til Hegdehaugen skole i Sporveisgata. Planen er å flytte de yngste til Myrens verksted i bydel Sagene. Men da må byrådet gi en midlertidig godkjenning av utearealer. Foto: Den tysk-norske skolen

— Vi i lang tid har hatt god dialog med alle partier, og det er bred politisk enighet om å sikre skolens fremtid. Men nå håper vi at de i posisjon i Oslo følger opp med handling, sier Knut Kroepelien.

Borgerlig frustrasjon over byrådet

På borgerlig side i Oslo bystyre er det jubel over at egen regjering følger opp med ekstrabevilgning i dag. Men også frustrasjon over det rødgrønne byrådet, som ikke har gitt den tyske skolen nødvendig tillatelse til å ta i bruk sårt tiltrengte lokaler ved Myrens verksted.

� Det haster med å utvide og skaffe godkjente lokaler, sier styreleder Knut Kroepelien ved Den tysk-norske skolen i Oslo. Foto: Seser Subazi / Den tysk-norske skolen

— Vi er veldig glad for at Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i regjering sikrer skolen gode rammebetingelser slik at den kan fortsette å utvikle seg. Skolen er viktig for Oslo som internasjonalt orientert by. Vi trenger både den tyske og franske skole, sier Høyres byrådslederkandidat og gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Dagen før revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem, dro alle de fire borgerlige partienes listetopper til Den tyske skolen i Sporveisgata med nyheten om ekstrabevilgningen regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett.

— Viktig for å tiltrekke talenter

Det er en gledens dag. Oslo skal være en internasjonal kunnskapsby, og dette er et flott bidrag til Oslo, sier Aina Stenersen, førstekandidat for Oslo Frp ved høstens kommunevalg.

Stenersen får støtte av både KrFs toppkandidat Espen Andreas Hasle og Venstre-topp Hallstein Bjercke.

— Skal vi i Oslo tiltrekke oss talenter fra resten av verden må vi styrke tilbudet både ved den tyske og franske skolen her i byen. Og vi må ha et godt engelskspråklig tilbud på alle nivåer, sier Bjercke.

Frist 15. mai

� Nå håper vi at de i posisjon i Oslo følger opp med handling, sier styreleder Knut Kroepelien. Foto: Petra Gjemmestad / Energi Norge

Den tyske skolen leier i dag lokaler til markedspris der leiekontraktene utløper i henholdsvis 2020 og 2022. Men skolen har tilbud om langsiktig leiekontrakt for nye lokaler i Myrens verksted på Sagene. Men det haster for skolen. Fristen for å tegne leiekontrakt ved Myrens verksted er 15. mai.

— Det må skje noe iløpet av denne uken, sier styreleder ved Den tyske skolen, Knut Kroepelien.

— Dere har jo lenge drevet et svært populært skoletilbud i Oslo med mange søkere på alle klassetrinn. Hvordan er det nå?

— Ja, Den tysk-norske skolen er populær, men vi har merket noe nedgang de siste årene. Og vi antar at det kan ha sammenheng med usikkerhet rundt lokalene, sier Kroepelien.

— Jobber for å finne løsning

VårtOslo gjorde mandag en henvendelse til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og hennes kontor for å få vite hva det rødgrønne byrådet gjør i forhold til en midlertidig tillatelse for skoledrift ved Myrens verksted.

— Vi kjenner saken godt og jobber for å finne en god løsning. Den tyske skolen er viktig for Oslo. Skolen styreleder tok nylig kontakt med henhold til å få til et møte om saken. Nooe vi følger opp. Dette er en prioritert sak for oss, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG).

— Men betyr det at skolen kan forvente en rask løsning på saken? Og i så tilfelle, når vet skolen hva byrådet og Oslo kommune bestemmer seg for?

— Jeg må komme tilbake til dette når vi har hatt møte med skolen denne uka, hvor de også skal orientere oss om situasjonen. Vi jobber med å finne løsninger for en rask avklaring, sier Reinvang.

Høyres Eirik Lae Solberg er derimot bekymret for om det rødgrønne byrådet nå rekker å løse floken i tide for den tyske skolen.

— Nå har den borgerlige regjeringen gjort sin del av jobben for å sikre Den tysk-norske skolen i Oslo. Nå må byrådet og Oslo kommune gjøre sin del av jobben, sier Lae Solberg.

Powered by Labrador CMS