I bystyresalen har de rødgrønne partiene hatt et knapt flertall i fire år. Men en snittprognose viser at de borgerlige partiene kan vippe valget i sin favør 9.september. Hver eneste stemme teller for Oslos partier. Foto: Christian Vassdal

Gjennomsnitt av Oslo-målinger i ett år: Nesten dødt løp, men knapt rødgrønt flertall

� Jevnt, tett og hver eneste stemme teller, sier Oslos topp-politikere til snittprognosen som viser at valget i landets hovedstad kan bli en valgthriller av de helt sjeldne.

Publisert

VårtOslo har gjennomsnittsberegnet målinger utført for NRK, Aftenposten, VG, Klassekampen og partiet Høyre over en periode på ett år.

Dersom snittet ble valgresultatet, ville de rødgrønne partiene fått ett mandat mer enn de borgerlige partiene i bystyret.

Ap tilbake 8,8 prosentpoeng siden sist valg

Men det er tett mellom de to blokkene. I tillegg er det store maktforskyvninger mellom de rødgrønne byrådspartiene, viser gjennomsnittsprognosen.

VårtOslo har benyttet mandatkalkulatoren som ligger på www.pollofpolls.no

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ville med andre ord kunne fortsatt med sitt rødgrønne Ap/SV/MDG-byråd. Men ville måtte gå på fire nye år der de tre byrådspartiene fortsatt ville vært avhengig av Rødts støtte.

Raymond Johansen: — Mobiliseringsvalg for Ap

Gjennomsnittsberegningen viser også kraftig tilbakegang over tid for Arbeiderpartiet. Hele 8,8 prosentpoeng nedgang i forhold til valgresultatet i 2015. Og Ap ville mistet hele seks bystyreplasser i forhold til inneværende periodes mandatfordeling.

Rødgrønne byrådskamerater tar selfie etter å ha blitt enige om ekrlæring i 2015. Fra venstre: Marianne Borgen (SV), Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Benjamin Larsen (SV) og Harald Nissen (MDG). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Likevel er Aps toppkandidat, og byens byrådsleder gjennom snart fire år, optimistisk i begynnelsen av valgkampen.

— Det blir et veldig tett valg. Dette er et mobiliseringsvalg i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen til VårtOslo.

— Jeg skal være veldig tydelig på hva vi har oppnådd i Oslo de fire årene vi har styrt. Vi skal fortelle velgerne hva vi har gjort, sier Johansen.

Byrådspartiene fortsatt avhengig av Rødt

Ut fra gjennomsnittet ville byrådspartiene Ap, SV og MDG alene fått 25 av 59 plasser i bystyret. Det er ikke nok til flertall. Men med Rødts fem mandater, ville det blitt akkurat nok til å fortsette med rødgrønt byråd. Da ville Ap, SV, MDG og Rødt hatt tilsammen 30 mandater.

Rødts Eivor Evenrud stående før et komitémøte i Rådhuset. Sittende fra høyre mot venstre; Lasr P. Solås (Frp), Ivar Johansen (SV) og Frode Jacobsen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

Styrkeforholdet er imidlertid forskjøvet mellom de tre byrådspartiene. Ap er kraftig svekket, mens både SV og MDG er betydelig styrket i meningsmålingene. MDG har i snitt en oppslutning på 10,8 prosent. Det er 2,7 prosentpoeng mer enn oppslutningen i 2015. Mens SV får en fremgang på 3,2 prosentpoeng i snitt, og ender på 8,6 prosent oppslutning i snittprognosen.

Dermed ville SV fått to nye bystyremandater, og hatt fem plasser mot dagens tre. MDG ville økt fra dagens fem til seks mandater.

— Inspirerende tall for SV

Dersom dette blir valgresultatet vil det trolig innebære en annen fordeling av byrådsposter. I dag sitter SV kun med en byrådspost, Inga Marte Thorkildsen. SVs esnlige svale i byrådet styrer Oslos skoler som utdanningsbyråd.

Men SVs førstekandidat i Oslo, ordfører Marianne Borgen, er tydelig på at ingen partier får noe gratis frem mot valget.

— Det er jevnt og skjørt. Vi må jobbe hardt for å overbevise velgerne om at vi skal gjøre byen enda mer klimavennlig og tryggere for barn og unge, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

— Disse tallene inspirerer meg. Men nå er ikke meningsmålinger valg. Det er at folk bruker stemmeretten sin som er viktig, sier SVs toppkandidat.

MDG med vind i seilene i 2019

I snittprognosen over målingene utført gjennom ett år, er ikke MDGs fremgang like stor som den har vært i enkeltmålinger siste halvår. Det kan bety at MDG faktisk har mer vind i seilene i Oslo enn VårtOslos prognose faktisk speiler. Noe også partiets førstekandidat, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, påpeker når hun leser tallene.

— På flere av de siste Oslo-målingen har vi nå doblet oppslutningen fra valget. Folk vi snakker med gatene, sier de er fornøyd at vi gjør bylufta reinere, skole- og sykkelveiene tryggere, og kollektivtilbudet bedre og billigere, noe som kommer alle til gode, ikke minst de som ikke bruker eller har råd til bil, sier MDG-toppen til VårtOslo.

Samtidig som miljøbyråden fra MDG påpeker at prognosen kan gi skjevt bilde av MDGs oppslutning, ser Lan Marie Nguyen Berg også at det nesten er dødt løp mellom de borgerlige og rødgrønne blokkene.

— Høyre og Venstre bør være ærlige

— Snittet av disse målingen viser også at Oslo-valget ligger an til å bli en thriller. I Oslo er bompartiet og Frp få stemmer unna fra å tippe flertallet, partier som går til valg på å rive bomringene som vil fylle byene med biler, øke forurensingen og gi store kutt i kollektivsatsingen. Det bør folk merke seg når de går til valgurnene, sier Berg.

— Jeg synes Høyre og Venstre må være ærlige med folk på hva som vil skje dersom de hjelper Frp og bompengelistene til makten, sier MDGs toppkandidat.

Skal hovedstaden og landet styres av to bla`Solberg etter valget? Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg sammen med partileder og statsminister Erna Solberg i starten på årets valgkamp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siden Oslo innførte et parlamentarisk system på 1980-tallet har Høyre sittet med byrådsmakt mesteparten av tiden. Kun to perioder har venstresiden innehatt byrådslederens kontor i Rådhusets østre tårn.

Men med nesten dødt løp i VårtOslos snittprognose, kan Høyres Eirik Lae Solberg bli Oslos nye byrådsleder med borgerlig bystyreflertall etter 9.september.

Høyre Oslos største parti

— Disse tallene viser valgseier er innenfor rekkevidde. Høyre er byens største parti. Det skal små forskyvninger til iløpet av valgkampen for at vi skal få et borgerlig flertall. Så dette er inspirasjon for Høyre, sier Lae Solberg.

Høyre får 30,2 prosent oppslutning og går tilbake 1,6 prosentpoeng fra valgresultatet i 2015. Det innebærer tap av ett mandat og ville gitt Høyre 18 plasser i bystyret. Høyre er med det byens største parti, men må ha et bredt samarbeid på borgerlig side for å øyne håp om byrådsmakt.

— Denne snittprognosen er mer i tråd med de andre målingene som er tatt opp i juni. Så Høyre kommer til å kjempe for kunnskap i skolen, valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen, og smarte løsninger i kollektivtrafikken. Høyre vil ha T-bane til Sagene, Ullevål sykehus og øvre Grünerløkka, sier Høyres toppkandidat.

Åpner for samtaler med FNB

Men situasjonen kan bli slik at et borgerlig bystyreflertall er avhengig av Folkeaksjonen nei til bompenger, FNB, for at du skal kunne danne et borgerlig byråd. Samtidig er Høyres samarbeidsparti Venstre tydelige på at å rokke ved bompengefinansiering av kollektivtransport er uaktuelt. Hvordan ser du for deg at et slikt samarbeid kan foregå?

— Høyre går til valg på et bredest mulig samarbeid på borgerlig side. Det inkluderer oss, Venstre, KrF og Frp. Så vil jo valgresultatet vise hva som er mulig. Dersom FNB utgjør et flertall med de borgerlige er jo det flertallsgrunnlaget Raymond Johansen har styrt på tapt. Høyre vil invitere samtlige partier, som kan utgjøre et nytt flertall, til å diskuteregrunnlag for et nytt byråd dersom det blir valgresultatet, sier Eirik Lae Solberg.

I snittprognosen er FNB beregnet gjennom 10 målinger. Men tallgrunnlaget er egentlig kun fanget opp av tre meningsmålinger.

— Tror FNB får 5-6 mandater, kanskje flere

Det innebærer større usikkerhet enn med tallene for de andre partiene i prognosen. FNB oppnår under posten "Andre" nær 3 prosent oppslutning. Det ville innebære to mandater. Men ut fra de tre enkeltstående målingene fra 2019, der FNB er målt på lik linje med øvrige partier, er oppslutningen langt høyere enn i VårtOslos snittprognose.

FNB og toppkandidat Bjørn Revil sammen med nummer to på partiets liste i Oslo, Cecilie Lyngby (til høyre delvis vendt bort). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

— De tre målingene hvor vi er med, viser at vi får 5-6 mandater. Og det kan godt være korrekt. Jeg tror også vi kan få enda flere, men det vil avhenge av om valgkampen fokuserer på våre kjernesaker, sier FNBs toppkandidat i Oslo, Bjørn Revil.

— Vi har ikke et medieapparat eller noe særlig med penger til å drive valgkamp. Så vi er veldig avhengige av mediene og frivillig innsats, sier FNB-toppen til VårtOslo.

FNB mot eiendomsskatt og for privatisering

FNB har selv ikke plassert seg på borgerlig side. Men gjennom partiprogram går det tydelig frem at FNB er mot eiendomsskatt, for private omsorgsløsninger og ønsker store kutt i kommunal administrasjon. Derfor er det vanskelig å se for seg at FNB kan havne utenfor en borgerlig blokk når det gjelder spørsmålet om hvem som skal styre byen i fire år.

Frps toppkandidat Aina Stenersen demonstrerte mot innføringen av en ny, tredje bomring i Oslo 1. juni i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

— Jeg tror det vil bli temmelig dødt løp i Oslo mellom høyre og venstresiden. Hver stemme teller. Jeg håper på en valgkamp som går på sak og ikke på person, og hvor alminnelige menneskers behov kommer i sentrum, sier Bjørn Revil.

Det gjenstår å se hvor mye bompenger har å si for velgere i Oslo. På borgerlig side er det egentlig bare Frp som har et noenlunde sammenfallende syn på bompenger som det FNB forfekter. Frp har lokalt gått mot Oslopakke 3 der kollektivutbygging finansieres med store summer bompenger.

Frp stabile i prognosen

Frp gjorde et svakt valg med 6,0 prosent oppslutning i Oslo for snart fire år siden. Det ga fire bystyreplasser. I snittprognosen er Frp stabile og oppnår en ørliten fremgang på 0,2 prosentpoeng. Det ville gitt samme antall mandater som i 2015.

— Vi registrer at meningsmålingene varierer, og at vi har en jobb å gjøre frem til 9. september med å få enda flere velgere til å stemme på FrP for å få mindre bompenger, en by uten eiendomsskatt, og økt valgfrihet innen helsetjenestene og barnehagene i byen vår, sier Frps førstekandidat, Aina Stenersen.

— Dette gleder jeg meg til, valgkamp er veldig kjekt, og Frp skal ut å treffe så mange velgere som mulig, sier Stenersen.

I de siste fire årene har det borgerlige mindretallet i bystyret samarbeidet i opposisjon. I samtlige budsjettbehandlinger i bystyret har Høyre, Frp, KrF og Venstre stort sett stått samlet om hovedsakene.

Ulv som kampsak i Oslo?

I snittprognosen får Venstre en oppslutning på 5,7 prosent. Det ville ført til at partiet mistet ett mandat i bystyret. Samtidig viser prognosen at Venstre bare er 865 stemmer fra å "gjenvinne" det samme mandatet.

Borgerlige samarbeidskamerater, fra venstre: Espen Andreas Hasle (KrF), Eirik Lae Solberg (H), Aina Stnersen (Frp) og Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad

— Først og fremst er jeg veldig glad for at det er så mange som ønsker å stemme på Venstre. Jeg tror vi har et enda større potensial, og det er veldig motiverende å se at Venstre er partiet som i denne prognosen ligger nærmest å vinne ett mandat, sier Venstres toppkandidat i Oslo, Hallstein Bjercke.

— Vi mangler under 1.000 stemmer på å ta sistemandatet fra Senterpartiet. Det motiverer oss til å nå målet om flere ulv i Østmarka enn Senterpartister i Oslo bystyre, sier Venstre-toppen til VårtOslo.

Sp villig til å vrake rødgrønt samarbeid

Nettopp Senterpartiet har i Oslo-målinger gjort gjennom 2019 ligget inne med plass i bystyret. Det har ikke Sp vært siden valgperioden fra 1991 til 1995, da med Arne Haukvik. Den opprinnelige Bislett-generalen og stortingsrepresentanten, som gikk bort i 2002, var umåtelig populær i Oslo. Haukvik representerte også Senterpartiet i bystyret gjennom 11 år på 1960- og 70-tallet.

Nå kan Sp gjøre comeback med sin toppkandidat Bjørg Sandkjær.I snittprognosen får Sp en oppslutning på 1,5 prosent og er dermed inne med ett mandat i bystyret.

På nasjonalt plan er Sp med i en rødgrønn blokk. Men i Oslo har Sandkjær sagt hun er villig til å vrake et rødgrønt samarbeid dersom Ap, SV, MDG og Rødt ikke samlet er med på å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Det betyr at Sp ikke automatisk kan regnes som en støttespiller for fortsatt rødgrønn styring i hovedstaden.

KrF bevis på at hver eneste stemme teller

— Vi vil gjerne ha en hånd på rattet, eventuelt sykkelstyret i Oslo, for å få gjennomført sakene som vi er opptatt av. Først og fremst å opprettholde Ullevål sykehus, der vi mener at lokaldemokratiet har blitt overkjørt i beslutningen om nedleggelse, sier Sandkjær.

— Nedleggelse vil gi dårligere helsetjenester til Oslos befolkning. Det er uakseptabelt. I det minste må vi få en skikkelig utredning av alternativet vi ønsker. Her er Senterpartiet nasjonalt og lokal helt samkjørte, sier Senterpartiets toppkandidat i Oslo.

KrFs toppkandidat i Oslo er St. Hallvards mann i mer enn en betydning - Espen Andreas Hasle er også ihuga Vålerenga-tilhenger. Foto: Vegard Heldal / Oslo KrF

Dermed er Sp samkjørt med ni andre partier i Oslo om å kreve en ny utredning av nytt storsykehus på Gaustad og fortsatt drift av Ullevål. Et av de øvrige ni partiene som er enig med Sp i Ullevål-saken er KrF.

Ved forrige kommunevalg i 2015 var KrF kun 33 stemmer fra å kapre to plasser i Oslo bystyre. Partiet er et levende bevis på at hver eneste stemme teller. Den gang fikk KrF en oppslutning på 2,4 prosent og var altså ørsmå marginer fra å få to mandater.

— Ap-styring på kommunisters premisser

Den bitre erfaringen fra forrige valg gjør at KrFs toppkandidat i Oslo, Espen Andreas Hasle, er skeptisk til snittprognosen. KrF-toppen påpeker at feilmarginer slår kraftig ut for partier med lav oppslutning.

— Vårt viktigste tall er at vi var 33 stemmer unna to mandater ved valget for fire år siden. Med ett mandat til kunne vi med økt støtte til familiene, frivilligheten og tros- og livssynsamfunnene sikret dette limet i samfunnet vårt de rammene de fortjener, sier Hasle.

KrF-kandidatens poeng er særlig relevant i Oslo. Ikke bare målinger og prognoser viser nesten dødt løp mellom de borgerlige og rødgrønn, også valgresultatet fra 2015 er et bevis på hvor jevnt det er. Også tidligere valg i Oslo har vist at hver eneste stemme teller.

— Dette viser at alt er helt åpent i Oslo, og at alle som vil ha valgfrihet for barnefamiliene, og at alle barn skal får være med på den fritidsaktiviteten de selv ønsker, må stemme KrF ved høstens valg. Hvis et stadig svakere Arbeiderparti klarer å karre til seg et flertall, blir det på ytterliggående sosialisters og kommunisters premisser, noe som vil føre til at Oslo vil bli utsatt for en historisk ensretting og monopolisering av kommunale tjenester, mener KrFs Espen Andreas Hasle.

Rødt kan bli joker i fire nye år

De fire siste årene har ett parti sittet med jokerkortet i Oslo bystyre. Rødt har siden 2015 sikret flertall for samtlige budsjetter foreslått av Ap/SV/MDG-byrådet. Med et unntak - revidert Oslo-budsjett i vår. Da sikret Rødt flertall, sammen med de borgerlige, for blant annet millionkutt til Oslo som europeisk miljøhovedstad.

I likhet med MDG og SV har Rødt styrket seg betydelig på Oslo-målinger det siste året. Og snittprognosen fra VårtOslo viser at Rødt kan ligge an til en oppslutning på 8,4 prosent av stemmene. Det er en økning på 3,3 prosentpoeng siden 2015-valget, og ville gitt Rødt fem mandater i Oslo bystyre.

Powered by Labrador CMS