Her åpner vi den nye storbylegevakta i 2023, smiler helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) Foto: André Kjernsli

I 2023 skal den flunkende nye storbylegevakten på Aker sykehus stå klar

Byggingen av den nye storbylegevakta blir ikke berørt av den siste tids usikkerhet rundt det nye lokalsykehuset på Aker. Første spadetak på tomta skjer om under to år.

Publisert

Den siste uka har det blåst hardt rundt planene om å bygge et nytt lokalsykehus på Aker. Bakgrunnen er at administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein, vurderte å utsette byggingen av Aker sykehus med fem år.

Nå reagerer helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sterkt på den usikkerheten utspillet fra Erikstein har skapt.

— Det er trist å se hvor dårlig dette utspillet fra direktøren er kommunisert. Alt det har vært med på å gjøre, er å skape en unødig usikkerhet, sier byråden til VårtOslo.

Flunkende ny legevakt i 2023

Parallelt med utbyggingsplanene for et nytt lokalsykehus, har byrådet vedtatt å legge en ny storbylegevakt til Aker. Planene er i ferd med å bli sluttført i disse dager.

Slik ser arkitektene for seg at den nye storbylegevakten på Aker vil bli seende ut. Illustrasjon: Omsorgsbygg KF / Nordic

— Sånn det ser ut i dag, vil ikke den siste tids usikkerhet rundt Aker-planene få noen innvirkning på byggingen av ny legevakt. Møter vi ikke noen store utfordringer i det resterende arbeidet, håper vi å ta første spadetak på tomta tidlig i 2020. Da vil den nye legevakta kunne tas i bruk i 2023, forklarer en fornøyd Tellevik Dahl.

I løpet av den siste tiden er alle avtaler vedrørende husleie og areal sluttført mellom Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Nå jobber kommunen med å ferdigstille forslaget til reguleringsplan. Håpet er at dette kommer til politisk behandling tidlig neste år.

Skal ha to legevakter i Oslo

Den nye legevakta blir en velkommen institusjon. Dagens legevakt i Storgata holder delvis til i lokaler fra slutten av 1800-tallet. Disse er overmodne for en utskiftning både med tanke på teknisk standard og pasientkomfort.

Nedleggelsen i Storgata og flyttingen til Aker gjør at kommunen har startet arbeidet med å finne en plassering for en legevakt nummer to for Oslos innbyggere.

— Oslo skal i framtiden ha to legevakter. Hvor den andre blir liggende er det alt for tidlig å si noe om, konstaterer byråd Tellevik Dahl.

— Lokalsykehuset må ferdigstilles som planlagt

Samtidig som framgangen for byggingen av ny legevakt skaper optimisme og glede hos byråden, skaper usikkerheten rundt lokalsykehuset bekymring og irritasjon.

— For oss er det helt uakseptabelt at ferdigstillelsen av det nye lokalsykehuset skal bli utsatt. Dette er et viktig prosjekt både for Oslo som by og for Groruddalen. Derfor ber byrådet i Oslo nå Bent Høie gi Helse Sør-Øst en tydelig beskjed om at prosjektet må bli gjennomført som planlagt, sier hun.

� For byrådet er det viktig at det nye lokalsykehuset på Aker ferdigstilles etter planen, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl. Foto: André Kjernsli

Helsebyråden er lite imponert over det siste utspillet fra Frps helsepolitiske talsperson i Oslo, Aina Stenersen, som ber byrådet ta mer ansvar for utbyggingen av lokalsykehuset på Aker.

— Det blir feil at en representant for et parti, som selv sitter i regjering, ber byrådet ta initiativ overfor utbyggerne i denne saken. Det er helseministeren som sitter med ansvaret og fullmaktene. Det hadde vært mye riktigere om Stenersen ba hennes eget parti legge press på helseministeren, mener hun.

Sykehus beklager dårlig kommunikasjon

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus beklager framstillingen saken har fått i media den siste uka. Medisinsk direktør ved sykehuset, Einar S. Hysing, sier til VårtOslo at det hele tiden har vært Oslo-sykehusets plan å bygge ut Gaustad og Aker samtidig.

— I forbindelse med styrebehandling av risikorapporter misforstod NRK styrepapirene. Vi beklager at vi har skrevet styrepapirene slik at det oppsto en misforståelse. Vi har nå tatt kontakt med NRK og andre medier for å oppklare misforståelsen, sier Hysing.

— Styret i Oslo universitetssykehus legger nå opp til at sykehusene skal bygges og tas i bruk samtidig.

Bekymret for sykehusdekningen

Sykehusledelsen går samtidig inn for å legge ned dagens sykehus på Ullevål. Dette skal gi Oslos innbyggere det beste sykehustilbudet, mener de.

I sykehusutredningen Regional utviklingsplan 2035, ligger det også inne en forutsetning om at det skal "rasjonaliseres bort" vel 150.000 sykehussenger fram mot 2035. Dette tallet har senere blitt noe redusert, men fortsatt håper Helse Sør-Øst å klare seg med færre senger i framtiden.

Som følge av rasjonaliseringen er det forutsatt at vel 50.000 av liggedøgnene skal overføres fra sykehusene til kommunen. Dette er noe byråden er særdeles skeptisk til.

— Vi er opptatt av å gi Oslos innbyggere en best mulig helsehverdag, men jeg ser det som en utopi at vi skal klare å overta alle pasientene det her er snakk om. Kommunen har ikke økonomi til å klare denne oppgaven selv. Da må vi i så fall få hjelp av regjeringen, sier Tellevik Dahl.

Lite samarbeidsvilje fra helseforetak

Ap-byråden reagerer også på at det i planen ikke er skissert noen løsninger for hvordan helsetoppene ser for seg at kommunen skal kunne løse utfordringen.

— Jeg opplever at denne planprosessen har vært et veldig ensidig løp fra Helse Sør-Øst, hvor de har vært lite villige til å høre på innspill og invitere til samarbeid. Byrådet er gjerne med på å finne løsninger til beste for alle, men da må også helsebyråkratene være villige til å lytte til våre bekymringer og utfordringer, påpeker Tellevik Dahl.

Både Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, ved kommunikasjonsrådgiver Nina Cecilie Olkvam, stiller seg uforstående til kritikken fra byråden når det gjelder samarbeidet rundt ny sykehusstruktur. De viser her til at kommunen selv har vært representert i styringsgruppen for utredningsarbeidet.

Powered by Labrador CMS