Fredagstacoen, slevfølgelig halal, er ukens høydepukt på juniorklubben. Fra nyttår kan det være slutt på det populære måltidet og klubben. Foto: Christian Boger

– Juniorklubben på Grønland må reddes. Det haster nå

Ingen av partiene i bydelsutvalget i Gamle Oslo har så langt gjort noe for å sikre framtidig og varig drift av Juniorklubben ved Vahl skole. Dermed kan den populære klubben falle bort.

Publisert

Barna på Grønland vokser opp i kanskje det mest utsatte oppvekstmiljøet i Norge, dominert av mye illegal og legal rusbruk. Flertallet av barna kommer fra lavinntekt innvandrerfamilier, og mange bor i alt for trange boliger. Det er stor mangel på gode aktivitetstilbud i området.

For to år siden startet bydel Gamle Oslo og organisasjonen Joy opp et tilbud for barn i alderen 9 til 14 år. Klubben Junior-G holder til på Vahl skole. Den er oppe fem dager i uka fra klokka 17-20. Kommunen er ansvarlig for tre dager, Joy for to.

750 barn er med i Junior G. Barna får et måltid varm mat, har faste aktiviteter ute og inne og i gjennomsnitt 250 besøkende hver uke. Noen barn kommer hver dag, andre en eller to dager i uka. I skoleferiene kommer det ekstra mange, i gjennomsnitt over 100 pr. dag i høstferien.

Junior G er blitt et svært populært tiltak. På Vahl skole er det mindre problemer elevene i 5.-7. trinn som er med i Juniorklubben. Miljøet på skolen har blitt bedre.

Juniorklubben ved Vahl skole har lyktes med å skape en trygg ettermiddag for mange barn i Grønlands-området. Foto: Chell Hill / wikipedia

En bekymret rektor

I sommer kom det signaler om at den kommunale delen av Junior G skulle legges ned fra nyttår.

Den kommunale delen av Junior-G har blitt finansiert via Områdeløftet Tøyen og Grønland og noen ekstramidler. Prosjektperioden er slutt, og bydelen har ikke lagt opp til noen videreføring. Det betyr at tre dager av den populære klubben faller bort. For mange barn betyr det at de enten ikke lenger får lov til å gå ut etter skolen av sine foreldre eller at de driver rundt i gatene alene.

Rektor på skolen har i brev til bydelen uttrykt bekymring for at tilbudet skal reduseres så kraftig og de negative konsekvenser dette vil få for elevene og skolen. Det trengs to millioner kroner i året for å drive klubben videre på samme nivå som i dag.

Bekymrede mødre

Men ved slutten av året legges driften ned, hvis den ikke får midler. Forlengelse av prosjektperioden vil gi en midlertidig utsettelse, men tiltaket bør være et fast tiltak under Bydel Gamle Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen sa til TV2 at det er bydelene som har ansvaret for fritidsklubbene og at de har fått økte økonomiske rammer. Bør ikke da dette tiltaket bli en permanent del av bydelens budsjett?

På et møte i bydelsutvalget den 17. oktober møtte en rekke mødre av barna på Juniorklubben opp for å snakke for klubbens videre eksistens. Politikerne var lyttende, og mange var ukjent med at den kommunale delen av klubben skulle nedlegges fra nyttår.

Mødrene Naima Abdirahman Asayr (t.v) og Margan Wanallere er bekymret for hva ungene vil finne på når juniorklubben på Vahl skole stenger dørene. Foto: Chrstian Boger

Det haster

Agnes Viljugrein (AP) sa på møtet at klubben måtte redusere driften fordi prosjektfinansieringen var slutt og oppfordret mødrene til å finne andre finansieringskilder enn det offentlige. Et enstemmig arbeidsutvalg i bydelsutvalget ba den 22. oktober bydelsdirektøren forklare hvordan klubben er finansiert.

Et vedtak som ikke kan ses på som noe annet enn en utsettelse, ettersom AP og de andre partiene i arbeidsutvalget allerede på møtet den 17. oktober fikk kunnskap om dette. Det som er viktig nå, er å finne penger til å finansiere klubben over det vanlige budsjettet, slik at fremtidig drift sikres.

Og dette haster, for allerede den 1. desember vil de ansatte få sin oppsigelse. Flere har allerede begynt å se seg om etter andre jobber. Mange barn og foreldre er dypt bekymret over hva som vil skje.

Nestleder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Agnes Viljugrein, sier hun vil forsøke å redde juniorklubben på Grønland, men nå haster det. Foto: Privat

Ingen forpliktelser så langt

To dager etter møtet den 22. oktober uttaler Agnes Viljugrein til VårtOslo at: «Jeg lover at vi skal gjøre det vi kan for å finne penger til ungdomstilbudet på Grønland». Det er fint, men slike uttalelser gir ingen løfter om videre drift.

Ingen av partiene i bydelsutvalget har så langt gjort noe for å sikre framtidig og varig drift av klubben. Grønland beboerforening utfordrer partiene til å fortelle hva de konkret vil gå inn for i saken og om de vil bruke budsjettmidler til å sikre fortsatt drift av klubben.

Powered by Labrador CMS