Vegard Velle, redaktør av VårtOslo, er glad for støtten fra Oslo kommune, men skulle gjerne sett at den var høyere og mer permanent.

Byrådet fortsetter støtten til osloaviser

Byrådet foreslår i budsjettforslaget for 2022 å fortsette prøveordningen med støtte til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo, med tre millioner i 2022.

Publisert

Oslo kommune innførte i 2019 en treårig prøveordning med tilskudd til Oslo-baserte medier. Formålet er å bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene.

- Vi trenger et mangfold av lokale nyhets- og aktualitetsmedier som dekker stort og smått av det som skjer i Oslo. Å styrke Oslo-offentligheten er kjempeviktig for demokratiet vårt, slik at vi som bor i Oslo får bedre kjennskap til de politiske prosessene og beslutningene. Dette er nok årsaken til at ordningen har bred politisk oppslutning, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Være eller ikke-være

I 2021 mottok Akers Avis Groruddalen, Akersposten, Nordre Aker Budstikke, Nordstrands Blad, Sagene Avis og VårtOslo hver kr 495 000 over ordningen.

Kulturetaten har våren 2021 vurdert om mediestøtten har hatt ønsket effekt sett opp mot formålet for ordningen. Ifølge kulturetaten har støtten styrket avisenes journalistiske ressurser og ført til en økt produksjon av journalistiske saker om lokale forhold i Oslo.

– Jeg vet at ordningen har stor betydning for tilskuddsmottakerne og har vært et være eller ikke-være for disse under pandemien, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Fortsatt viktig

Situasjonen nå er en annen enn da mediestøtten ble innført for to år siden. I 2020 lanserte Amedia Avisa Oslo, og Aftenposten styrket sin lokaldekning av Oslo betydelig samme år. Byråden mener det er positivt at de store konsernene satser mer på Oslo-stoff.

Tilskuddsordningen er likevel fortsatt viktig og aktuell, fordi den stimulerer til større mangfold og bredde i tilbudet ved å støtte opp om små og uavhengige medier.

Samtidig mener kulturbyråden det er behov for å se på effekten av ordningen over en noe lenger og mer normalisert tidsperiode. Det legges opp til en grundig evaluering av mediestøtten i våren 2022.

Powered by Labrador CMS