DEBATT

Høyre ønsker å tilby gratis AKS til alle familier med samlet inntekt under en million kroner, og gradert betaling for dem med litt over millioninntekt.Her er en gjeng elever i ferd med å hente skolemelk på Aktivitetsskolen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

— Byrådets AKS-politikk gjør at familier som trenger et gratis tilbud holdes utenfor

— Byrådet betaler AKS-regningen til familier i utvalgte bydeler som har råd til å betale selv, og sender regningen til familier med lav og middels inntekt i bydeler som ikke omfattes av byrådets gratis AKS-modell, skriver Høyres Mehmet Kaan Inan og Afshan Rafiq.

Publisert

Aktivitetsskolen i Oslo (AKS) er et utrolig viktig fritidstilbud for barn på 1.- 4. trinn og skal gi barna et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barn er forskjellige og fortjener trygge og gode fritidstilbud. Alle som jobber i AKS gjør en utrolig viktig jobb, og fortjener en arbeidsplass med gode vilkår og god kvalitet.

— 2. klassinger sponses i bydelene Frogner og St. Hanshaugen

Byrådets innføring av gratis AKS i utvalgte bydeler medfører at familier som virkelig har behov for gratis AKS holdes utenfor, samtidig som familier med god råd får sponset AKS, kun ut fra barnets postnummer.

Familier med god råd får sponset AKS, kun ut fra barnets postnummer.

Det er også verdt å få med seg at i 2021 har byrådet utvidet ordningen med gratis aktivitetsskole til 2. klassinger i bydelene Frogner og St. Hanshaugen. Det betyr at byrådet betaler AKS-regningen til familier i utvalgte bydeler som har råd til å betale selv, men sender regningen til familier med lav og middels inntekt i bydeler som ikke omfattes av byrådets gratis AKS-modell.

— Usosial og urettferdig ordning

En slik ordning er usosial og urettferdig, og vi foreslår derfor å fjerne den postnummerbaserte ordningen. I stedet ønsker vi å tilby gratis AKS til alle familier med samlet inntekt under en million kroner, og gradert betaling for familier med inntekt litt over en million.

Fordi en slik ordning krever at foreldre med god nok inntekt betaler selv, sparer kommunen 97 millioner kroner, penger vi blant annet vil bruke til å styrke kvaliteten i AKS og øke tildelingene til skoler med dårlig råd.

Disse pengene kan for eksempel gi skolene mulighet til å ansette flere i AKS med fagbrev eller pedagogkompetanse, øke voksentettheten eller kjøpe inn nødvendig materiell, noe som vil være et betydelig kvalitetsløft både for barna som benytter seg av AKS-tilbudet og de voksne som jobber der.

— Tilretteleggingen er for dårlig

For oss er det viktig at AKS skal ha høy kvalitet og være tilgjengelig, også for barn med spesielle behov. Dessverre forteller mange foreldre at tilretteleggingen er for dårlig, og at barn som får ekstra oppfølging i skolen, ikke får den samme tilretteleggingen i AKS.

Oslo Høyre ønsker derfor at dagens ordning evalueres, og at man vurderer om det skal gjøres endringer i finansieringsmodellen for å sikre at barn med spesielle behov får tilstrekkelig oppfølging.

Fikk ikke støtte fra bystyret

Høyre har sammen med Venstre også fremmet forslag i bystyret den 20. okt. hvor vi ba byrådet innføre gratis aktivitetsskole for husholdninger med en samlet inntekt under en million kroner i stedet for dagens ordning.

Men dessverre er venstresidens kjepphest, som de kaller universell ordning, viktigere enn å gi AKS-tilbud til de barna som trenger det mest, uavhengig av hvor i Oslo de bor.

Powered by Labrador CMS