Endometriose er en tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen. Tilstanden rammer rundt en av ti kvinner, men det er lite kunnskap om sykdommen.

Starter ny kompetansetjeneste for kvinnehelse i Oslo: – Må få bedre hjelp

Neste år etableres en nasjonal kompetansetjeneste for sykdommene endometriose og adenomyose på Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert

– Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Jeg er derfor fornøyd med at det nå kommer på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i forbindelse med at etableringen av tjenesten ble gjort kjent torsdag.

Den nasjonale tjenesten får base i hovedstaden med etablering på Oslo universitetssykehus (OUS) for en tidsperiode på ti år.

Varierende kunnskap 

Helse- og omsorgsdepartementet beskriver bakgrunn for tjenesten med at «kunnskapsnivået blant helsepersonell og spesialister er svært varierende, noe som fører til problematiske kvalitetsforskjeller i behandlingen av pasientene». 

Formålet er å øke kompetansen og kunnskapsnivået i alle helseregioner.

– Kompetansetjenesten er svar på oppdraget jeg gav de regionale helseforetakene i 2023 om å utrede hvordan kompetansen om endometriose og adenomyose kan styrkes regionalt og nasjonalt, fortsetter Kjerkol.

Dette er endometriose:

  • Ved endometriose vokser vev som ligner livmorslimhinnen utenfor livmorhulen. 
  • De vanligste stedene er rundt eggstokkene, egglederne, utsiden av livmoren og i bukhinnen. Endometriose kan også oppstå på og rundt endetarmen og urinblæren, samt sjeldnere steder som i lungehulen og på mellomgulvsmuskulaturen (diafragma).
  • Endometriose reagerer på hormonsvingninger på samme måte som slimhinnen i livmoren og er en østrogenavhengig tilstand.
  • Kilde: Helsenorge

Rapport i fjor

Bestillingen fra helse- og omsorgsministen kom i kjølvannet av rapporten «Tiltak for å forbedre tilbudet til kvinner med endometriose» fra Helsedirektoratet som ble lagt frem i 2022, der direktoratet anbefalte de regionale helseforetakene å samarbeide om opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose. 

– Helseregionene har i tillegg fått i oppdrag å utrede behovet for å sentralisere behandlingen av de mest avanserte tilfellene av endometriose og opprettelse av regionale tverrfaglige behandlingstjenester for endometriose og adenomyose. Dette arbeidet vil, sammen med oppdragene jeg har gitt Helsedirektoratet på området, få stor betydning for tilbudet til kvinner med endometriose, avslutter Kjerkol.

– Kjempenyhet

Opp mot 10 prosent av den kvinnelige befolkningen antas å ha endometriose, mens anslagsvis 15–20 prosent rammes av adenomyose.

Endometrioseforeningen jubler over etableringen av kompetansetjenesten for sykdommene som rammer rundt en halv million nordmenn.

– Kjempenyhet! Det er nesten litt uvirkelig for oss, vi har jobbet for det i så mange år, sier kommunikasjonsansvarlig Ane Løvereide i Endometrioseforeningen til NTB.

Følges opp

I mars i år kom Kvinnehelseutvalgets rapport «Den store forskjellen», om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Den slo fast at kvinnelidelser som endometriose og adenomyose har lav status, er lite kjent og blir ikke prioritert innen forskning og helsevesen.

Dette er adenomyose:

  • Relativt hyppig og godartet tilstand hvor livmorslimhinnekjertler sitter i livmorveggen. Sykdommen er hyppigst hos kvinner i alderen 34 år og oppover, men forekommer i alle aldersgrupper. Symptomer kan tidligst oppstå etter første menstruasjon. Adenomyose kan oppstå hos alle som har en livmor, uavhengig av juridisk kjønn.
  • Gir ikke symptomer hos alle, men kan gi plager i form av sterke menstruasjonsblødninger og smerter. Hos noen kan adenomyose bidra til vansker med å få barn. Den best dokumenterte behandlingen for adenomyose er med en hormonspiral, som plasseres i livmorhulen.
  • Beslektet med endometriose, men regnes som egen sykdom. Adenomyose er ufarlig og gir ikke økt risiko for kreftutvikling, men kan påvirke livskvaliteten til personer som er rammet.
  • Kilde: Helsenorge

Rapporten var ute på høring til midten av august. Helse- og omsorgsdepartementet sier til NTB at høringsinnspillene vil følges opp med en kvinnehelsestrategi til neste år.

I sitt høringsinnspill krevde Endometrioseforeningen «en mer solid og tydelig økonomisk satsing på endometriose og adenomyose», inkludert en egen pott i statsbudsjettet til arbeid med endometriose og adenomyose.

– Stor lettelse

Kommunikasjonssjefen sier den nasjonale kompetansetjenesten er et første skritt i riktig retning.

– Nå føler vi på en stor lettelse. Dette er det første virkelige løftet for denne pasientgruppen, men det er mer som skal på plass, så vi nøyer oss ikke med dette. Det er langt igjen før vi er i mål, men når har vi i alle fall fått første bevegelse framover, sier Løvereide.

Powered by Labrador CMS